Regeringen i beskæmmende U-vending om juridisk kønsskifte for børn og unge

Det er dybt beskæmmende, hvordan regeringen stiller store fremskridt i udsigt til glæde og gavn for landets transkønnede børn og unge, men nu muligvis er ude i en U-vending, hvad angår muligheden for juridisk kønsskifte for børn og unge.

Sidste år under Priden udgav regeringen lovudspillet ‘Frihed til forskellighed’, som blandt andet indeholdte afskaffelse af den nedre aldersgrænse for juridisk kønsskifte. Nu ved åbningen af 2. folketingsår efter de præsenterede udspillet, er lovforslaget ikke medtaget i Regeringens lovprogram, og til Jyllands-Posten udtaler regeringen, at de vil genoverveje lovændringen.

Regeringens egne menneskeretsjurister har allerede vurderet spørgsmålet og konkluderet, at “det ikke kan “udelukkes, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vil finde det i strid med retten til privatliv, at en transkønnet person under 18 år ikke har ret til ændring af juridisk køn, når den pågældende har fået tilbudt og undergået irreversibel hormonbehandling,” som regeringen skrev i udspillet ‘Frihed til forskellighed’ som begrundelse for at fjerne den nedre aldersgrænse for juridisk kønsskifte.  

Nu lader de sig imidlertid påvirke af medlemmer af Etisk Råd, som synes at basere sine holdning til juridisk kønsskifte på synsninger fremfor viden og erfaring med dem, det handler om – nemlig transkønnede børn og unge, som i dag trives langt dårligere end deres jævnaldrende, bl.a. fordi samfundet omkring dem ikke anerkender deres kønsidentitet. 

Etisk Råd kan givetvis være brugbar i nogle sammenhænge, men vi minder regeringen om, at store dele af Etisk Råd i 90’erne og 00’erne satte sig imod lesbiskes ret til at få børn via fertilitetsbehandling – en lige ret som de fleste i dag anser som grundlæggende. 

Har man mødt et transkønnet barn, vil man ikke være i tvivl om, at juridisk kønsskifte skal være en mulighed. Forsvindende få fortryder et juridisk kønsskifte, og også i disse tilfælde vil der “blot” være tale om en ændring af et CPR-nummer. Til gengæld gør det en verden til forskel for langt, langt de fleste børn og unge, som bliver mødt af samfundet, begynder til en fritidsaktivitet eller starter på en ungdomsuddannelse som det køn, de faktisk er.  

Vi håber, at regeringen holder sit løfte og giver børn og unge selvbestemmelse over deres eget køn.