Bliv medlem af Netværket for LGBT+ miljøet i Danmark 

LGBT+ Danmark faciliterer Netværket for LGBT+ miljøet i Danmark. Det gør vi for at skabe et forum, hvor alle Danmarks LGBT+ organisationer og -aktivister kan møde hinanden, erfaringsudveksle, lære af hinanden, få nye idéer sammen og indgå flere samarbejder.  

Kan du og/eller din organisation se idéen i et styrket samarbejde og større fællesskab på tværs af LGBT+ miljøet i Danmark? 

Så vær med og bliv medlem af netværket for LGBT+ miljøet i Danmark.  

Netværket for LGBT+ miljøet i Danmark  

  • mødes online via Teams ca. én gang i kvartalet. 
  • har en kanal på LGBT+ Danmarks Teams, hvor netværkets medlemmer kan dele og gemme dokumenter og altid kan komme i kontakt med hinanden.  
  • er selv med til at definere, hvad der skal på dagsordenen for møderne. 
  • har en styregruppe, der sammen med en ansat fra LGBT+ Danmark forbereder og faciliterer møderne. 
  • kan beslutte at etablere under-netværk for mere specifik erfaringsdeling, fx omkring afholdelse af events eller lokalpolitisk interessevaretagelse. 

Hvis I er interesseret i at blive en del af netværket eller bare gerne vil vide mere, så kontakt Maria (hun/hende) på [email protected]  

Vi glæder os til at dele erfaringer og etablere nye samarbejder sammen med jer