Vigtige lovforslag i regeringens lovprogram for det nye folketingsår

Regeringen har i dag i anledning af Folketingets åbning offentliggjort lovprogrammet for 2022-23. De nye regler vil, hvis de bliver vedtaget, gøre det lettere for transpersoner at skifte CPR-nummer, fjerne aldersgrænsen for hvornår man skal kunne skifte CPR-nummer samt anerkende medfædre i familier, der er etableret gennem altruistisk surrogasi.

Med offentliggørelsen af lovprogrammet for folketingsåret 2022-23 viser regeringen, at den fortsat har ambitioner på LGBT+ området.

Regeringen vil fx ligestille medfædre med andre forældre, når et barn kommer til verden ved altruistisk surrogasi (dvs. hvor en kvinde bærer et barn for et tiltænkt forælderpar uden at modtage betaling), så både far og medfar kan blive de juridiske forældre fra barnets fødsel. Regeringen vil desuden ændre loven, så medfar også får adgang til fx barsel.

Derudover indeholder lovprogrammet det længe ventede lovforslag om Det Centrale Personregister (CPR): For transkønnede over 18 år vil man fjerne den nuværende refleksionsperiode på 6 måneder i forhold til at kunne skifte sit CPR-nummer så det svarer til ens kønsidentitet – det såkaldte juridiske kønsskifte. Derudover vil man fjerne aldersgrænsen, så transkønnede under 18 år får adgang til at skifte CPR-nummer i overensstemmelse med det køn, de har og lever som.

Om lovprogrammets forslag faktisk bringes til afstemning i Folketinget afhænger naturligvis af udfaldet af et eventuelt folketingsvalg og et eventuelt nyt folketingsflertal.