72 køn

En sejlivet fortælling om, at LGBT+ miljøet skulle kræve anerkendelse af et meget stort antal køn. I en dansk kontekst er det ofte 72 køn, men andre gange 70, 76, 68, 58 eller et helt syvende antal køn, der nævnes.

Oprindelsen er efter alt at dømme, at Facebook i 2014 stillede en liste til rådighed for deres brugere på et stort antal køn – hvor man hidtil kun havde kunnet vælge ‘mand’ eller ‘kvinde’. Sidenhen har Facebook skåret kraftigt ned på antallet, men giver til gengæld mulighed for at vælge pronominer.

Så selv om tiden og Facebook har ændret sig, overlever “72 køn” som en slags meme eller bevidst forvrænget afbildning, der skal vise at LGBT+ miljøet stiller en masse urimelige og latterligt komplicerede krav til majoriteten.

I en politisk, dansk sammenhæng kæmper de fleste LGBT+ organisationer for anerkendelse af ‘mand’, ‘kvinde’ og så en tredje mulighed ‘andet/ikke-binær’.