Fælles appel fra 77 organisationer: Ensomhed er et samfundsproblem 

Der er desværre rigtig mange i Danmark, som ikke oplever at være en del af fællesskaber og netværk i hverdagen, og det går ud over sundheden. Ensomhed er en stigende samfundsudfordring, og LGBT+ personer er særligt udsatte. Ifølge en undersøgelse af Als Research for Miljø- og Fødevareministeriet føler 28 pct. af LGBT-personerne sig ensomme, mens det for befolkningen generelt er 5 pct. Blandt lesbiske er det 22 pct., for homoseksuelle mænd 19 pct., for biseksuelle 32 pct. og for transpersoner 46 pct.

Derfor er vi medunderskrivere på ”Sammen mod ensomhed” – et oplæg til en national handlingsplan mod ensomhed, som 77 organisationer på tværs af landet står bag. 

Ensomhed er kilde til en lang række psykiske og sociale udfordringer, som rammer alle dele af befolkningen. LGBT+ personer er særligt udsatte, fordi vi som minoritetspersoner ofte har oplevelser af ikke at passe ind, blive accepterede eller diskriminerede for vores identitet. Derfor ligger det LGBT+ Danmark meget på sinde at bakke op om kravet om en ny handlingsplan for ensomhed, som skal indeholde et bredt spektrum af værktøjer og tilbud – også for LGBT+ personer.  

Flere fællesskaber, mere inkluderende rum

I dag har politikerne på Christiansborg modtaget et inspirationsoplæg for, hvad en national handlingsplan for ensomhed bør indeholde, samt hvorfor det er vigtigt at skabe en samlet landsdækkende indsats for at få nedbragt problemet.  

Første step for at komme ensomhed til livs er nemlig at anerkende problemet og træde de første skridt mod forbedring gennem en konkret handleplan. Videre derfra er vi en lang række organisationer, som har ekspertiser, der vil kunne spille sammen og skabe diverse og mangfoldige rum og fællesskaber i skolen, på arbejdspladsen, på villavejen, i boligblokken, i sundhedssystemet – og hvor vi ellers færdes i vores hverdag.  

Ensomhed er blevet bagatelliseret og gjort til den enkeltes problem, hvor det i virkeligheden er et samfundsproblem, som burde løses gennem målrettet handling i alle dele af samfundet. Fællesskaber og relationer skal tænkes ind i alle dele af vores samfund. For LGBT+ personer betyder det også at samfundets institutioner skal uddannes til at rumme os og at der skal være klare fællesskabsregler, så vi kan føle os tryggere ved at indgå i bredere fællesskaber uden at blive mødt med diskrimination og stigmatisering på grund af vores seksuelle orientering og/eller kønsidentitet.  

LGBT+ Danmark er en del af løsningen

LGBT+ Danmark tilbyder en lang række sociale fællesskaber for LGBT+ personer i alle aldre såsom AURA, Salon7, Besøgsvennerne og ikke mindst vores LGBT+ rådgivning, hvor du altid kan søge råd, hjælp eller blot et par lyttende øre.

Vi udbyder også kurser og oplæg om, hvordan arbejdspladsen eller institutionen kan gøres mere rummelig og inkluderende overfor mennesker, der bryder med normerne for køn og seksualitet.  

Med andre ord står vi og de andre 76 organisationer, som er medunderskrivere på initiativet, klar til at hjælpe politikerne med at sætte ind på dette vigtige område og løfte det samfundsansvar, vi alle har for at bekæmpe den al for høje ensomhed. 

Læs inspirationsoplægget ‘Sammen mod ensomhed’ her. 

På LGBT+ sundhed kan du læse om, hvad du selv som LGBT+ person kan gøre, hvis du oplever ensomhed.