AURA kan blive jeres kommunale tilbud for LGBT+ unge

Alle mennesker har brug for nogen at spejle sig i. Det gælder ikke mindst LGBT+ unge, som kan opleve stor mistrivsel, mobning og ensomhed. Derfor udviklede LGBT+ Danmark i 2015 et koncept, hvor unge kan mødes i et frirum og udleve deres LGBT+ identitet i trygge rammer. Vi kalder det AURA; Anerkendelse, Ungdom, Respekt og (selv-)Accept.  

AURA er et fællesskab for unge under 18 år, hvor man mødes hver anden uge til hyggelige, alkoholfrie arrangementer som fx krea-aften, spillecafe eller udflugt. Det er gratis, og man kan deltage helt anonymt. AURA findes i 11 byer i Danmark. Du kan se, hvor de er placeret lige her.   

Mistrivsel blandt LGBT+ unge 

 • 43 % oplever mobning på grund af deres køn, udseende eller seksualitet.  
 • 64 % LGBT+ unge har selvmordstanker. 
 • 53% har udført selvskade. 
 • 40 % har en spiseforstyrrelse. 
 • 37 % føler sig ensomme. Andelen af ensomme er seks gange så høj som gennemsnittet blandt alle børn og unge.  

Kilde: ”Stop diskrimination i grundskolen” udarbejdet i LGBT+ Danmark i 2021.  

AURA bygger på pædagogiske metoder og er velafprøvet

AURA er et frirum, hvor der plads til at afprøve et nyt navn, fortælle om en ny kæreste eller nye tanker om sit køn uden, at man skal forsvare sig og dømmes. De vigtigste af de metoder og principper bag LGBT+ Danmarks AURA fællesskaber er:

 • Langt de fleste frivillige har selv erfaring med at bryde med normer for køn og/eller seksualitet og kan derfor tilbyde spejling og støtte som peer-to-peer frivillig. Det kan have stor effekt for børn og unge, der står midt i en særlig periode af deres identitetsudvikling, at se og tale med voksne, der lige har gjort sig de erfaringer, som de unge selv står midt i at gøre sig – og ikke mindst at høre om, hvordan andre har håndteret det. Frivilligheden er desuden essentiel for det møde, som vi gerne vil skabe for de unge. De unge skal opleve, at det er unge voksne LGBT+ personer, der helt frivilligt har valgt at bruge deres tid med de unge for at skabe det trygge fællesskab, som de måske selv savnede, da de var unge, eller som de måske selv har oplevet at finde stor støtte i.
   
 • Det fælles tredje er en pædagogisk metode, der handler om at skabe tryghed i fællesskabet. Når man er ung og søgende på, hvem man er, kan det være utrygt, hvis et fællesskab kun tager udgangspunkt i det at dele om sig selv og sine personlige fortællinger. Derimod kan det være tryghedsskabende, når fællesskabet i stedet har fokus på et fælles tredje.Det fælles tredje kan være mange ting, for eksempel at spille brætspil, lægge perleplader, lave mad, lave smykker, gå på picnic eller høre musik sammen. At holde fokus på det fælles tredje giver mulighed for, at deltagerne ikke føler sig presset til at fortælle om sig selv og deres egne erfaringer, samtidig med at de kan indgå i et fællesskab, hvor de oplever anerkendelse, spejling og repræsentation.
 • AURA er et anonymt tilbud. Det er væsentligt, at alle unge kan deltage i AURA uanset i hvilken grad de er åbne omkring deres LGBT+ identitet eller ej. Derfor sikrer vi alle deltageres anonymitet Det betyder, at vi ikke registrerer nogle personoplysninger om deltagerne, og at man kan deltage uden at ens familie eller nærmeste ved det. Vi tager derfor heller ikke billeder eller video af deltagerne og sørger for, at hvis en forælder ønsker at bringe eller hente sit barn til og fra AURA, så må de vente uden for bygningen.   
Mød en gruppe af de unge, der er frivillige i AURA

Frivillige i AURA er unge mellem 20-30 år, som selv identificerer sig som LGBT+ person. Nogle af dem har selv været deltager i AURA, og er sidenhen blevet frivillige. Alle frivillige i AURA gennemgår et oplæringskursus, inden de starter arbejdet i AURA. Derudover modtager de løbende opkvalificering, så de er rustet til at skabe de trygge rammer i AURA og håndtere eventuelle udfordringer. Opstår der svære udfordringer hos en deltager i AURA, er LGBT+ Danmarks sekretariat altid behjælpelige og yder supervision ved behov. Mød herunder Dilan, Eddie, Karoline og Eli, der er frivillige i AURA.

Frivillige i AURA er LGBT+ unge mellem 20-30 år. Nogle af dem har selv været deltager i AURA og er sidenhen blevet frivillige.  

Frivillige i AURA er LGBT+ unge mellem 20-30 år. Nogle af dem har selv været deltager i AURA og er sidenhen blevet frivillige.  

Frivillige i AURA er LGBT+ unge mellem 20-30 år. Nogle af dem har selv været deltager i AURA og er sidenhen blevet frivillige.  

Frivillige i AURA er LGBT+ unge mellem 20-30 år. Nogle af dem har selv været deltager i AURA og er sidenhen blevet frivillige.  

AURA har en positiv effekt på de unges trivsel og deres familier 

I 2022 fik vi analysevirksomheden Social Respons til at lave en grundig evaluering af AURA, hvor de blandt andet undersøgte AURAs effekt på deltagerne. Evalueringen dokumenterede de enorme positive virkninger AURA har på deltagerne og deres nærmeste. Fx viste undersøgelsen, at ca. halvdelen af deltagerne i AURA føler sig mindre ensomme, efter de har opsøgt AURA-fællesskabet. Den viste desuden, at 88 procent af deltagere, der har været i AURA minimum fire gange, oplever, at de er blevet gladere for sig selv. 

”De fremhæver især fællesskabet med andre LGBT+ unge som et udbytte hos AURA. Således oplever mange, at efter de kommer i AURA, er de blevet mindre alene med deres identitet. Herudover oplever de AURA som et sted, hvor de kan få ny viden og dele ungdomserfaringer, der er specifikt tilknyttet til det at have en LGBT+ identitet fx i forhold til skole, forældre eller sundhedssystemet. Mødet med jævnaldrende og unge voksne LGBT+ personer er i sig selv med til at give dem nye indsigter og erfaringen af, at LGBT+personer oftest lever helt almindelige velfungerende liv” – Udsnit fra evalueringsrapporten af Social Respons, 2022.  

Læs mere om AURAs virkning på unge og deres familier i disse to evalueringsrapporter:
AURA – Et sted hvor man kan være sig selv
Evaluering af AURA 2022 – Fællesskabernes virkning for unge og deres familier 

Hvad kræver det at få AURA til jeres kommune?

Det er stærkt bekymrende, at så mange LGBT+ unge kæmper med mistrivsel. Heldigvis er der kommet større fokus på udfordringerne specifikt hos denne gruppe af borgere hos flere kommuner, institutioner og skoler. Det ser vi, fx når kommuner vedtager en LGBT+ politik og handleplan, hvori de forsøger at skabe initiver, der skal mindske mistrivslen.  

AURA kan spille en afgørende rolle for de unge LGBT+ borgere i jeres kommune, hvis I indarbejder AURA som en del af jeres LGBT+ politik og handleplan. Ønsker I at indgå en aftale med os om at opstarte AURA – eller sikre stabil drift af evt. eksisterende AURA – i  jeres kommune,  indebærer det, at I sørger for:  

 • En kontaktperson fra kommunen, som kan understøtte opstarten samt kommunikationen til kommunens fagpersoner samt øvrige kommunale interessenter  
 • Lokaler til AURA arrangementerne 
 • Kommunikation om AURA til potentielle deltagere via kommunens kanaler og institutioner 
 • Materialer til at henvise kommunens unge til AURA fx flyers, plakater, annoncer, hjemmeside eller oplæg. 
 • Økonomi til transport, forplejning, aktiviteter og administration. Se et budget for opstart af et AURA herunder.

Til gengæld sørger vi for: 

 • Rekruttering og løbende fastholdelse af frivillige til det lokale AURA  
 • Oplæring og løbende opkvalificering af frivillige 
 • Målrettet kommunikation til potentielle deltagere i jeres kommune 
 • Opstart og understøttelse af AURA arrangementerne 
 • Administration og økonomi 

 

Frivilligkoordinator 3 timer/uge  46.800  
Administrativ understøttelse 2 timer/md  9.600  
Transport frivilligkoordinator   1.200  
Aktivitetsmidler (300 kr. pr. arrangement, 2 x månedligt)  7.200  
Frivilligpleje  3.000  
2 frivillige deltagere til årlig frivilligkonference arrangeret af LGBT+ Danmark  5.000  
SoMe, trykte materialer, etc.  3.000  
I alt for et AURA fællesskab årligt:  75.800  

Har du spørgsmål til AURA og vil du vide mere om, hvordan I kan få AURA til jeres kommune? Så kontakt os på [email protected]