Hele Norden i fælles LGBT+ kamp

8 lande, 40 organisationer og over 100 LGBT+ forkæmpere var i weekenden samlet til nordisk LGBT+ konference i Oslo. Konferencen markerede startskuddet til et endnu stærkere samarbejde i mellem det nordiske LGBT+ civilsamfund om alt fra transkønnedes adgang til sundhedsvæsenet til bedre LGBT+ tilbud i Nordens landdistrikter.  

De nordiske lande, Island, Finland, Norge, Sverige, Danmark, Åland, Færøerne og Grønland, er i internationale sammenhænge kendt for deres liberale sociale værdier, høje placering på globale lykkeranglister og omfattende ligestilling.   

Men ifølge International Gay and Lesbian Association (ILGA Europe) har intet nordisk land endnu opnået fuld anerkendelse og lige rettigheder for LGBT+ personer, og uforholdsmæssigt dårlig trivsel og mental sundhed hos LGBT+-befolkningen er fortsat et vilkår i alle nordiske lande.  

De nordiske lande er på adskillelige kulturelle og politiske parametre sammenlignelige, og derfor er der stort potentiale i endnu stærkere samarbejde på tværs af regionen.  

Derfor mødtes organisationer og aktivister fra alle Nordens lande den forgangne weekend til den første store nordiske LGBT+ konference i Oslo.  

Dette første nordiske LGBT+ møde bød på paneler, workshops, diskussioner og oplæg om en lang række vigtige emner inden for kampen for lige rettigheder og vilkår for LGBT+ personer.  

Antiracisme i LGBT+ bevægelsen, religion og queeridentitet, internationalt LGBT+ arbejde, intersex-personers levevilkår og transspecifik sundhed var blandt emnerne, som hvert land fik mulighed for at dele deres erfaringer og perspektiver på.  

I kølvandet på konferencen har LGBT+ Danmark og de øvrige største LGBT+ organisationer i hvert land forpligtet sig på at fortsætte det tætte samarbejde, opretholde netværket og støtte hinanden i den fælles mission: Et Norden, hvor alle LGBTIQ+ personer kan leve deres bedste liv fuldt ligestillet med resten af samfundet. 

Konferencen finansieredes af Nordisk Ministerråd for Ligestilling.