Internationale indsatser

Siden 2011 har LGBT+ Danmark arbejdet for lige rettigheder internationalt med projekter i flere lande i det globale syd. For LGBT+ Danmark er samarbejde, bæredygtighed og solidaritet essentielt i den globale kamp for LGBTIQ+ rettigheder – og den må først og fremmest komme fra de lokale aktører. Derfor forsøger vi at styrke og støtte lokale LGBTIQ+ organisationer og miljøer i deres kamp mod diskrimination og vold.  

Med vores internationale program er det LGBT+ Danmarks mål at arbejde hen mod mangfoldige og inkluderende samfund, hvor LGBT+ personer kan deltage med deres fulde potentiale.

Det betyder lighed for alle uanset seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika; lige beskyttelse i loven samt offentlige ydelser, der er både tilstrækkelige og tilgængelige for LGBTIQ+ personer. Centralt i LGBT+ Danmarks arbejde er solidaritet med lokale personer, organisationer, bevægelser og processer. Det betyder, at vi starter, hvor vores partner er, og styrker deres evner derfra.

Empowerment af LGBTIQ+ individer

Enhver forandring starter med, at individuelle LGBTIQ+ personer bliver opmærksomme på deres SOGIESC (Sexual orientationgender identitygender expression, sex characteristics) og den vold, diskrimination og de fordomme, som de oplever på baggrund heraf. At opnå opmærksomhed, overvinde isolation og møde andre LGBTIQ+ personer samt få adgang til information kan hjælpe LGBTIQ+ individer med at forene deres SOGIESC med f.eks. deres religiøse, politiske og kulturelle værdier. LGBTIQ+ personer kan på denne måde opnå empowerment til at sikre, at deres rettigheder bliver respekteret. 

Opbygning af LGBTIQ+ miljøer

Især i restriktive miljøer, hvor LGBTIQ+ personer er usynlige og undertrykte, kan møder med ligesindede bryde deres isolation og bidrage til selvrealisering og selvaccept. Et støttende netværk kræver både enkeltpersoner, medlemmer af lokalsamfundet og allierede. Det kræver sociale medie-interaktioner, møder i det virkelige liv, sociale og uddannende events til at sikre fysisk og psykologisk sikkerhed. 

Forstærkning af LGBTIQ+ organisationer

Nogle fremspirende LGBTIQ+ organisationer forsøger at organisere sig sammen for at få adgang til midler og ressourcer, men mislykkes, fordi de mangler en strategisk retning. Konkurrence og konflikt sker hyppigt, særligt når mennesker er marginaliserede og traumatiserede, og når  midlerne er få. Behovet for organisatorisk og strategisk bæredygtighed vokser i takt med, at der bliver flere tilgængelige ressourcer. Et godt lederskab og transparens sikrer, at de fremspirende organisationer kan arbejde med et sikkert og legitimt mandat fra det miljø, de repræsenterer. Det gør deres politiske og samfundsmæssige indflydelse større.  

Opbygning af LGBTQ+ bevægelser

Lokale LGBTIQ+ organisationer samarbejder jævnligt, men potentiel konkurrence over midler, indflydelse og anerkendelse modvirker et strukturet samarbejde. Ved at anerkende den fælles kamp mod de eksisterende normer og vilkår for LGBTIQ+ personer kan organisationerne bevæge sig mod fælles mål og anskue samarbejde som en stor, strategiske styrke. Når bevægelser arbejder sammen, bliver de mere agile og bedre til at skabe social og politisk forandring samt nødvendige alliancer. 

Mobilisering af allierede

LGBTIQ+ personer kan ikke ændre samfund uden hjælp fra det omkringliggende samfund. Potentielle allierede skal derfor identificeres og gøres opmærksom på den eksklusion og diskrimination, som LGBTIQ+ personer møder. Allierede kan findes alle steder – selv i fjendtlige institutioner. Deres støtte starter måske på individuelt niveau, men kan derfra bevæge sig på mere samfundsmæssigt og institutionelt plan, så LGBTIQ+ personer i sidste ende er inkluderet i de politiske beslutninger. 

Påvirkning af love og politikker

Samfundets normer påvirker direkte lovgivning og politikker. Voksende lokale organisationer, stærke bevægelser med veletableret interessevaretagelse samt stærke allierede i regeringer, lokale råd, lovgivningsinstitutioner og internationale institutioner giver mulighed for at påvirke politiske forandringerbåde regionalt, nationalt og internationalt niveau. 

LILO – Looking in, looking out

LILO er en workshopmetode og en central del af vores arbejde med LGBT+ miljøer i Det Globale Syd. LILO er en personfokus tilgang til at udforske sin seksuelle orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika (SOGIESC) og har til formål at styrke deltagernes selvtillid, tro på egne evner og positive forhold til egen LGBTQ+ identitet.