Internationale indsatser

Siden 2011 har LGBT+ Danmark arbejdet for lige rettigheder internationalt med projekter i flere lande i det globale syd. For LGBT+ Danmark er samarbejder, bæredygtighed og solidaritet essentielt i den globale kamp for LGBTIQ+ rettigheder – og den må først og fremmest komme fra de lokale aktører. Derfor forsøger vi at styrke og støtte lokale LGBTIQ+ organisationer og miljøer i deres kamp mod diskrimination og vold.  

Med vores internationale program er det LGBT+ Danmarks mål at arbejde mod mangfoldige og inkluderende samfund, hvor LGBT+ personer kan deltage med deres fulde potentiale.

Det betyder lighed for alle uanset seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakterisika; lige beskyttelse loven samt offentlige ydelser, der er både tilstrækkelige og tilgængelige for LGBTIQ+ personer. Centralt i LGBT+ Danmarks arbejde mod vores mål er solidaritet med lokale personer, organisationer, bevægelser og processer. Det betyder, at vi starter, hvor vores partner er og styrker deres evner derfra. 

LGBT+ Danmarks tilgang ved at arbejde internationalt er baseret på følgende seks søjler, som er nødvendige for effektiv forandring, og som styrker hinanden:

Empowerment af LGBTIQ+ individer

Enhver forandring starter med, at individuelle LGBTIQ+ personer bliver opmærksomme på deres SOGIESC (Sexual orientationgender identitygender expression, sex characteristics) og den vold, diskrimination og de fordomme, som de oplever på baggrund heraf. Ved at opnå opmærksomhed, overvinde isolation og møde andre LGBTIQ+ personer samt få adgang til information kan hjælpe LGBTIQ+ individer med at forene deres SOGIESC med f.eks. deres religiøse, politiske og kulturelle værdier. LGBTIQ+ personer kan på denne måde opnå empowerment til at sikre, at deres rettigheder bliver respekteret. 

Opbygning af LGBTIQ+ miljøer

Især i restriktive miljøer, hvor LGBTIQ+ personer er usynlige og undertrykte, kan møder med ligesindede bryde deres isolation og bidrage til selvrealisering og selvaccept. Et støttende netværk kræver både enkeltpersoner, medlemmer af lokalsamfundet og allierede. Det kræver sociale medie-interaktioner, møder i det virkelige liv, sociale og uddannende events til at sikre fysisk og psykologisk sikkerhed. 

Forstærkning af LGBTIQ+ organisationer

Nogle fremspirende LGBTIQ+ organisationer forsøger at organisere sig sammen for at få adgang til midler og ressourcer, men mislykkes fordi de mangler en strategisk retning. Konkurrence og konflikt sker hyppigt, særligt når mennesker er marginaliserede og traumatiserede og midlerne er få. Behovet for organisatorisk og strategisk bæredygtighed vokser i takt med, at der bliver flere tilgængelige ressourcer. Et godt lederskab og transparens sikrer, at de fremspirende organisationer kan arbejde med et sikkert og legitimt mandat fra det miljø, de repræsenterer. Det gør deres politiske og samfundsmæssige indflydelse større.  

Opbygning af LGBTQ+ bevægelser

Lokale LGBTIQ+ organisationer samarbejder jævnligt, men potentiel konkurrence over midler, indflydelse og anerkendelse modvirker et strukturet samarbejde. Ved at anerkende den fælles kamp mod de eksisterende normer og vilkår for LGBTIQ+ personer, kan organisationerne bevæge sig mod fælles mål og anskue samarbejde som en stor, strategiske styrke. Når bevægelser arbejder sammen, bliver de mere agile og bedre til at skabe social og politisk forandring samt nødvendige alliancer. 

Mobilisering af allierede

LGBTIQ+ personer kan ikke ændre samfund uden hjælp fra det omkringliggende samfund. Potentielle allierede skal derfor identitficeres og gøres opmærksom på den eksklusion og diskrimination som LGBTIQ+ personer møder. Allierede kan findes alle steder – selv i fjendtlige institutioner. Deres støtte starter måske på individuelt niveau, men kan derfra bevæge sig på mere samfundsmæssigt og institutionelt plan, så LGBTIQ+ personer i sidste ende er inkluderet i de politiske beslutninger. 

Påvirkning af love og politikker

Samfundets normer påvirker direkte lovgivning og politikker. Voksende lokale organisationer, stærke bevægelser med veletableret interessevaretagelse samt stærke allierede i regeringer, lokale råd, lovgivningsinstitutioner og internationale institutioner giver mulighed for at påvirke politiske forandringerbåde regionalt, nationalt og internationalt niveau. 

 

 

Nyheder om vores internationale arbejde

16. juni 2021

Protesters waving the rainbowflag

Ingen LGBT+ liv skal lades i stikken – slet ikke i EU

I går vedtog Ungarn en lov, der forbyder LGBT+ indhold i skolen eller børne-tv. Det betyder, at et medlemsland i det værdifællesskab, som EU også er, nu ikke bare har begrænset friheden og positiv repræsentation af forskellige liv, men også givet grønt lys til, at diskrimination, had og forskelsbehandling mod LGBT+ personer kan florere i Ungarn.   Læs mere

15. juni 2021

Fælles appel fra 77 organisationer: Ensomhed er et samfundsproblem 

LGBT+ Danmark er medunderskrivere på ”Sammen mod ensomhed” – et oplæg til en national handlingsplan mod ensomhed, som 77 organisationer på tværs af landet står bag. Læs mere

8. juni 2021

Skriveworkshop for medlemmer

LGBT+ Danmark og Gyldendal inviterer til skriveworkshop: Fortæl din historie

Kom og skriv og få feedback af erfarne redaktører på Danmarks største forlag! LGBT+ Danmark og Gyldendal afholder i fællesskab en skriveworkshop, hvor du som LGBT+ person og medlem af LGBT+ Danmark kan få feedback på din skriftlighed. Læs mere

7. juni 2021

Foto af Tennisspiller der slår til bold i fugleperspektiv

Homofobi hører (heller) ikke til i sporten

Den seneste tid har videoer floreret på de sociale medier, hvor både sportsudøvere og –fans råber homofobiske udsagn af deres modstandere. Det er ingen måde enkeltstående hændelser, men eksemplerne kræver handling hos alle sportsklubber og -foreninger. Læs mere