Folketinget vil anerkende medfaderskab: Arbejdsgruppe skal undersøge muligheder for surrogasi i Danmark

Far og nyfødt baby

Unsplash / Fernandes Nubelson

Det var et næsten enigt folketing, der torsdag den 31. marts ytrede støtte til at indføre medfaderskab i dansk lovgivning, da Folketinget skulle tage stilling til et borgerforslag om at give to mænd muligheder for at blive juridiske forældre fra barnets fødsel. Med undtagelse af Dansk Folkeparti støttede alle partier op om borgerforslagets intention.  

Foruden at erklære støtte til forslaget, diskuterede partierne de konkrete modeller for at muliggøre to mænds familiedannelse.  

Ligestillingsminister Trine Bramsen kunne fra talerstolen fortælle, at regeringen har ambitioner om at lande en aftale om altruistisk surrogasi her og nu. Det vides dog ikke, hvordan en sådan aftale vil se ud, eller hvornår den forventes at falde på plads.  

Trine Bramsen fortalte dog også, at regeringen nedsætter en arbejdsgruppe, som vil undersøge mulighederne for at lovliggøre betaling i forbindelse med surrogasi.  

Læs også: Nu skal medfaderskab blive virkelighed – Dette har LGBT+ Danmark anbefalet politikerne  

 

Uenighed om model for medfaderskab

Skønt de fleste partier støttede borgerforslaget, var de ikke enige om måden, hvorpå medfaderskab skulle blive aktuelt. Mens De Radikale og Socialdemokratiet var åbne for, at der kunne ydes vederlag i forbindelse med surrogasi, var særligt Konservative og Enhedslisten skeptiske overfor en sådan model.  

Enhedslisten fremhævede til gengæld juridisk forældreskab til flere end to forældre som en anden vej at gå. En løsning som særligt de borgerlige partier ikke bakkede op om til mødet i folketingssalen.  

I LGBT+ Danmark er vi glade for regeringens ambitioner på området, og vi ser frem til samarbejdet om at finde den bedste løsning, som både sikrer ordentlige forhold for barnet, den fødende kvinde og de tiltænkte forældre. 

Danmark har nemlig chancen for igen at gå forrest ift. lige rettigheder og skabe en god og ansvarlig model for, hvordan også to mænd kan blive forældre på både lovlig og etisk forsvarlig vis. 

Regeringen forventer ny lov på området inden årsskiftet.  

Hele debatten i Folketinget fra 31. marts kan ses her fra 1:42:00