Casting Call: Vidnesbyrd fra voldsudsatte LGBT+ personer

Er du LGBT+ person, og har du været udsat for psykisk, fysisk og/eller seksuel vold i en nær relation, eller seksuel vold i en ikke nær relation? Så er det måske dig, vi søger. 

I forbindelse med vores nye voldsforebyggende indsats søger vi, i LGBT+ Danmark, medvirkende til en kampagne. Du skal have mod på og lyst til at stå frem og dele nogle af dine personlige oplevelser med vold på video. Videoerne bliver lagt på sociale medier. Du kan have oplevet en enkel voldsform eller en blanding af de overstående. 

Målet med filmene er at skabe oplysning om vold i LGBT+ miljøet, samt at få folk til at kontakte opkvalificerede rådgivningstilbud, hvis de bliver udsat for vold. 

For at deltage skal du sende en 30 til 45 sek. castingvideo af dig selv til projektleder Amalie Valentine MaKé på  , hvor du fortæller hvem du er og hvilken type vold du har oplevet. Send derudover i mailen dit navn, pronomener og tlf. nummer.
Du er også velkommen til at skrive hvis du har sprøgsmål til projektet eller castingprocessen.

Alle vil få svar på, om man bliver tilbudt en rolle i kampagnen. Hvis man får en rolle, vil der forud for optagelserne være en samtale med hver enkel deltager, hvor deltageren sætter ord på deres oplevelser, og hvor vi taler om hvilke dele fra ens historie, der skal med i kampagnevideoerne.  

Din castingvideo vil være fortrolig og bliver kun set af ansatte direkte involveret i projektet, herunder professionelle fra Lev uden vold. Du har til hver en tid mulighed for at trække dig under castings processen, hvis du ombestemmer dig. En professionel rådgiver fra Lev uden vold vil desuden være til stede på optagelsesdagen. 

Omsorg i Fællesskabet er et samarbejdsprojekt imellem LGBT+ Danmark og Lev Uden Vold – Til forebyggelse af partnervold, seksuelle overgreb og krænkelser blandt LGBT+ personer.Projektets formål er at mobilisere LGBT+ miljøet til i fællesskab at drage omsorg for at forebygge, forhindre og håndtere vold i nære relationer og/eller seksuel vold i nære eller ikke nære relationer mellem LGBT+ personer. Og at sikre LGBT+ personers adgang til kvalificeret hjælp i eksisterende sociale rådgivningstilbud.