Velkommen til det nye LGBT+ Danmark! 

Grafik med gult mønster og en magenta firkant med LGBT+ Danmarks nye logo på.
Grøn baggrund med nyt LGB+ Danmark logo
Gul baggrund med LGBT+ Danmarks nye logo på-

Vi er stolte af at kunne præsentere en ny visuel identitet for LGBT+ Danmark, der rykker den intersektionelle kamp frem i forreste række og samtidigt peger tilbage på foreningens rødder i den historiske kamp for lige muligheder for alle uanset køn og seksualitet. 

I takt med at køn og seksualitet er blevet helt centrale emner i den offentlige debat – er der brug for en stærk og markant LGBT+ bevægelse. Og som den største og ældste LGBTQIA organisation herhjemme betyder det også, at der er behov for et styrket og tidssvarende LGBT+ Danmark. Derfor relancerer vi i dag foreningens visuelle identitet med blandt andet et nyt logo og en ny hjemmeside. 

Med relanceringen håber vi at øge opmærksomheden omkring både LGBT+ Danmarks politiske arbejde, sociale tilbud samt bevægelsens fælles grundlag til gavn for alle seksuelle og kønslige minoriteter.  

+ og x

Vores nye logo består af en kombination af plusser og krydser. Plusset er en henvisning til +’et i LGBT+ Danmark, og refererer til alle de kønslige og seksuelle identiteter, som ikke falder under hverken L, G, B eller T (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), men som vi i lige så høj grad kæmper på vegne af.  

Krydset symboliserer intersektionalitet. Det betyder, at vi arbejder ud fra en forståelse om, at menneskers liv, vilkår, udfordringer og privilegier afhænger af en lang række parametre. Så udover køn og seksualitet spiller etnicitet, race, handicap og socialøkonomisk gruppe eksempelvis også en afgørende rolle for din adgang til samfundet, trivsel og inklusion. 

Vores bevægelse udvikler sig meget i disse år, og vi er i stadig større grad bevidste om, at den ikke kan adskilles klart fra andre kampe, som eksempelvis kampen mod sexisme, racisme og ulighed. 

Tre plakater fra ACT UP bevægelsen som viser den pink trekant. Den første plakat er HIV/AIDS services for kvinder i fængsel, den adem er sort med teksten Silence=Death og den sidste for en lokal aktion i Philadelphia.

Fra venstre: ACT UP plakat: HIV/AIDS services for women in prison. Justice Now!! (NYPL Digital Collection), den ikoniske Silence=Death plakat (Avram Finkelstein, Brian Howard, Oliver Johnston, Charles Kreloff, Chris Lione, and Jorge Soccarás), ACT Up plakat for lokalafdeling i Philadelphia (ACT UP Philadelphia).

En historisk kamp i nye rammer

En central del af vores nye identitet er en stærk pink farve. Netop denne farve refererer tilbage til et historisk symbol, som prægede LGBT+ bevægelsen før den velkendte regnbue begyndte at dominere i slutningen af 1970’erne. Før det var den lyserøde trekant i høj grad symbolet for LGBT+ kampen. Den lyserøde trekant blev introduceret af Nazityskland til at markere homoseksuelle og biseksuelle mænd samt transkvinder i koncentrationslejrene – på samme måde som davidsstjernen blev brugt til at markere jøder. Senere blev den pink trekant genanvendt med fornyet betydning af den internationale AIDS-bevægelse, ACT UP. 

Den pink farve rummer en styrke men også en alvorlig og mørk symbolik, som vi mener kun er blevet mere aktuel de seneste år. 

Vi lever på mange måder i en tid, hvor vi hele tiden bliver mindet om, at frihed, lighed og demokrati ikke er naturlove. På tværs af Europa ser vi reaktionære bevægelser, som advokerer for begrænsninger i LGBT+ personers muligheder, og i flere tilfælde har det nået indpas i de politiske systemer. Vi må aldrig glemme vores historie og stole blindt på, at historien nok skal gå den rigtige vej.  

I de seneste år har vi samtidig været vidne til, at LGBT+ bevægelsen har udviklet sig, og flere forskellige stemmer har endelig fået plads. Det er afgørende, at vi er mere opmærksomme på diversiteten af stemmer i vores målgruppe, men det øger samtidig behovet for at minde hinanden om vores store fælles grundlag. Her har historien en vigtig betydning. Derfor kommer den også til at spille en stor rolle i vores billedbrug fremover.  

Et centralt element i vores nye identitet er derfor brug af arkivbilleder fra foreningens bibliotek, LGBT+ Biblioteket, og dets unikke samling af bøger og arkivmateriale fra dansk og international LGBT+ historie.  

Arkivfoto af demonstration.

Arkivbilleder fra Pan-bladet (LGBT+ Biblioteket).

Arkivfoto ad kvinde med magasinet "KvindeKvinde".

Arkivbillede fra LGBT+ Biblioteket.

Kollage fra Panbladet.

Arkivbilleder fra Pan-bladet (LGBT+ Biblioteket).

Øget fokus på tilgængelighed

Et centralt element i arbejdet med den nye identitet har været at øge LGBT+ Danmark online tilgængelighed. Et arbejdet der har gennemsyret alt fra farvevalg til designet af den nye hjemmeside. Målet er at alle uanset synsfunktion, hørelse og kropskapabilitet kan få adgang til foreningens politiske program, LGBT+ Ordbogen, nyheder og viden om LGBT+ emner og information om relevante sociale tilbud eller frivilliggrupper i ens lokalområde på de online platforme, hvor LGBT+ Danmark kommunikerer.  

Vores nye visuelle identitet er udarbejdet sammen med det kreative bureau, Alexis Mark.