Stil op til LGBT+ Danmarks bestyrelse

LGBT+ Danmark er en partipolitisk uafhængig forening, der kæmper for alle, der bryder med normer for køn og seksualitet. Som medlem af LGBT+ Danmark kan du stille op til bestyrelsen og dermed være med til at sætte kursen for foreningens politiske, sociale og kulturelle arbejde.

Som medlem af bestyrelsen er du med til at fastlægge de langsigtede visioner og ambitioner for Danmarks ældste og største LGBT+ organisation, og du med til at udstikke den retning, som LGBT+ Danmarks sekretariat og frivillige skal arbejde i. LGBT+ Danmarks bestyrelses vigtigste opgave er at fremme foreningens formål. Det vil sige: at sikre og fremme rettigheder og trivsel for homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner og andre minoritetspersoner hvad angår køn og seksuel orientering – i alle aldre og livsperioder.

LGBT+ Danmarks bestyrelse består af 11 medlemmer, som er valgt i en periode på to år ad gangen. Bestyrelsen er sammensat af én forperson, tre unge-medlemmer på under 26, og syv almene bestyrelsesmedlemmer. Ud over at sikre at foreningen arbejder målrettet mod sit formål, består bestyrelsens arbejde i at udvikle LGBT+ Danmarks strategi og se til at de politiske målsætninger bliver opfyldt. Bestyrelsen har ansvar for foreningens overordnede økonomi og skal sikre at både sekretariat og frivilliggrupper arbejder inden for foreningens vedtægter.

Foto af Rei McKay Mansa

“Jeg arbejder og kæmper for de, der ofte ikke høres og inkluderes i ligestillingsdebatten, f.eks. på baggrund af kønsidentitet, kropskapabilitet eller seksualitet. Specielt i arbejdsmarkedssammenhæng vil jeg gerne have mere fokus på at alle får en plads ved bordet og behandles ordentligt og retfærdigt. Jeg tror på, at LGBT+ Danmark er en aktiv og vigtig spiller i dette arbejde, og det er her, jeg føler jeg kan være til nytte og gøre en forskel med fantastiske frivillige, en sej bestyrelse og strålende ansatte.” – Rei McKay Mansa, Laborant, fagforeningsaktiv og medlem af LGBT+ Danmarks bestyrelse

Foto ad Mikkel Christensen

“Jeg tror på, at vi som forening skal sætte en klar dagsordenen på LGBT + området og vores organisation derigennem kan gøre en forskel for vores medlemmer. For mig er det vigtigt, at vi i LGBT+ bygger vores arbejde ud fra nogle grundværdier som ordentlighed og gennemsigtighed. Omverdenen skal have tillid til, at vi i LGBT + Danmark er en professionel drevet forening, der arbejder for alle LGBT+ personers rettigheder og er bevidste om det ansvar.” – Mikkel Christensen, jurist og bestyrelsesmedlem i LGBT+ Danmark

Portræt af Katarina Langley

“Det er utrolig vigtigt for mig, at vi aktivt arbejder med repræsentation og ligestilling. Køns- og seksualitetsdebatten er blevet sat på dagsordenen, og det kan vi blandt andet takke LGBT+ Danmark for. Men der er stadig meget arbejde, der skal gøres. Mit håb er, at jeg kan være med til at styrke LGBT+ Danmark ved i fællesskab at beslutte, hvordan vores ressourcer bliver brugt bedst.“ – Katarina Langley, dyrlæge og bestyrelsesmedlem i LGBT+ Danmark

“Der er for mig ingen tvivl om, at LGBT+ Danmark spiller en afgørende rolle i det samfund vi bevæger os i. Derfor betyder det meget for mig at kunne stille min erfaring og mit engagement til rådighed hos en organisation, drevet af frivillighed, der skal sikre den mangfoldige indflydelse i samfundet.” – Jesper Bigum, vicedirektør for Fundraising og IT i Greenpeace Norden og medlem af LGBT+ Danmarks bestyrelse

Styrken i forskellighed

 

LGBT+ Danmarks bestyrelse skal gerne afspejle den mangfoldighed, der kendertegner foreningens medlemmer og det miljø, foreningen kæmper på vegne af. Samtidigt tror vi på, at diversitet er en af LGBT+ bevægelsens største styrker, og at det netop er i dialogen mellem forskellige perspektiver vi når de bedste løsninger. Derfor opfordres alle uanset køn, seksuel orientering, uddannelsesbaggrund, etnisk oprindelse samt politisk og religiøs overbevisning til at stille op til LGBT+ Danmarks bestyrelse, så længe du kan se dig selv arbejde for LGBT+ personers rettigheder og trivsel.

 

Arbejdet i bestyrelsen

 

Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Bestyrelsen mødes cirka ni gange om året. Alle bestyrelsesmøder afholdes kl. 17:00-20:00 på LGBT+ Danmarks sekretariat i Vestergade 18E, 2. sal i København (LGBT+ Danmarks lokaler er tilgængelige for personer i kørestol). Forud for hvert møde vil bestyrelsesmedlemmerne modtage en dagsorden og en række bilag, som man forventes at sætte sig ind i. Ud over de 11 medlemmer i bestyrelsen kan der vælges op til to suppleanter. Suppleanterne kan deltage i møderne og i bestyrelsens drøftelser, men har ikke stemmeret. Hvis nogen forlader bestyrelsen i deres valgperioder, overtager suppleanterne deres plads.

Foto af Henrik Silvius

”Selvom LGBT+-miljøet på mange måder er rummeligt, har for eksempel trapper ofte sat en konkret stopper for min deltagelse. Derfor skal vi altid tænke tilgængelighed i ordets bredeste forstand. Vi skal lytte og huske, at vi har forskellige kroppe, forskellige sind, forskellige hudfarver, er med og uden statsborgerskab; at vi kort sagt har forskellige privilegier og udfordringer – samtidig med, at vi også er og skal være et fællesskab." – Henrik Silvius, stylist og tøjdesigner og medlem af LGBT+ Danmarks bestyrelse

Portræt af Stine Johansen

“LGBT+ personer er et stort aktiv på arbejdsmarkedet. Vi kommer med den mangfoldighed, der er brug for på arbejdsmarkedet. Vi bidrager med perspektiver på liv og på forskellighed, som er af stor værdi. Det vil jeg arbejde for at tydeliggøre og synliggøre.” – Stine Johansen, kommunaldirektør og medlem af LGBT+ Danmarks bestyrelse

Ask Ulrich Petersen

“Der er løbet meget vand gennem åen i min tid i foreningen. Fokusset er heldigvis skiftet fra en mission om, blot at blive tolereret som minoritet i samfundet, til et normkritisk perspektiv, hvor man i stedet peger fingeren mod normerne, som gør, at samfundet ikke er i stand til at rumme dets minoriteter.” – Ask Ulrich Petersen, folkeskolelærer og forperson i LGBT+ Danmarks bestyrelse

Silje Ellehammer Munk

“Jeg mener, at alle mennesker har ret til at være den, de gerne vil være, og derfor er jeg aktiv i LGBT+ Danmark. Jeg har en særlig interesse for børne og unge området, da det er nogle helt afgørende år i et menneskes liv, og det er her, vi for alvor har mulighed for at gøre en forskel, og være med til at forbedre vores fælles samfund.” – Silje Ellehammer Munk, studerende og medlem af LGBT+ Danmarks bestyrelse

Sådan stiller du op til LGBT+ Danmarks bestyrelse

For at stille op til bestyrelsen skal du være medlem af LGBT+ Danmark. Er du ikke allerede medlem kan du blive det her. Valg til bestyrelsen foregår på foreningens årlige generalforsamling, som i år finder sted d. 7. maj kl 13:00–17:00 hos Lamdba i Odense Brogade 3, samt online. Du behøver således ikke at være fysisk til stede for at stille op. Du skal melde dit kandidatur senest på dagen for generalforsamlingen. For at blive valgt til en af de ledige bestyrelsesposter skal du have minimum 10% af de afgivne stemmer.

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet i LGBT+ Danmarks bestyrelse, kan du sende en mail til politisk chefkonsulent Andreas Nielsen på [email protected]. Mød LGBT+ Danmarks nuværende bestyrelse her.

Foto af Morten Grumstrup

”Det er afgørende, at vi er en organisation for hele LGBTQIA+ paraplyen, og repræsenterer alle akronymerne i vores arbejde og virke. Samtidig findes LGBTQIA+ personer i alle dele af samfundet, og de problemstillinger som følger er derfor alle steder. Derfor bør LGBT+ Danmark også være det.” – Morten Grumstrup, historiker og medlem af LGBT+ Danmarks bestyrelse

Foto af Lorraine Hayles

“Hvis ikke man oplever, at ens stemme høres, føler man sig heller ikke velkommen. Derfor er gennemsigtige beslutningsprocesser og tilgængelighed utrolig vigtigt i en forening, der taler på vegne af så forskelligartet en befolkningsgruppe.“ – Lorraine Hayles, VVS-lærling og medlem af LGBT+ Danmarks bestyrelse

Foto af Lars Backe

Lars Backe, medlem af LGBT+ Danmarks bestyrelse

Meld dig ind i LGBT+ Danmark

Vil du tage del i kampen for lige rettigheder og bedre trivsel for alle der bryder med normer for køn og seksuel orientering? Meld dig ind i LGBT+ Danmark og sæt dit aftryk på Danmarks største og ældste LGBT+ forening.