Årskonference samler hele Danmarks LGBT+ miljø

På tværs af Danmark kæmper lokale ildsjæle for at forbedre vilkårene for LGBT+ personer. I weekenden var knap 70 af dem samlet fra 35 steder i landet til to dages årskonference med networking, workshops og oplæg om synlighed, fællesskab og indflydelse lokalt.  

LGBT+ personer bor i hele Danmark, men desværre er der forskel på, hvor mange muligheder man har for at finde et fællesskab, bor man i København eller Hanstholm.  

De seneste år er flere og flere lokale initiativer imidlertid dukket op, og der er efterhånden færre og færre områder af Danmark, hvor lokale aktivister ikke har startet et fællesskab eller en endda sin egen pride.  

I weekenden havde LGBT+ Danmark inviteret et bredt udsnit af LGBT+ organisationer og -foreninger til årskonference i Vejle for at udveksle erfaringer og styrke den fælles kamp for bedre vilkår for LGBT+ personer på tværs af landet.  

Lokale initiativer til lokale udfordringer 

West Coast Pride i Ringkøbing er et af de nye initiativer, som lokale ildsjæle har opstartet de seneste par år. Christian Ivan Jacobsen er medstifter af foreningen og arrangør af prideparaden, der fandt sted første gang i år. Ifølge ham er der nemlig stadig meget arbejde på vejen mod en Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor alle føler sig tilpas.  

“Vi har stadig problemer med nogle, som ikke helt forstår, at vi er født som vi er – at vi har ret til at være her. Selvom vi også møder stor opbakning, oplever vi stadig stor uforståenhed,” fortæller Christian Ivan Jacobsen og uddyber: 

“I Ringkøbing-Skjern er der en mentalitet om, at nu har vi holdt en pride, og så er vi vel færdige med at snakke om det. Det synes jeg er ærgerligt, for det skal jo fortsætte, og det skal jo være bæredygtigt.” 

Christian deltog i et panel sammen med Aabenraa Pride og Odense Pride, som alle kunne dele gode råd, udfordringer og erfaringer med at stable pride-begivenheder på benene uden for de to største byer.  

Panel af fem aktivister bag tre forskellige prides til LGBT+ Danmarks årskonference
Viceborgmester i Odense Kommune Tim Vermund holder oplæg til LGBT+ Danmarks årskonference
Viceborgmester i Odense Kommune holder oplæg til LGBT+ Danmarks årskonference
Maria Steno holder oplæg til LGBT+ Danmarks årskonference mens flere i publikum rækker hånden engageret i vejret
Deltagere til LGBT+ Danmarks årskonference taler sammen

Provinskommunerne skal være attraktive for LGBT+ personer 

For Christian Ivan Jacobsen fra West Coast Pride er et af målene med West Coast Pride også at gøre Ringkøbing-Skjern kommune attraktiv for de unge at flytte tilbage til efter at have rejst udenbys for at tage en uddannelse.  

“Gode jobs og gode boligpriser, det har Ringkøbing allerede. På mange måder er det en god kommune at bo i. Men vi skal have accepten med,” fortæller han.  

“Kommunen skal moderniseres. Jeg ved personligt, at mange unge ikke føler, at de helt kan være sig selv i kommunen. Det er ikke kun i forhold til LGBT+ området, men generelt at kommunen er lidt gammeldags. Det skal der også være plads til, men politikerne taler så meget om, at de gerne vil have folk til at flytte tilbage. Men det sker kun, hvis de unge ved, at de vil blive mødt med accept.” 

Lokalpolitisk indflydelse 

Weekenden bød også på oplæg om, hvordan man som lokal aktivist som Christian Ivan Jacobsen kan få politisk indflydelse i kommunerne.  

Viceborgmester i Odense Kommune, Tim Vermund, samt tidligere kommunalpolitiker i Rudersdal Kommune, Maria Steno, holdt oplæg med gode råd til, hvordan man som mindre forening eller aktivist kan påvirke de lokale beslutningstagere.  

Ifølge Tim Vermund (S) er potentialet ved lokalpolitik nemlig ofte overset i LGBT+ dagsordenen. 

“Det er her, vi skaber en hverdag som er mere tålelig. Vi har for eksempel hånd om folkeskoleområdet, og vi har potentialet til at hjælpe folk med at springe ud eller turde være sig selv uden frygt for diskrimination i deres hverdag,” siger han.  

Ét af hans budskaber ved årskonferencen var, at selvom man er en lille forening, er der god mulighed for at påvirke de lokale politikere. 

“Det vigtigste er ikke at tage noget for givet. De fleste politikere vil rigtig gerne området, men mange mangler blot viden på området og er ofte bange for at gøre eller sige noget forkert. Mit bedste råd er derfor: Vær tålmodig og opsøgende i kontakten til politikerne. Hjælp dem med at forstå udfordringerne,” anbefaler Tim Vermund og fortsætter:  

“Det er også vigtigt at huske på, at relationer og netværk betyder alt i kommunalpolitik. Så lær folk at kende. Vi er meget tilgængelige.” 

Deltagere til LGBT+ Danmarks årskonference taler sammen foran et slideshow med teksten "Fremtidsworkshop" på
Susanne Branner Jespersen står på en stol og instruerer i workshopøvelse
Deltagere til LGBT+ Danmarks årskonference lytter
Konferencedeltagere brainstormer med prideflag i forgrunden

Netværk og samarbejde 

For Christian Ivan Jacobsen fra West Coast Pride var muligheden for at networke med andre LGBT+ foreninger imidlertid det mest givende ved årskonferencen. Det genkender Jette Clemmesen fra foreningen TiD – Transpersoner i Danmark, som også var repræsenteret ved konferencen.  

“Vi har siddet og lavet en lille liste over, hvem vi vil søge kontakt til, når vi kommer hjem. Vi har endda overvejet, om vi skal lave en version af sådan en konference her men specifikt for “T”,” fortæller Jette Clemmesen. 

LGBT+ miljøet har altid bestået af og overlevet på ildsjæle. En af LGBT+ Danmarks kerneopgaver er derfor at understøtte disse ildsjæle og mindre foreninger over hele landet og sørge for, at miljøet hjælper hinanden frem mod de fælles mål.  

LGBT+ Danmark har i den ånd oprettet et netværk for LGBT+ civilsamfundet, hvor den erfaringsudveksling og sparring, som årskonferencen bød på, kan fortsætte med bl.a. online møder hvert kvartal.

Læs mere om LGBT+ Danmarks Netværk for LGBT+ miljøet her.