Ny DR-dokumentarserie om krænkelser i LGBT+ miljøet kræver handling

Still fra DR-serien uden samtykke.

Danske mænd fra LGBT+-miljøet fortæller om deres oplevelser med seksuelle overgreb og krænkelser i DR-dokumentaren 'Uden samtykke'. Foto: Balthazar Hertel / Pawel Marek Binczycki

DR maler et alvorligt billede af nattelivet og datingscenen blandt homo- og biseksuelle mænd i ny dokumentarserie, som havde premiere i går aftes. Dokumentaren afdækker store udfordringer med seksuelle krænkelser og voldtægter, og så peger den på en række kulturelle og strukturelle vilkår for LGBT+ personer, som kræver både akut og langsigtet handling.  

Seksuel frigjorthed, festkultur og højt til loftet er elementer som mange i LGBT+ miljøet tillægger stor værdi, glæde og livskvalitet. Men en kultur, hvor sex indtager en relativt central rolle for møder mellem ikke mindst homo- og biseksuelle mænd, kræver en særlig indsats for at respektere samtykketilkendegivelser og personlige grænser. Det har vi i LGBT+ miljøet ikke været gode nok til.  

LGBT+ Danmark har længe været bevidst om, at LGBT+ personer er i forhøjet risiko for at blive udsat for seksuelle krænkelser (Projekt Sexus 2019). Danmarks Radios nye dokumentarserie ‘Uden Samtykke’ giver et voldsomt billede på denne tendens, og det giver anledning til handling. 

LGBT+ Danmark vil fremover iværksætte en målrettet indsats for at seksuelle krænkelser og voldtægter ikke længere skal præge livet for LGBT+ personer. Det er en fælles opgave for mange dele af samfundet, som vi nu vil tage på os at hjælpe på vej.  

I den kommende tid vil vi indgå i en fælles drøftelse med nattelivets aktører om, hvordan vi sammen kan sikre tryghed, respekt og samtykke. Vi ved, at flere og flere barer og diskoteker allerede har taget dette ansvar på sig, og vi vil nu arbejde for, at dette er tilfældet hele vejen rundt.  

Vi vil også invitere datingapp-udbydere til et møde om, hvordan vi kan sikre, at møder over f.eks. Grindr bliver sikrere og undersøge, hvordan vi i LGBT+ Danmark kan blive bedre til at kommunikere til vores målgruppe om grænser og god, tryg praksis ifm. eksempelvis dates og møder over datingapps. 

Forperson i LGBT+ Danmark Ask Ulrich Petersen i DR-dokumentarserien 'Uden samtykke"

”Vi har et problem med seksuelle overgreb i LGBT+ miljøet, og det bliver vi simpelthen nødt til at tale om”. Forperson i LGBT+ Danmark, Ask Ulrich Petersen, i DR dokumentarserien 'Uden samtykke'. Foto: Balthazar Hertel / Pawel Marek Binczycki

Politiet og sundhedsvæsenet  

Ansvaret ligger dog på ingen måde hos LGBT+ miljøet alene. Dokumentarserien afslører dybt kritisable hændelser i rets- og sundhedssystemets møde med voldtægtsofre med LGBT+ identitet. Ingen ofre for voldtægter og seksuelle krænkelser må møde mistænkeliggørelse, ansvarspålæggelse eller diskriminerende kommentarer fra myndighederne. Det er desværre tilfældet i dag, og derfor vil vi gå i dialog med politiet og sundhedsmyndighederne om, hvordan vi kan forhindre at dette finder sted.  

Når LGBT+ personer oplever sådanne behandlinger fra de danske myndigheder, kan det sætte sig som en grundlæggende mistillid til systemet. Det kan resultere i, at voldtægter og krænkelser ikke anmeldes, og så har den danske retsstat fejlet.  

 

Tryghed for LGBT+ unge 

Særligt unge homo- og biseksuelle mænd er i risiko for at få overskredet deres grænser. Mange unge LGBT+ personer har ikke jævnaldrende LGBT+ personer at spejle sig i, og mange begår sig derfor ud på datingscenen og i nattelivet på egen hånd, og i nogle tilfælde uden at omverdenen ved det. Det forhøjer risikoen for at havne i utrygge møder, hvor samtykke til samleje ikke indhentes, eller hvor magtforholdet er for ulige.  

Skal vi rette op på de alvorlige tal for seksuelle krænkelser i LGBT+ miljøet, skal vi derfor også sikre flere tilbud til unge LGBT+ personer i hele Danmark, som kan modarbejde den isolation, der desværre er karakteristisk for mange unge LGBT+ personers liv.  

Vi skal også forbedre seksualundervisningen og sikre, at samtykke og grænser kommer højt på skoleskemaet, for på den måde at give unge flere redskaber til at bevæge sig ud på datingscenen og i nattelivet.  

I LGBT+ Danmark ser vi med alvor på dokumentarserien og de udfordringer, den belyser. Vi takker også de medvirkende for deres enorme mod til at fortælle deres historie. Det er en sårbar situation at fortælle om seksuelle krænkelser og voldtægt offentligt, og det bør belønnes med konkret handling fra samfundets side.