Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: Danmark har krænket retten til privatliv for børn født via kommerciel surrogasi

Danmark tabte tirsdag 6. december 2022 en sag om stedbarnsadoption i forbindelse med kommerciel surrogasi ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. De danske myndigheder har krænket børnenes menneskerettigheder ved ikke at tillade at deres tiltænkte mor kan stedbarnsadoptere dem, uanset at de er kommet til verden via kommerciel surrogasi. For LGBT+ Danmark understreger sagen noget principielt, som vedrører mange forskellige typer regnbuefamilier: Børn har ret til at få anerkendt deres reelle forældre-barn relationer juridisk.

I går afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol dom i en sag om en dansk mor, der har fået afslag på at stedbarnsadoptere sine børn, da de er kommet til verden igennem en surrogasiaftale, hvor moren og faren i 2013 har betalt en ukrainsk kvinde for at bære og føde et barn.

I Danmark får man ikke lov at stedbarnsadoptere et barn, hvis der har været ydet betaling gennem en kommerciel surrogataftale, og den danske højesteret havde derfor i 2020 afvist at lade moren stedbarnsadoptere børnene.

Menneskerettighedsdomstolen har nu underkendt højesteret, og vurderer at den danske stat har krænket børnenes menneskerettigheder ved at nægte at lade børnenes mor adoptere dem. Tvillingerne er født af en kvinde i Ukraine, men har boet i Danmark sammen med deres far, der er juridisk far til dem, og deres tiltænkte mor i hele deres liv. Børnene er nu otte år gamle.

Domstolen finder, at hensynet til børnenes bedste kommer i første række, og at det generelle hensyn til hvordan andre kan blive negativt påvirket af kommercielle surrogasiarrangementer må komme i anden række. Derfor konkluderer domstolen, at det ikke er et acceptabelt indgreb i børnenes ret til privatliv, at den danske stat nægter dem at have en juridisk forældre-barn-relation til deres faktiske mor.

Usikre konsekvenser men vigtigt princip om børns rettigheder

Det er usikkert præcis hvilken betydning dommen vil have for muligheden for stedbarnsadoption i sager med kommerciel surrogasi. Men dommen betyder, at Danmark er forpligtet på at sikre, at andre børn ikke udsættes for det samme indgreb i deres privatliv.

LGBT+ Danmark opfordrer de danske myndigheder til at genbehandle af sagen i lyset af Menneskerettighedsdomstolens afgørelse. LGBT+ Danmark håber, at en genbehandling af sagen kan danne grundlag for ny praksis på området, og opfordrer desuden til en tilpasning af reglerne på området.

LGBT+ Danmark bifalder dommens anerkendelse af børns ret til at få anerkendt deres reelle forældre-barn relationer juridisk. LGBT+ Danmark arbejder for at børn i alle typer familier opnår juridisk ret til deres forældre herunder multiforælderfamilier, hvor et barn f.eks. vokser op med to mødre og en far