Skal vi stemme sammen til EP-valget?

Den 9. juni i år er der valg til Europa-Parlamentet og EU-borgerne skal til stemmeboksen for at beslutte, hvem der skal være med til at løfte opgaverne i EU de næste fem år. Selvom EU kan føles lidt langt væk, har beslutningerne, som bliver truffet i parlamentet, stor indflydelse på vores hverdag. Faktisk har beslutningerne stor indflydelse på hverdagen for alle EU-borgere og fx også på vores fundamentale LGBT+ rettigheder.   

Det er derfor vigtigt at huske på, at når du stemmer for bedre LGBT+ rettigheder til EP-valget, så handler det ikke kun om udviklingen i Danmark, men i alle EU-medlemslandene. Når vi stemmer på kandidater, der vil arbejde for LGBT+ personers mærkesager, så praktiserer vi international solidaritet.  

LGBT+ rettigheder er under pres

I 2020 vedtog man i EU den første strategi for ligestilling for LGBT+ personer, den såkaldte LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025. Strategien skal sikre et EU, hvor enhver LGBTIQ-person føler sig tryg både offentligt og privat, har lige muligheder og kan deltage fuldt ud i samfundet. Arbejdet er altså flere år undervejs, men det er netop nu endnu vigtigere, at vi forsætter med at presse på for, at vi ikke ser tilbagegang. 

For selvom det er let at forestille sig, at tingene kun bliver bedre for LGBT+ personer, så er LGBT+ rettigheder under pres i disse dage. I USA og flere steder i Europa (fx i Frankrig, Storbritannien, Spanien, Italien, Ungarn, Polen og Sverige) rulles fx rettigheder for forældreskab og rettigheder til transpersoner tilbage, samtidig med, at omtale af LGBT+ personers blotte eksistens bliver fremstillet som propaganda. Denne politiske bevægelse kaldes ”anti-gender movement”.  

Anti-kønsbevægelsen er, kort fortalt, forskellige sociale bevægelser, der er forbundet via deres forsøg på at fremstille videnskabeligt underbyggede diskussioner om køn, seksualitet og kønsidentitet som en farlig politisk ideologi.

Når vi ser eksempler på, at inkluderende undervisningsmateriale til børn og unge skaber skandaliseret bekymring for deres helbred og sikkerhed, så er det fx et udtryk for anti-kønsbevægelsen påvirkning af den offentlige samtale i Danmark. Det har vi for nyligt også set, bl.a. da der sidste år nærmest udbrød moralsk panik over Normstormernes undervisning i køn og seksualitet. Den meget opstandelse  over at drag queens læste historier højt for børn på Frederiksberg Bibliotek kan ses som en del af samme tendens.  

LGBT+ personer stemmer mindre

Vi har som LGBT+ personer ret til at deltage i vores fælles samfund og demokratiske processer, men desværre betyder det ikke nødvendigvis, at valgprocessen er gearet til at kunne rumme vores diverse befolkning.

Den danske valgdeltagelse generelt er høj, men LGBT+ personer stemmer i mindre grad end majoritetsbefolkningen ved valgene. Det fortæller fx VIVEs rapport ”Kortlægning af homo- og biseksuelles samt transpersoners levevilkår og samfundsdeltagelse” fra 2022.

Årsagen hertil kan måske findes i rapporter om ensomhed, hvor LGBT+ personer desværre oftere er repræsenteret end majoritetsbefolkningen. Professor i statskundskab og valgforsker Kasper Møller Hansen undersøgte valgdeltagelsen ved Folketingsvalget i 2019 og kortlagde blandt andet, hvordan valgdeltagelse og sociale forhold hænger uløseligt sammen.  

Vi stemmer altså mest, når vi har nogen at stemme sammen med! Derfor er valgdeltagelsen højst i de perioder af livet, hvor man indgår i sociale fællesskaber, og lavest i den del af livet, hvor man ikke er det og måske føler sig ensom. 

De statistikker vil vi generelt gerne arbejde imod i LGBT+ Danmark, men lige nu særligt i projektet Vi stemmer sammen! For vores LGBT+ miljøer her i Danmark, men også for queer personer i de andre EU-lande. 

Sammen til stemmeboksen og til valgdebatter

Få hjælp til at gøre Europa-Parlamentsvalget til en fest med dit lokale community  

Vi stemmer mest, når vi stemmer sammen!  

Det er konklusionen på en række undersøgelser og rapporter om vores stemmedeltagelse i forbindelse med politiske valg. Når vi lever sammen med nogen eller indgår i andre sociale fællesskaber, så stiger stemmeprocenten. Når vi er alene, så falder den.  

LGBT+ personer er desværre oftere en del af ensomhedsstatistikkerne, og stemmer ifølge rapporter også mindre end majoritetsbefolkningen. De statistikker vil vi gerne arbejde imod med projektet Vi stemmer sammen!  

Snart er der nemlig valg til Europa-Parlamentet, og alle EU-borgere skal til stemmeboksen for at beslutte hvem der skal løfte opgaverne i EU de næste 5 år. I EU træffes beslutninger som har stor indflydelse på, hvordan hverdagen ser ud for LGBT+ personer i alle medlemslandene. Så når du stemmer for bedre LGBT+ rettigheder i Danmark, påvirker det også udviklingen i et andet EU-land. 

Nu kan frivillige hos LGBT+ Danmark søge penge til at gøre noget ekstra ud af valgdagen til Europa-parlamentsvalget – så det bliver ekstra nemt at få stemt. Måske I vil mødes inden, I skal stemme for at drikke en kop kaffe og spise en croissant, eller måske I vil følges hen og stemme for bagefter at gå ud og få en drink? Det er helt op til jer selv. Det vigtige er blot, at I sammen går hen og stemmer, får en hyggelig oplevelse ud af det og bidrager til at gøre noget ved de triste statistikker – så giver LGBT+ Danmark med glæde et tilskud til hyggen. 

Søg dit tilskud her senest den 31. maj! Du kan søge op til 1500 kr. og ansøgere får løbende svar. Du søger ved at udfylde denne formular: https://forms.office.com/e/0R9T0pgBCW 

Valgdebatter

Odense 8. maj kl. 19.00, Lambda

  • Medvirkende: Victoria Velasquez (Enhedslisten), Frederik Lau Petersen (Moderaterne), Karoline Lindgaard (Alternativet), Mads Hvid(SF), Mathias Niebuhr (S), Jonas Pullich (V), Finn Hartvig Nielsen (RV)  

København 22. maj kl. 19.00, Medborgerhuset hos LGBT+ Danmark 

  • Medvirkende: Marianne Lynghøj (V), Tobias Marney (Moderaterne), Karoline Lindgaard (Alternativet), Mads Hvid(SF), Mathias Niebuhr (S), Anne Sophie Callesen (RV)  

Aarhus den 29. maj kl. 19.00, foredragssalen i Fjordsgade forenings- og fritidshus 

  • Medvirkende: Jonas Pullich (V), Karoline Lindgaard (Alternativet), Rasmus Nordqvist (SF), Mathias Niebuhr (S), Finn Hartvig Nielsen (RV)  

Projektet er støttet af Tuborgfondet.