LGBT+ Danmark vil styrke unges demokratiske deltagelse med støtte fra Tuborgfondet

Deltagere til sommerlejr i gruppebillede med forskellige prideflag

LGBT+ unge oplever mere mobning og mistrivsel i skolen sammenlignet med deres klassekammerater, og det kan gå ud over deres demokratiske deltagelse. Med ny bevilling fra Tuborgfondet vil LGBT+ Danmark være med til at ændre på dette gennem trygge fællesskaber, lejre og festivalaktiviteter.

Skønt vi i Danmark er kommet langt, hvad angår lige rettigheder og bredere forståelse for LGBT+ personer, er særligt LGBT+ unge underlagt mere mistrivsel, ensomhed og stigmatisering end deres jævnaldrende. Ifølge en rapport, som LGBT+ Danmark udgav i foråret 2021, føler unge, som bryder med normerne for køn og seksuel orientering (LGBT+), sig 6 gange oftere ensomme i skolen sammenlignet med deres klassekammerater. Undersøgelsen viste desuden, at 8 ud af 10 LGBT+ elever føler sig triste eller kede af det i skolen.

For LGBT+ Danmark er fællesskab og samfundsdeltagelse helt centrale elementer i at modvirke denne nedslående tendens. Med den nye støtte fra Tuborgfondet fortsætter LGBT+ Danmark derfor sin indsats for at engagere unge LGBT+ personer og styrke deres demokratiske deltagelse gennem sociale aktiviteter.

 

Fra lejrbål til demokratisk debat

Med en bevilling på knap 1,2 millioner kroner fra Tuborgfondet i perioden 2022-2024 får LGBT+ Danmark mulighed for at holde sommer- og weekendlejre for unge mellem 16 og 25 år.

Lejrene inviterer unge LGBT+ personer til at deltage i faglige aktiviteter såsom tale-, digt- og læserbrevsskrivning, kortfilmsproduktion eller demonstrationsplanlægning og skaber desuden et trygt, socialt fællesskab med andre LGBT+ unge fra hele landet.

De produkter, som de unge skaber på lejrene, bliver desuden fulgt op med aktiviteter på sommerens festivaler, hvor de unge får muligheden for at holde tale eller vise de film, de har produceret på lejrene, for et bredere publikum.

Formålet med indsatsen er at styrke de unges tro på egne evner, så de får selvtillid og lyst til at forsamles, organisere sig og engagere sig i deres lokaldemokrati. De faglige aktiviteter skal desuden give de unge konkrete redskaber til at deltage i den offentlige, demokratiske debat.

”En grundsten i demokratiet er, at vi alle har lige vilkår for at deltage. Men når ensomhed og mistrivsel i høj grad fortsat præger LGBT+ unge, er der en risiko for at gruppen marginaliseres og holdes uden for deltagelse i demokratiet. Derfor er vedvarende engagement og positive fællesskaber for LGBT+ unge afgørende for et sundt demokrati, hvor alle stemmer har plads. Med Tuborgfondets donation bidrager vi til, at flere unge får både selvtilliden og redskaberne til at gøre deres stemme gældende i den demokratiske samtale.” – Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef i LGBT+ Danmark

”Vi er glade for at støtte LGBT+ Danmarks indsats for at engagere unge i fællesskaber og give dem værktøjerne til at tale deres sag og stå op for deres rettigheder. Det er vigtigt for både de unge selv og for demokratiet som helhed,” siger Tuborgfondets sekretariatschef Peter Giacomello.

Rudolph Care og Soundboks bidrager også økonomisk til, at projektet kan blive til virkelighed.

”At støtte det fundamentalt menneskelige i at alle unge føler sig elskede og anerkendte i et inkluderende og mangfoldigt demokrati, er for os den fineste investering i fremtiden. Derfor er det en ære, at støtte LGBT+ Danmark i deres ungeindsats,” siger CEO & Founder Andrea Elisabeth Rudolph.

 

Tilmelding til forårslejr er nu åben

Tilmeldingen til den første lejr i det nye projekt finder sted fra mandag, 11. april 2022, kl. 14.00 til torsdag, 14. april 2022, kl. 11.00.

Læs mere og find tilmeldingslink her.