Biseksuelles levevilkår, trivsel og sundhed – konference og workshop

Den 24. januar sætter LGBT+ Danmark skarpt fokus på bi+ personers levevilkår. Vær med, når vi gennem en konference med førende eksperter og aktivister samt en efterfølgende workshop belyser udfordringerne ved at være biseksuel i dagens Danmark – og ikke mindst, hvad vi kan gøre bedre som samfund.  

Biseksuelle og andre personer, som er romantisk eller seksuelt tiltrukket af flere end ét køn (bi+), er den største gruppe under LGBT+ paraplyen. På trods heraf, er gruppen mindre synlige i både mediebilledet og i LGBT+ civilsamfundet. Bi+ personer beretter jævnligt om at føle sig både usynliggjort og ekskluderet fra LGBT+ miljøer og kan opleve sig fanget mellem to verdener, hvor de hverken betragtes ‘queer’ eller heteroseksuelle nok.  

Samtidig er bi+ personer mere udsatte, hvad angår mistrivsel og dårligt mentalt helbred end både homo- og heteroseksuelle, og de er markant mindre tilbøjelige til at være åbne om deres seksuelle orientering overfor omverden. 

Konferencen

Den 24. januar 2022, 14:00-17:00
Vestergade 18E, 2. sal, 1456 København K

Konferencen har til formål at belyse bi+ befolkningens levevilkår, trivsel og sundhed samt de bagvedliggende årsager, som forøger gruppens risiko for både selvmordsadfærd, depression, angst og selvskade. 

Til konferencen kan du møde: 

  • Robyn Ochs, amerikansk bi+ aktivist, forfatter og taler 
  • Emiel Malipaard, forsker ved Hollands forsvarsakademi og redaktør på bogen ‘Bisexuality in Europe’. 
  • Christian Graugaard, professor, Sexologisk forskningscenter, Aalborg Universitet 
  • Thea Sikker, psykolog, huset for Køn, krop og seksualitet 
  • Camilla Tved, jordeperson og terapeut, Huset for køn, krop og seksualitet 

Konferencen bliver desuden livestreamet på LGBT+ Danmarks Facebookside. Detaljeret program for konference følger. 

Hør blandt andre den amerikanske bi+ aktivist, forfatter og taler, Robyn Ochs om behovet for bi+ fællesskaber og erfaringer fra det amerikanske civilsamfund © 2016 Marilyn Humphries

Workshoppen 

Den 24. januar 2022, 17:00-20:00 (der serveres lidt at spise fra 17:00-17:30)
Vestergade 18E, 2. sal, 1456 København K

Konferencen efterfølges af en workshop, hvor vi i fællesskab skal identificere anbefalinger til LGBT+ Danmark og det øvrige LGBT+ civilsamfund, der arbejder med gruppen, om hvordan vi i højere grad kan inkludere bi+ erfaringer og derigennem forbedre levevilkår for bi+ personer i Danmark. 

Workshoppen er særligt målrettet bi+ personer og er en mulighed for dig at ytre både alle oplevelser, frustrationer, bekymringer og ønsker til LGBT+ Danmark, det øvrige civilsamfund og samfundet generelt. 

Workshoppen varer fra 17:30-20:00, og vi sørger for lidt at spise, noget at drikke og trygge rammer for dig at være lige så ærlig og kritisk, som du ønsker. 

Vil du deltage i workshoppen, og bor du uden for Storkøbenhavn, hjælper vi dig med dine transportomkostninger. Skriv blot herom til [email protected]  

 

Tilmeld dig konference og workshop her.

 

For spørgsmål om konferencen eller workshoppen kontakt Jakob Steensen Nielsen på [email protected] eller telefon 61279186. 

Konferencen og workshoppen er støttet af Den Amerikanske Ambassade.