LGBT+ Danmark får ny jurist til at styrke rådgivningen i forbindelse med familiedannelse

Max Maskell (den/dens) bliver ny jurist i LGBT+ Danmark.

Max Maskell (den/dens) blev ansat som juridisk konsulent i LGBT+ Danmark den 1. juni 2022

For LGBT+ personer, der ønsker at danne familie, kan det være en jungle at navigere i mulighederne og reglerne for regnbuefamiliedannelse. LGBT+ Danmarks frivillige juridiske rådgivere har længe hjulpet LGBT+ personer, der strander i forsøget på at danne familie, men fra 1. juni styrkes foreningens juridiske rådgivning med ansættelsen af Max Maskell som juridisk konsulent i LGBT+ Danmark. Max og LGBT+ Danmarks frivillige juridiske rådgivere vil dermed i endnu højere grad end tidligere kunne yde LGBT+ personer juridisk vejledning og hjælp til kommunikation med myndighederne.  

LGBT+ Danmarks juridiske rådgivning består af frivillige, der svarer på spørgsmål om alle juridiske problemstillinger, som LGBT+ personer kæmper med i Danmark. En stor del af de henvendelser, rådgivningen modtager, handler om familiedannelse og forældreskab.   

Selvom der de seneste år er sket markante forbedringer, som gør det nemmere for LGBT+ personer at stifte familie, møder mange LGBT+ personer unødvendige juridiske barrierer på vejen mod forældreskab.  

Lovgivningen og praksis på området er uigennemskuelig og ændres ofte, og man bliver ofte kastet rundt i systemet. Det betyder, at alt for mange LGBT+ personer og deres børn ender i prekære juridiske situationer. 

Ny juridisk konsulent skal løfte den juridiske rådgivning

I en aftale indgået imellem Folketingets parter får LGBT+ Danmark i perioden 2022-2025 finansiering til at styrke den juridiske indsats særligt ift. rådgivning i forbindelse med familiedannelse.  

Den nye indsats betyder blandt andet, at Max Maskell (den/dens) blev ansat som juridisk konsulent i LGBT+ Danmark den 1. juni 2022. Max er uddannet jurist og har tidligere arbejdet med retshjælp, rådgivning og ligebehandling ved blandt andet retshjælpen Rusk, Danner og Institut for Menneskerettigheder.  

Udover at understøtte og styrke den juridiske rådgivnings arbejde, vil Max rådgive og repræsentere LGBT+ personer, der har brug for hjælp til at opnå de bedst mulige rettigheder i forbindelse med familiedannelse og forældreskab.  

Indsatsen betyder også, at LGBT+ Danmarks nye jurist vil afholde informationsarrangementer og udarbejde materiale til LGBT+ personer om deres rettigheder i forbindelse med familiedannelse og forældreskab, samt gøre en indsats for at LGBT+ personer møder bedre kommunikation og praksis i mødet med myndighederne. 

Hvis du skal til at danne familie, eller oplever problemer i forbindelse med familiedannelse og forældreskab, kan du skrive til LGBT+ Danmarks juridiske rådgivning via vores mailformular her.

Har du en generel forespørgsel relateret til LGBT+ Danmarks indsats om familiedannelse, kan du kontakte Max Maskell på