Ny fælles indsats for LGBT+ personer med spiseforstyrrelser eller selvskade

Super close-up af en ung person. Overall og skjult ansigt.

Mange unge LGBT+ personer, der oplever mistrivsel og ensomhed, slås med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd. Derfor er Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade og LGBT+ Danmark gået sammen om at styrke begge foreningers rådgivninger og udvikle målrettede tilbud til netop denne gruppe.

LGBT+ Danmark går sammen med Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade for at skabe mere viden om og udvikle tilbud til LGBT+ personer, som kæmper med spiseforstyrrelser eller selvskade.

Alt for mange unge, der bryder men normer for køn og seksualitet oplever mistrivsel eller ensomhed.  For mange af disse unge fører mistrivslen til spiseforstyrrelser eller selvskade. I en spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af LGBT+ Danmark og LGBT+ Ungdom, svarede 53 procent af unge LGBT+ personer mellem 13 og 25 år, at de har skadet sig selv med vilje. 40 procent af de adspurgte unge LGBT+ personer angav, at de havde eller havde haft en spiseforstyrrelse*.

Hos Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade oplever de også at mange af de unge, de er er i kontakt med, ved siden af deres problematikker omkring spiseforstyrrelser og selvskade slås med tanker omkring deres kønsidentitet, kønsudtryk eller seksualitet.

”Mange af de unge, der ringer til os, fordi de skader sig selv eller har en forstyrret spisning, kæmper også med at finde sig selv i deres kønsidentitet eller seksualitet. Vi vil gerne blive bedre til at tale med dem og rådgive dem, og vi glæder os til sammen med LGBT+ Danmark at kunne tilbyde lige netop denne gruppe unge den hjælp, de har brug for,” udtaler Laila Walther, direktør for Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade.

Målet med den nye fælles indsats er at kunne tilbyde kvalificeret hjælp til unge LGBT+ personer der lider af mistrivsel, spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd. Sammen vil LGBT+ Danmark og Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade udvikle målrettet tilbud til netop denne gruppe.

Derudover skal indsatsen klæde ansatte og frivillige i rådgivninger hos både LGBT+ Danmark og Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade på til at sikre kvalificeret rådgivning i krydsfeltet mellem at være udfordret på sin identitet og at være selvskadende eller have en spiseforstyrrelse.

”Vi taler jævnligt med mennesker, der har det virkelig dårligt psykisk, og jeg glæder mig til, at vi bliver endnu bedre til at se symptomerne på spiseforstyrrelser og selvskade i vores rådgivning. Det vil vi nu blive klædt på til, så vi bedre kan hjælpe de ramte videre til den støtte eller behandling, de har brug for,” siger Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef i LGBT+ Danmark.

Projektet er støttet af Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond og Jascha Fonden. Du kan læse mere om indsatsen på Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskades hjemmeside.

Stop diskrimination i skolen – LGBTQ elevers trivsel og vilkår i grundskolen, LGBT+ Ungdom, LGBT+ Danmark, 2021