Nu kan du søge Støttefonden af 1993 for HIV–Positives legat

Støttefonden af 1993 for HIV-Positive uddeler hvert år et antal mindre legater, som kan bruges til rejser eller rekreationsophold. Du kan søge legatet hvis du er dansk statsborger og har diagnosen HIV-positiv eller AIDS-syg. I år er ansøgsninsfristern 1. juni. Læs her hvordan du søger:

Støttefonden af 1993 for HIV – Positive uddeler et antal mindre legater i 2022, til brug for rejse- eller rekreationsophold. Legatet kan søges af økonomisk dårligt stillede personer der har fået stillet diagnosen HIV-positiv eller AIDS-syg.

Ansøgere skal have dansk indfødsret (statsborgerskab). Legatet kan kun tildeles én gang. Dvs. at tidligere modtagere af legatet ikke kan forvente at få tildelt et legat på ny.

Ansøgning skal ske skriftligt og indeholde følgende oplysninger:

1)  cpr. nummer, navn og adresse
2)  oplysninger om de økonomiske forhold, f.eks. kopi af årsopgørelse for 2019
3)  skriftlig lægelig dokumentation for ansøgerens sygdom og dokumentation for diagnose fra det behandlingssted hvor ansøgeren går til behandling
4)  oplysninger om hvad et eventuelt legat skal anvendes til
5)  oplysninger om bankkonto for udbetaling af legat

Ansøgningen indsendes til fondens formand:

Støttefonden for HIV-Positive
c/o Advokat Peter Sindal Lundsberg Amagertorv 11, 3. sal
1160 København K

Ansøgningsfristren er 1. juni 2022.