Omsorg i Fællesskabet er en voldsforbyggende indsats, der skal forhindre partnervold, seksuelle overgreb og krænkelser blandt LGBT+ personer

Projektets formål er at mobilisere LGBT+ miljøet til i fællesskab at forebygge og håndtere vold i nære relationer og/eller seksuel vold mellem LGBT+ personer og sikre LGBT+ personers adgang til kvalificeret hjælp i eksisterende rådgivningstilbud. Projektet er et samarbejde mellem den nationale enhed Lev Uden Vold og LGBT+ Danmark. 

Indsatsen består af tre centrale aktiviteter: En oplysningskampagne, opkvalificering af eksisterende rådgivningstilbud og communitymøder på tværs af Danmark.

Kampagne skabe øge LGBT+ miljøets kendskab til relevante rådgivningstilbud 

Oplysningskampagnen skal oplyse voldsudsatte om LGBT+ Danmarks og Lev Uden Volds rådgivningstilbud. Kampagnen består af en række videoer med vidnesbyrd og ekspertbidrag, der skal skabe dialog og refleksion i LGBT+ miljøet om grænser, udsathed og voldsforebyggelse. Undervejs inddrages en række relevante unge influencere, der identificerer sig som LGBT+ person. De vil gennem deres sociale medier italesætte vigtigheden af at opsøge rådgivning og støtte, hvis man oplever vold, og henvise til relevante rådgivningstilbud.

At drage omsorg i fællesskabet

Kulturen og normerne i LGBT+ miljøet kan være med til at forebygge vold. Derfor er det en central del af projektet at inddrage LGBT+ miljøet gennem lokale communitymøder på tværs af Danmark. Vi ønsker at engagere LGBT+ miljøet i en diskussion af, hvordan man i fællesskab kan tage ansvar for at modvirke vold og seksuel vold og mobilisere lokale kulturbærerende enkeltpersoner, der efter projektet kan fortsætte arbejdet med at få LGBT+ miljøet til at forebygge vold. Møderne faciliteres af projektledere fra LGBT+ Danmark og Lev Uden Vold og afholdes i de større byer, hvor LGBT+ Danmark allerede faciliterer LGBT+ fællesskaber. 

Opkvalificering af rådgivningstilbud

Projektet vil desuden bestå af gensidig opkvalificering af psykosociale rådgivningstilbud specialiseret i LGBT+ identitet. Det drejer sig om LGBT+ Danmarks rådgivningstilbud i Aarhus, Aalborg og København samt LGBT+ Danmarks juridiske rådgivning, der opkvalificeres i at genkende og rådgive om vold i nære relationer og/eller seksuel vold i nære eller ikke-nære relationer. Lev Uden Volds nationale hotline opkvalificeres i bedre at imødekomme LGBT+ personer berørt af vold i nære relationer og/eller seksualiseret vold i nære eller ikke-nære relationer. Øvrige relevante frivillige sociale rådgivningstilbud opkvalificeres med henblik på at gøre rådgivningstilbud på LGBT+ området kompetente i håndtering af henvendelser om vold. Det gælder også rådgivningstilbud på voldsområdet, som i projektet vil blive opkvalificeret i håndtering af henvendelser fra LGBT+ personer. 

Ønsker du at høre mere om projektet Omsorg i Fællesskabet, så kontakt vores dygtige projektleder Amalie Valentine MaKé på [email protected]