Danmark får 2. pladsen over de mest LGBT+ inkluderende lovgivninger i Europa

ILGA-Europa har netop udgivet sit årlige Rainbow Europe Map og i år er Danmar placeret som det land i Europa med den anden bedste LGBT+ Lovgivning, blot overgået af Malta. Den gode placering er især et resultat af den seneste danske antidiskriminations- og hadforbrydelseslovgivning. Men selvom det er et resultat der er værd at være stolt over, er det ikke ensbetydende med at vi har opnået lige rettigheder for LGBT+ personer i Danmark.

Igen i år har ILGA-Europe analyseret og rangeret de europæiske lande, efter hvorvidt landenes lovgivning anerkender og beskytter deres borgere med LGBT+ identitet. Sidste år delte Danmark og Storbritannien en 9. plads overgået af blandt andre Finland, Sverige og Norge, men dette år er Danmark kravlet op ad listen til en 2 plads kun overgået af Malta. Danmark har med andre ord sprunget syv pladser op ad ranglisten i forhold til sidste år.

ILGA-Europe Rainbow Map 2022

Rainbow Europe Map 2022

Det er særligt den nye danske antidiskriminations- og hadforbrydelseslovgivning, som giver Danmark de ekstra point. Siden årsskiftet er LGBT+ personer nemlig eksplicit beskyttet mod diskrimination både inden for og uden for arbejdsmarkedet og mod både hadforbrydelser og hadefuld tale.

Tidligere på året vedtog regeringen og et bredt flertal i Folketinget et lovforslag om at gøre det lettere for medmødre at blive registreret som sådan samt at anerkende transpersoner, der bliver forældre, i overensstemmelse med deres køn. Disse lovændringer er endnu ikke trådt i kraft, men vil formentlig flytte Danmark endnu længere op ad listen næste år.

Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef i LGBT+ Danmark, siger: ”Vi kan med god grund være stolte af de fremskridt, der er sket i Danmark, men ILGA’s Rainbow Map minder os også om, at der er mange lande på det europæiske kontinent, hvor vi ikke ser fremskridt, eller måske endda ser deciderede tilbageskridt. Det bør minde os og den danske regering om, at vise solidaritet og lægge pres på de landes regeringer, hvor grundlæggende rettigheder for LGBT+ personer stadig knægtes.”

Den flotte placering er selvfølgelig et relativt mål. Så selvom 2. pladsen afspejler en række konkrete forbedringer i den danske lovgivning på LGBT+ området det seneste år, så har vi stadig ikke lige rettigheder for LGBT+ personer i Danmark. For eksempel er det stadig ikke muligt for transkønnede børn og unge under 18 år at skifte CPR-nummer og regnbuefamilier- og børn er stadig dårligere stillet juridisk end øvrige familier. Der er med andre ord stadig flere kampe forude – det flotte resultat på trods.