Præster skal ikke kunne nægte at vie samkønnede par

Offentligt ansatte præster skal ikke kunne nægte at vie samkønnede par. Ifølge dansk lovgivning må præster undlade at vie et samkønnet par, hvis det strider imod præstens religiøse overbevisning. En ny sag i Hedensted sogn har gjort det klart, hvorfor den mulighed skal afskaffes i loven.  

En ung præst har forud for sin indsættelse i weekenden erklæret, at han hverken vil vie fraskilte eller par af samme køn. Folkekirkens præster er offentligt ansatte, og for LGBT+ Danmark er lovgivningen et eksempel på, at kirkeministeren ser igennem fingre med direkte diskrimination på baggrund af seksuel orientering. 

Hvem frikirker og andre private trossamfund vælger at vie eller velsigne, kan vi kun forsøge at påvirke gennem dialog og oplysning. Men vi kan ikke acceptere, at LGBT+ personer og fraskilte betaler til en statskirke, som med lovgivningen på sin side kan nægte at vie dem. 

Læs mere om sagen på DR.dk