Omsorg i Fællesskabet er en voldsforbyggende indsats, der skal gøre LGBT+ miljøet helt skarpe på at genkende tegn på vold fra en partner, seksualiserede overgreb og krænkelser blandt LGBT+ personer

Projektets formål er at styrke LGBT+ miljøet i at genkende tegn på vold, for at håndtere og forebygge den vold som LGBT+ personer er i øget risiko for at opleve. Projektet skal derudover sikre LGBT+ personers adgang til kvalificeret hjælp i eksisterende rådgivningstilbud.  

Projektet er et samarbejde mellem den nationale enhed Lev Uden Vold og LGBT+ Danmark.  

Indsatsen består af tre centrale aktiviteter: En oplysningskampagne, opkvalificering af eksisterende rådgivningstilbud og communitymøder på tværs af Danmark. 

Kampagnen skal øge LGBT+ miljøets kendskab til relevante rådgivningstilbud 

Oplysningskampagnen skal lære LGBT+ miljøet at genkende tegn på vold og oplyse voldsudsatte om LGBT+ Danmarks og Lev Uden Volds rådgivningstilbud.  

Kampagnen består af 11 videoer, og 11 grafiske opslag, med henblik på at skabe viden og refleksion i LGBT+ miljøet om vold fra en partner og/eller seksualiseret vold.  

I kampagnen medvirker en række relevante influencere, der identificerer sig som LGBT+ personer, nemlig Julia Sofia, Silas Holst og Frederik Nonnemann. De vil gennem deres sociale medier italesætte vigtigheden af at opsøge rådgivning og støtte, hvis man oplever vold, og henvise til relevante rådgivningstilbud. 

At drage omsorg i fællesskabet

Kulturen og normerne i LGBT+ miljøet kan være med til at forebygge vold. Derfor er det en central del af projektet at inddrage LGBT+ miljøet gennem communitymøder på tværs af Danmark. Møderne skal engagere LGBT+ miljøet til fremadrettet at have en skærpet opmærksomhed på sund relationel adfærd. For deraf bedre selv, at kunne indgå i sundere relationer, og derudover også at kunne spotte tegn på vold, både i egne og andres relationer. 

Dette gøres via. viden, om relationel trivsel, om vold fra en partner og seksuel vold, samt engagerende inddragelse under oplæg. 

Møderne faciliteres af projektledere fra LGBT+ Danmark og Lev Uden Vold og afholdes i de større byer, hvor LGBT+ Danmark allerede faciliterer LGBT+ fællesskaber. 

Opkvalificering af rådgivningstilbud

Projektet vil desuden bestå af gensidig opkvalificering af psykosociale rådgivningstilbud specialiseret i LGBT+ identitet. Det drejer sig om LGBT+ Danmarks rådgivningstilbud i Aarhus, Aalborg og København samt LGBT+ Danmarks juridiske rådgivning, der opkvalificeres i at genkende og rådgive om vold i nære relationer og/eller seksuel vold i nære eller ikke-nære relationer. Lev Uden Volds nationale hotline opkvalificeres i bedre at imødekomme LGBT+ personer berørt af vold i nære relationer og/eller seksualiseret vold i nære eller ikke-nære relationer. Øvrige relevante frivillige sociale rådgivningstilbud opkvalificeres med henblik på at gøre rådgivningstilbud på LGBT+ området kompetente i håndtering af henvendelser om vold. Det gælder også rådgivningstilbud på voldsområdet, som i projektet vil blive opkvalificeret i håndtering af henvendelser fra LGBT+ personer.  

Ønsker du at høre mere om projektet Omsorg i Fællesskabet, så kontakt vores dygtige projektleder Amalie Valentine MaKé på