T-gruppen

T-gruppen er et socialt netværk for dig, der er transkønnet, interkønnet, eller på andre måder stiller spørgsmål ved det køn, du blev tildelt ved fødslen, og som gerne vil kommunikere med ligesindede i trygge rammer. 

Vi deler erfaringer og oplevelser omkring køn og kønsidentitet i både en lukket Facebookgruppe og til caféarrangementer i AIDS Fondets lokaler i Aarhus hver anden søndag (i lige uger) kl. 14.00-16.00. 

Møderne kan forløbe forskelligt, afhængigt af hvor mange der deltager, og hvilke emner der bliver taget op, men et typisk møde forløber således: 

Mødeværten byder velkommen, hvorefter der er en præsentationsrunde, hvor alle fortæller navn og pronomen, og evt. lidt om, hvad der er sket siden sidst. Ønsker man, at et bestemt emne bliver taget op, kan man også nævne det her. Hvis man ikke har lyst til at tale under runden, kan man nøjes med at præsentere sig selv. Efter vi har vendt dagens emner, er der mulighed for blive i lokalerne og snakke med de andre deltagere. Afslutningsvis kan man give kommentarer til mødets forløb og ønsker til næste møde. 

 

HVOR
Aids Fondet, Østergade 9, 8000 Aarhus C.

HVORNÅR
Søndage 14.00–16.00 i lige uger. Se på vores Facebookside, hvornår næste møde her.

KONTAKT
[email protected]
Facebook

Godt at vide omkring T-gruppen

Det koster ikke noget at deltage, og tilmelding er ikke ubetinget nødvendig, men en hjælp for mødelederen. Du møder bare op og vil altid blive tage godt imod. Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til møderne. 

I T-gruppens lukkede Facebookgruppe kan du læse om næste arrangement, skrive ud i fællesskabet og holde kontakt uden for møderne. 

Møderne foregår under tavshedspligt. Det betyder, at alt der bliver delt skal behandles fortroligt og må ikke siges videre. Vi gør meget ud af, at du skal føle dig tryg, og vi forsøger at møde alle, der hvor de er i livet, uanset alder, køn, eller hvor du befinder dig i din transition. 

Det er vigtigt for os, at mennesker har let adgang til LGBT+ Danmarks aktiviteter. Derfor arbejder vi løbende på at gøre de steder, hvor vores aktiviteter foregår, endnu mere brugervenlige. Er du i tvivl, om vores rammer kan imødekomme dine behov, så kontakt os direkte via mail. 

LGBT+ Danmarks aktiviteter skal være trygge at deltage i. Derfor har vi et adfærdskodeks med en række retningslinjer for, hvordan vi er sammen. Læs herunder adfærdskodekset.

RESPEKT
LGBT+ Danmark tror på og kæmper for, at alle kroppe, kønsidentiteter, kønsudtryk og seksuelle orienteringer er valide og lige meget værd. Det forventes derfor, at ansatte, frivillige og deltagere i LGBT+ Medborgerhuset anerkender og optræder respektfuldt over for andre uagtet krop, kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering og fetish såvel som alder, race, etnicitet, funktionsniveau, religion, social baggrund og politisk overbevisning.

TRYGHED OG TILGÆNGELIGHED
I LGBT+ Danmark stræber vi efter at planlægge og afvikle aktiviteter og arrangementer med bredest mulig tryghed og tilgængelighed for deltagende og potentielt deltagende uagtet krop, kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering, fetish, alder, race, etnicitet, funktionsniveau, religion, social baggrund eller politisk overbevisning.

SAMTYKKE
I LGBT+ Danmark skal ingen deltage i noget, de ikke har lyst til. Der skal altid søges et aktivt samtykke – der skal altså søges et ‘ja’ og ikke blot efterspørges et ‘nej’. Det gælder i forhold til samtaler om personfølsomme emner, fysisk kontakt og deltagelse i aktiviteter.

ANSVAR OG OVERHOLDELSE AF LGBT+ DANMARKS ADFÆRDSKODEKS
Personer som ikke overholder dette adfærdskodeks i LGBT+ Danmarks aktiviteter vil blive bedt om at gå. Hvis man udsættes for noget ubehageligt, når man deltager i vores aktiviteter – mobning, fobi, racisme, sexchikane eller andet som er i uoverensstemmelse med LGBT+ Danmarks principper – opfordres man til at kontakte foreningens forretningsudvalg på [email protected]. Frivillige kontakter foreningens frivilligkonsulent -eller koordinator, eller den ansatte i sekretariatet, som man føler sig mest tryg ved at gå til.

Vores retningslinjer er vedtaget på LGBT+ Danmarks landsmøde den 31. oktober 2020.

Bliv medlem af LGBT+ Danmark

Vores sociale tilbud er åbne for alle - uanset om du er medlem eller ej. Ved at melde dig ind i LGBT+ Danmark støtter du kampen for LGBT+ personers rettigheder - og får adgang til medlemsrabatter, indflydelse på foreningen og et særligt nyhedsbrev for medlemmer.