Hurra! Lov om anerkendelse af medmoderskab fra fødslen og registrering af transforældre træder endelig i kraft

Børm i bæreseler på maven af deres forældre til Copenhagen Pride parade

Ventetiden har været urimeligt lang: Der er helt usædvanligt gået næsten to år før folketingets beslutning om at strømline anerkendelse af medmoderskab og transkønnede forældre nu endelig kan træde i kraft.

Status januar 2024: Bemærk at loven ikke er trådt i kraft endnu – det er blot meldt ud, at den vil træde i kraft i fremtiden. I øjeblikket gælder altså stadig de samme regler om medmoderskab som tidligere, og det er ikke muligt at få medmoderskab uden at følge retningslinjerne. Hvis du vil vide mere om, hvad reglerne for hjemmeinsemination er indtil de nye regler træder i kraft, kan du læse denne guide. Du kan også kontakte den juridiske rådgivning.

Den nye lov betyder, at par med to mødre kan få registreret medmoderskab ved barnets fødsel på samme måde som man registrerer faderskab – dermed bortfalder de særlige regler for hvordan inseminationsprocessen skulle være foregået for lesbiske par. Den anden del af loven betyder at transkønnede forældre kan blive registreret som medmor eller far i overensstemmelse med deres juridiske køn ved barnets fødsel.

Denne afklaring er en stor lettelse for mange regnbueforældre, der planlægger at få børn. Vi ved bl.a. at mange lesbiske par har stået i et urimeligt limbo i de sidste næsten to år, og flere har udskudt at stifte familie.

To år og en landsretsdom

LGBT+ Danmark har siden vi blev opmærksomme på lovens udskudte ikrafttræden gentagne gange kritiseret situationen overfor både Social- og Boligministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, ligesom bl.a. LGBT Komiteen har lagt pres på.

Bekymringen har været, om den nye lovgivning ville være i strid med den såkaldte vævslov. Men frifindelsen af en privat sæddonor i Vestre Landsret 16. november har nu fået ministerierne til at skifte kurs, og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil har 20. december bedt sit ministerium at gå videre med at sætte loven i kraft.

”I LGBT+ Danmark har vi svært ved at forstå, hvorfor det skulle tage næsten to år og en landsretsdom før den nye lov kunne træde i kraft. Men det skal heller ikke skygge for glæden over, at Folketinget har blik for at smidiggøre de fortsat meget kringlede regler for dannelse af regnbuefamilier. Der er lang vej endnu før der er reel ligestilling af forskellige familieformer, men det her er et vigtigt skridt på vejen,” siger sekretariatschef i LGBT+ Danmark Susanne Branner.

Er du i tvivl om hvad de ny regler betyder for din familie, eller har du andre spørgsmål om familiedannelse, kan du kontakte vores familiedannelsesrådgivning her