Nyt inspirationsmateriale skal få LGBT+ perspektivet ind i skoleklassen

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har lanceret nyt vejlednings- og inspirationsmateriale til lærere, ledere og andre aktører på undervisningsområdet. LGBT+ Danmark har bidraget til udviklingen af materialet, og for projektleder, Andreas Beck Kronborg, er det et vigtigt skridt mod bedre trivsel for LGBT+ unge.

Med det nye inspirationsmateriale skal fx lærere og skoleledere indtænke LGBT+ perspektiver og inklusion i deres arbejde. LGBT+ Danmark har hjulpet DCUM i udviklingen af materialet, som er et resultat af regeringens seneste LGBTI-handlingsplan 2018-2021.  

Andreas Beck Kronborg, projektleder ved LGBT+ Danmark, mener materialet er vigtigt og kan spille en positiv rolle for de mange aktører på skoleområdet.   

“Materialet kan helt sikkert give fx lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne nærmere indsigt i LGBT+ området og dermed gøre dem mere sikre i at håndtere den berøringsangst, mange lærere fortæller os, de har, når de ønsker at hjælpe børn og unge, der bryder med normer for køn og seksuel orientering, fordi området er så komplekst”, siger Andreas Beck Kronborg.  

LGBT+ Danmark har med sin viden om LGBT+ området, hjulpet DCUM med alt fra udarbejdelse af konkrete råd og vejledninger ved håndtering af LGBT+ unges øgede udsathed ift. mistrivsel til udarbejdelse af en skolekampagne for øget mangfoldighed, ligesom vi har understøttet, hvordan uddannelsessektoren kan arbejde med inklusion bredt set.  

Som et gennemgående vejlednings- og inspirationsmateriale er materialet netop kun et indblik i LGBT+ området. Derfor er LGBT+ Danmark glad for, at der flere steder henvises til organisationens tilbud (fx AURA, TRANSIT og undervisningsmaterialet LARM), ligesom vi har sikret, at der henvises til andre organisationer, som har specialiseret viden på deres område, som fx Sabaah og Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn.  

En vigtig del af materialet er et dialogværktøj, der har til hensigt at få personalegruppen til at reflektere over trivselsarbejdet i et LGBT+ perspektiv. Ifølge Andreas Beck Kronborg kan det her ofte være nødvendigt med besøg fra videnspersoner fra foreninger og organisationer, som arbejder målrettet med emnet til dagligt, for at undgå uhensigtsmæssige løsninger.   

“Fagprofessionelle på børne- og ungeområdet i Danmark er vildt dygtige til deres trivselsarbejde generelt, men deres berøringsangst på LGBT+ området kommer sig netop af, de ikke føler sig rustet med viden og kompetencer til at håndtere specifikke problemstillinger i elevgrupper og for den enkelte elev. LGBT+ området er ligesom så mange andre områder en plastisk størrelse, hvor pædagogiske metoder hele tiden forandrer sig. Mange fagpersoner vil nok føle de ‘kommer til kort’ gennem det dialogværktøj, når de reflekterer over de ellers meget fine problemstillinger, materialet beder dem forholde sig til”, siger Andreas Beck Kronborg.  

Andreas Beck Kronborg understreger imidlertid, at vejlednings- og inspirationsmaterialet overordnet set er gennemarbejdet materiale, der kan være til stor gavn for mange fagprofessionelle og i sidste ende elever, der vil opleve at skolen bliver mere mangfoldig med øget fokus på inklusion af de elever, der bryder med normer for køn og seksuel orientering.   

På den måde er materialet endnu et vigtigt skridt i retning mod anerkendelse og respekt for en mere divers elevgruppe, der kan trives med at tage sig en uddannelse og finde en plads i livet.  

Find hele vejlednings- og inspirationsmaterialet fra DCUM her.