Nyt undervisningstilbud skal skabe tryggere skoler for alle elever

LGBT+ Danmark har netop lanceret Ung-til-ung undervisning i køn og seksualitet, som skal være med til at udbrede viden om LGBT+ området og øge trivslen blandt LGBT+ elever. Her kan du møde projektleder June Stoltenberg, der står bag undervisningstilbuddet, og bliv klogere på, hvordan undervisning kan støtte unge i at opnå bedre mental sundhed.

Børn og unge kæmper for at passe ind. Det viste en undersøgelse fra Børns Vilkår i 2022, da de satte sig for at undersøge, hvorfor så mange børn og unge mistrives. Svarene på undersøgelsen er entydige: Børn og unge arbejder hårdt hver dag for at passe ind i rammerne og oplever, at der er mange kønnede forventninger til deres adfærd. For de af eleverne, der identificerer sig som LGBT+ person, kan det være ekstra svært, fordi de kan opleve, at de automatisk falder uden for normerne. Og når det sker, er de i større risiko for at opleve ensomhed, selvskade og generel dårligere mental sundhed, viser flere undersøgelser, heriblandt vores egen “Stop diskrimination i skolen”. For at komme mistrivslen til livs og sikre tryggere rammer i skolen har LGBT+ Danmark med støtte fra Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet udarbejdet et nyt, gratis undervisningstilbud for grundskoler og ungdomsuddannelser. Mød her June Stoltenberg, projektleder for Ung-til-ung undervisning i køn og seksualitet, som nu er klar til at udbrede tilbuddet til landets skoler.

Der er netop åbnet op for bookinger af Ung-til-ung undervisning i køn og seksualitet. June, du har brugt de sidste par måneder på at udvikle undervisningen og uddanne de frivillige undervisere, der skal med rundt på skolerne for at udbrede viden om køn og seksualitet. Hvad får man som elev ud af jeres undervisning?

“Eleverne, og faktisk også deres lærere, får gennem nogle simple øvelser mulighed for at spørge ind til svære emner og begreber om køn og seksualitet. De kommer til skulle undersøge, hvordan de kan være en bedre ven eller allieret, og arbejde med, hvordan de kan skabe en mere inkluderende og rummelig kultur på deres skole eller ungdomsuddannelse. De fleste elever har i forvejen en del viden om de emner, vi underviser i, men de vil i løbet af forløbet blive præsenteret for flere forskellige perspektiver om køn og seksualitet, som de ikke nødvendigvis er stødt på før.”

Hvilken forskel gør LGBT+ Danmarks nye undervisningstilbud?

“Det vil være forskelligt fra klasse til klasse. Når man underviser i de her emner, må man også forstå, at meget af læringen sker langt tid efter selve undervisningsforløbet. For nogle elever kan der gå flere år. Nogle steder vil vores undervisning gøre en kæmpe forskel for en enkelt elev, som måske for første gang føler sig spejlet i en underviser. I andre klasser vil eleverne under undervisningen måske lave nogle fælles aftaler om sprogbrug eller inklusion. I nogle klasser kan det måske ikke se ud til, at eleverne lærte noget specifikt, før de tager deres viden og kompetencer med i en anden kontekst i forbindelse med at starte på en ny uddannelse eller i en ny vennegruppe

Hvorfor er undervisning i køn og seksualitet med til at mindske mistrivslen blandt LGBT+ elever og skabe et bedre sammenhold?

“Der eksisterer desværre mange fordomme om folk, der falder uden for normerne om køn, krop og seksualitet, og der er desværre også rigtig meget negativ social kontrol af, hvordan elever kan udtrykke deres identitet på skoler. De viser de seneste undersøgelser fra Børns Vilkår eksempelvis. Noget af det vi ved, der skaber trivsel, er gode sociale fællesskaber, og det ved vi, at LGBT+ elever mangler. Vores forløb går ind og prøver at give bedre rammer for de fællesskaber. Vores undervisningsforløb skaber selvfølgelig ikke bedre mental sundhed i sig selv. Det kræver, at både klassen og læreren faktisk arbejder med den viden og de redskaber, som de udvikler i løbet af vores undervisning. Hvis de gør det, er der god grund til at tro, at mange elever vil opleve bedre trivsel og bedre mental sundhed.”

Hvordan kan man forvente, at en to timers undervisning gør så stor en forskel?

“Vi tør godt sige, at undervisningsforløbet vil gøre en forskel, fordi vores undervisning er dialogisk og i så høj grad trækker på elevernes egen livssituation. Vi har også en klar forventning om, at vores undervisning indgår som en del af et større forløb om fx inklusion, trivsel, diskrimination eller lignende. Af den grund anbefaler vi også klasserne at arbejde med vores forberedelsesmateriale, og forankringsmateriale, som de får tilsendt i forbindelse med bookingen. Man skal heller ikke undervurdere, hvad lærerne faktisk får ud af forløbet. Mange lærere efterspørger både viden og kompetencer i LGBT+ emner. En bonus ved vores forløb er, at lærerne også får en gratis opkvalificering i løbet af de to timer, som de kan tage med sig videre i deres undervisning.”

Hvorfor er det unge queer personer, der faciliterer undervisningen?

“Peer-to-peer grebet er en velkendt og anerkendt måde at gå til undervisning i svære emner. Alene det, at vores undervisere er unge, kan være med til at skabe et tryggere rum for eleverne. Deres LGBT+ identitet er vigtig for at skabe spejling og repræsentation. Alt for mange elever går gennem en skolegang, hvor de kun kender mennesker, der bryder med normer for køn og seksualitet, fra film eller sociale medier.”

Du er selv queer og har været elev i både danske og amerikanske grundskoler. Hvad tror du, at du selv ville have fået ud af, at din klasse havde fået besøg af underviserne fra jeres tilbud?

“Jeg ville have turdet være mig selv langt, langt før. Jeg havde måske også haft bedre mulighed for at sige fra over for den mobning, der var rettet mod andre queers og mig selv. Igen er det jo ikke noget som et enkelt undervisningsforløb kunne gøre af sig selv, men bare en lille kulturændring kunne have gjort en kæmpe forskel for mig.”

Har du en drøm eller ambition for fremtidens undervisning i køn og seksualitet?

“Jeg drømmer om, at fremtidens undervisning i køn og seksualitet er fuldt ud integreret i skolens øvrige fag og er så alment, at det ikke længere giver mening at skelne det fra resten af fagene. Det kræver en kæmpe kulturel omstilling, og et stort løft af lærere, der skal føle sig trygge ved det. Hvis vi når dertil, så har vi også de allerbedste forudsætninger for at skabe mere inklusive og tryggere rum for alle børn og unge, queer eller ej.”