FN-ekspert: En tredjedel af klodens LGBT+ personer lever i samfund, der kriminaliserer dem

19 aktivister fra 13 lande i det globale syd besøgte LGBT+ Danmark under World Pride, hvor de mødte FN’s uafhængige LGBT+ ekspert, Victor Madrigal-Borloz, og udvekslede perspektiver på den globale LGBT+ kamp. For LGBT+ Danmark er konklusionen klar: Danmark skal med udviklingspolitikken støtte LGBT+ organisationerne direkte og ikke via lokale regeringer.

LGBT+ personer er blandt de mest kriminaliserede grupper i det globale syd, og kriminaliseringen sker både eksplicit og implicit gennem social eksklusion, hvor de nægtes adgang til bolig, sundhed, stemmeret, beskæftigelse og uddannelse.

LGBT+ Danmark arbejder tæt sammen med LGBT+ organisationer og -aktivister i det globale syd, og under World Pride i august i København og Malmø besøgte 19 af dem LGBT+ Danmark for at deltage i den internationale menneskerettighedsbegivenhed.

Aktivisterne kom fra i alt 13 områder, og under deres ophold mødtes de med FN’s uafhængige ekspert om seksuel orientering og kønsidentitet, Victor Madrigal-Borloz, for at udveksle perspektiver, strategier og erfaringer på den globale LGBT+ kamp.

“Internationalt netværk og støtte fra organisationer og politiske beslutningstagere er afgørende for LGBT+ aktivister og deres arbejde i det globale syd. For os var det derfor et meget stort mål at aktivisterne fik chancen for at mødes med Victor Madrigal ansigt til ansigt, nu hvor han var til stede ved World Pride,” fortæller Abir Bechwal, der er projektleder i LGBT+ Danmarks internationale afdeling, og fortsætter:

“At de fik muligheden for at give udtryk for deres bekymring over situationen for LGBTIQ+-rettigheder i deres lande, regioner og internationalt med topdiplomaten på området.”

Victor Madrigal-Borloz deltager i møde hos LGBT+ Danmark under World Pride

2 milliarder mennesker lever i kriminaliserende samfund

Fra sit embede i FN arbejder Victor Madrigal-Borloz for at verdens nationer overholder menneskerettighederne i forhold til seksuel orientering og kønsidentitet. Han har stort fokus på de love, der direkte kriminaliserer individer på baggrund af seksuel orientering og kønsidentitet, hvilket desværre er tilfældet i flere lande verden over, fx Iran, Saudi Arabien, Libyen og Uganda.

Men som han kunne fortælle til menneskerettighedskonferencen under World Pride, lever langt de fleste kriminaliserede LGBT+ personer i lande, der indirekte kriminaliserer dem gennem social eksklusion.

“En tredjedel af verdens befolkning lever i kriminaliserede miljøer i forhold til seksuel orientering. Vi kan hurtigt blive enige om, at det er en skandale. Det, som [den globale LGBT+ bevægelse] imidlertid har sat fokus på, og som efter min mening er grundlæggende, er at kriminaliseringen af LGBT+ personer faktisk er forbundet med alle former for social udstødelse; adgang til sundhedspleje, uddannelse, bolig, beskæftigelse og politisk deltagelse,” sagde Victor Madrigal-Borloz til menneskerettighedskonferencen.

Activists from global south and Victor Madrigal-Borloz

Målet er frihed og sikkerhed

Den tanzanianske aktivist, De Amor, som besøgte LGBT+ Danmark under World Pride, er én af de LGBT+ personer, der oplever kriminaliseringen på egen krop.

“De største udfordringer, vi står over for, er de barske love i Tanzania. Nogle gange er det endda svært at organisere og gennemføre møder eller workshops, før de bliver ransaget af politiet,” fortæller hun.

Opholdet i Danmark har for hende også været et indblik i den tilværelse, som hun sammen med sine medaktivister kæmper for i Tanzania.

“Jeg føler mig tryg, ligesom, jeg kan være mig selv højlydt uden at frygte at blive arresteret. Det er noget, der føles godt, og det er det, vi arbejder hen imod – denne frihed til at føle sig fri og sikker uden nogen form for diskrimination. Jeg føler ikke, at vi skal være forsigtige, hvis politiet pludselig kommer, eller ejeren af hotellet eller spillestedet dukker op og beder os om at forlade stedet. Det er det, vi arbejder hen imod i vores land. Det sker ikke snart, men vi arbejder på det. Bare små skridt,” fortæller De Amor.

Også Bahiru fra Etiopien står overfor lignende udfordringer. Bahiru er medstifter af organisationen House of Guramayle, og for ham var mødet med Victor Madrigal-Borloz det vigtigste, der skete under årets World Pride.

“Det vigtigste for mig var at møde Victor Madrigal-Borloz, og det fik LGBT + Danmark til at ske. Jeg spurgte Victor direkte, hvordan vi kan sikre, at FN og hans mandat inkluderer Etiopien og andre lande, der er helt udelukket fra den globale scene om queer-rettigheder. Han foreslog måder, hvorpå vi kan gøre det, hvilket var fremragende.”

Victor Madrigal-Borloz i uformel samtale med aktivister

Støtten skal uden om regeringerne

Mens netværk og støtte fra organisationer og diplomater som Victor Madrigal-Borloz er afgørende for LGBT+ bevægelsen i det globale syd, er det også vigtigt, at nationalstater som bl.a. Danmark understøtter lokale LGBT+ organisationer direkte.

Ofte går udviklingsstøtte gennem lokale magthavere, men når LGBT+ personer ikke anerkendes og tilmed marginaliseres og kriminaliseres af egen regering, er det for LGBT+ Danmark afgørende at de får hjælp uden om de lokale magthavere.

Tidligere på sommeren offentliggjorde regeringen Danmarks nye udviklingspolitiske strategi. Blandt de strategiske pejlemærker er, at Danmark skal gå forrest i kampen for rettigheder for marginaliserede personer rundt omkring i verden.

LGBT+ Danmark opfordrer regeringen til at leve op til sin strategi ved at sikre, at LGBT+ organisationer i det globale syd modtager den nødvendige støtte, så Bahiru, De Amor og alle andre LGBT+ aktivister i det globale syd kan fortsætte det store arbejde, de gør for at ændre de svære levevilkår.

Læs mere om LGBT+ Danmarks internationale arbejde her.