Udbrud af abekopper skal bekæmpes med vacciner og oplysning – ikke med stigma

Overarm med plaster efter injektion med vaccine.´

Foto: Kaja Reichardt

Det globale udbrud af abekopper vækker bekymring i LGBT+ miljøet, da smitten lige nu særligt ser ud til at sprede sig blandt mænd, der har sex med mænd. Det er særligt følsomt for denne gruppe, der historisk er blevet voldsomt stigmatiseret og udskammet under AIDS-epidemien. Det er derfor vigtigt, at håndteringen af abekoppeudbruddet ikke igen stigmatiserer gruppen, og at man har fokus på forebyggelsen gennem tilbud om vacciner og relevant oplysning.  

WHO har for nyligt erklæret det aktuelle udbrud af abekopper for en global sundhedskrise. 

Også i Danmark stiger smitten, og mange i LGBT+-miljøet er forståeligt nok bekymrede, da smitten lige særligt ser ud til at sprede sig blandt mænd, der har sex med mænd. Vi hører desværre også fra personer, der i løbet af sommeren er blevet smittede, og har oplevet uklarhed i sundhedsvæsenet i forbindelse med behandling af sygdommen. 

Det er særligt følsomt emne for mænd, der har sex med mænd, da netop denne gruppe historisk er blevet voldsomt stigmatiseret og udskammet under AIDS-epidemien. Det bør medier og myndigheder være ekstra opmærksomme på. 

Vi er glade for at AIDS Fondet og Sundhedsstyrelsen i deres nye kampagne har fokus på faktuel oplysning til mænd der har sex med mænd om abekoppers smitteveje, symptomer og behandling. 

I bl.a. Tyskland tilbydes der forebyggende vaccine mod abekopper for mænd, der har sex med mænd. Det så vi også gerne indført i Danmark, hvor vaccine pt. kun gives til nære kontakter til en smittet, og alt ansvar for at undgå smitte derfor ligger på den enkelte. 

Du kan læse mere om hvordan du skal forholde dig hos AIDS Fondet eller Sundhedsstyrelsen.