Bogreception: Lesbisk kraft er pedalkraft – en historie om Lesbisk Bevægelse 1974-1996

11. november, 2021, 17:00
LGBT+ Danmark
Vestergade 18E, 2.sal
1456 København k
LGBT+ Biblioteket
Facebook-begivenhed

LGBT+ Danmarks bibliotek inviterer til bogreception for udgivelsen af ‘Lesbisk kraft er pedalkraft - en historie om Lesbisk Bevægelse 1974-1996'
Bogen er den første samlede, selvstændige beskrivelse af Lesbisk Bevægelse. Bogen beretter om en af de mest afgørende foreninger i dansk LGBT+ historie – om tankerne, udfordringerne og drivkraften bag en bevægelse, der skulle ændre lesbiskes vilkår i Danmark og for alvor bringe lesbisk liv frem i lyset.

Sådan indledes bogen:

“Vi befinder os på det brune værtshus Den Gyldne Hane på Landemærket i det indre København. Det er den 10. marts 1974, og det stiftende møde i den nye politiske bevægelse ”Lesbisk Bevægelse” er i gang. Der er samlet mere end hundrede kvinder på Den Gyldne Hane, eller som værtshuset kaldes i kvindebevægelsen Den Gyldne Høne. Nogle af kvinderne kender hinanden fra Rødstrømpebevægelsen, andre fra aktionsgruppen Homoseksuel Aktion (HAK). Der er også kvinder, som ikke tidligere har været politisk aktive – hverken i kvindebevægelsen eller andre steder – atter andre kommer fra klubmiljøet eller ”Forbundet”, som LGBT+ Danmark kaldes på det tidspunkt. Energien er høj. Der er debatoplæg og gruppediskussioner, der bliver skrålet lesbiske sange”.

Receptionen afholdes torsdag den 11. november, kl. 17 og frem i LGBT+ Danmarks Bibliotek, Vestergade 18E, 1456 København K. Ved receptionen vil der være oplæg og diskussion samt mulighed for at købe bogen.

Fra samme dag vil bogen kunne hentes gratis som pdf-fil på lgbt.dk/bibliotek

Bogen indeholder ud over beretningen om Lesbisk Bevægelse en litteraturliste, en tidslinje og en forskningsoversigt. Bogen er udgivet af LGBT+ Danmarks Bibliotek og skrevet af Katrine Manfred Swets.

LESBISK KRAFT ER PEDALKRAFT – en historie om Lesbisk Bevægelses 1974-1996 er på 52 sider i stift bind, den koster 50 kr. og kan efter receptionen købes på LGBT+ Danmarks Bibliotek, i Kvindehusets Galleri, i Demos og i Buens Bogcafe, Aalborg.

LGBT+ Biblioteket
[email protected]

Billede fra 70'erne fra en stue med to mennesker, der sidder under et banner, hvorpå der står et lesbisk feministisk slogan