Tvekønnet

[adjektiv] 

Bøjning: tvekønnede
Oprindelse: tve- (to), og kønnet fra norrønt kyn 

Betydning:
At være tvekønnet betyder, at du er to køn på en gang eller delvist er begge binære køn set ud fra en binær kønsforståelse eller en ikke-binær kønsforståelse – på en gang. Tvekønnet er også en forældet betegnelse for at være interkønnet. 

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse 
Ciskønnet
Genitalier

Gonader 
Ikke-binær kønsforståelse
Interkøn
Interkønnet
Køn
Kønsdivers
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Primære kønskarakteristika
Pubertet
Sekundære kønskarakteristika
Tildelt køn
Transkønnet