Regeringen kommer Liberal Alliance og Alternativet i møde: Vil give ret til partnerægsdonation

Det er en glædens dag for bl.a. de lesbiske par, hvor den ene gerne vil bære barnet med den anden partners æg. Regeringen vil nu fremsætte et lovforslag om at tillade dobbeltdonation også uden sundhedsfaglig begrundelse som f.eks. nedsat fertilitet.

I øjeblikket kan man kun benytte såkaldt dobbeltdonation, hvor en graviditet er baseret på både donorsæd og donoræg, hvis der er sundhedsfaglig indikation – dvs. at den tiltænkte gravides egne æg ikke kunne bruges.

Det betyder, at par med to lesbiske eller biseksuelle kvinder ikke kan insemineres med hinandens æg, selvom det for flere er et ønske f.eks. for at begge mødre få en større tilknytning til barnet.

LGBT+ Danmark har kæmpet for retten til partnerægsdonation gennem en årrække, og emnet er også blevet sat på dagsordenen af aktivister som Helene Lykke, der stillede et borgerforslag sidste år.

Der har dog været småt med politiske initiativer indtil Christina Olumeko fra Alternativet og Sólbjørg Jakobsen fra Liberal Alliance i november fremsatte et beslutningsforslag om at lovliggøre partnerægsdonation. Det er det beslutningsforslag som regeringen nu har kopieret og i stedet fremsætter som et lovforslag. Beslutningsforslaget skulle ellers have været førstebehandlet i folketingssalen i morgen onsdag 31. januar.

Regeringen har nu sendt et aftaleudkast til Folketingets partier om at lovliggøre partnerægsdonation uden en sundhedsfaglig begrundelse. Regeringens udmelding betyder, at vi kan se frem til, at der vil blive vedtaget et lovforslag om lovliggørelse. Vi ved endnu ikke, hvornår forslaget vil blive fremsat eller hvornår de nye regler vil træde i kraft.

I LGBT+ Danmark er vi tilfredse med at kunne krydse et væsentligt punkt af i vores politiske program, og særligt glade for, at initiativet kom fra en alliance hen over midten af dansk politik.

Er du i tvivl om hvad den nye lovgivning vil komme til at betyde for dig og din familiedannelse, kan du kontakte vores familiedannelsesrådgivning her.

Opdatering: Den 30.01.2024 er der indgået en politisk aftale om ophævelse af forbud mod partnerægdonation uden sundhedsfaglig begrundelse. Aftalepartierne er enige om, at lovliggøre ægdonation uden sundhedsfaglig begrundelse, hvor en kvinde donerer æg til sin kvindelige partner. Aftalepartierne er enige om, at partnerægdonation uden sundhedsfaglig begrundelse alene skal tillades i privatregi mod egenbetaling. Behandlingen vil således ikke blive finansieret af det offentlige. Det fremgår af aftalen, at der satses på, at lovændringen kan træde i kraft den 1. december 2024.

Der vil fortsat gælde et forbud imod ”dobbeltdonation” uden sundhedsfaglig begrundelse, som betyder, at enlige kvinder samt par bestående af en mand og en kvinde fortsat ikke vil kunne gøre brug af denne mulighed.