Biseksuelles levevilkår, trivsel og sundhed – konference og workshop

Den 4. april sætter LGBT+ Danmark skarpt fokus på bi+ personers levevilkår. Vær med, når vi gennem en konference med førende eksperter og aktivister samt en efterfølgende workshop belyser udfordringerne ved at være biseksuel i dagens Danmark – og ikke mindst, hvad vi kan gøre bedre som samfund.

Biseksuelle og andre personer, som er romantisk eller seksuelt tiltrukket af flere end ét køn (bi+), er den største gruppe under LGBT+ paraplyen. På trods heraf, er gruppen mindre synlige i både mediebilledet og i LGBT+ civilsamfundet. Bi+ personer beretter jævnligt om at føle sig både usynliggjort og ekskluderet fra LGBT+ miljøer og kan opleve sig fanget mellem to verdener, hvor de hverken betragtes ‘queer’ eller heteroseksuelle nok.  

Samtidig er bi+ personer mere udsatte, hvad angår mistrivsel og dårligt mentalt helbred end både homo- og heteroseksuelle, og de er markant mindre tilbøjelige til at være åbne om deres seksuelle orientering overfor omverden. 

 

Konferencen

Den 4. april 2022, 14:00-17:00
Vestergade 18E, 2. sal, 1456 København K

Konferencen har til formål at belyse bi+ befolkningens levevilkår, trivsel og sundhed samt de bagvedliggende årsager, som forøger gruppens risiko for både selvmordsadfærd, depression, angst og selvskade. 

Til konferencen kan du møde: 

Robyn Ochs
Robyn Ochs er underviser, foredragsholder, græsrods-aktivist og redaktør af Bi Women Quarterly og to antologier: ’Getting Bi: Voices of Bisexuals Around the World’ og ’RECOGNIZE: The Voices of Bisexual Men’. Hun underviser i LGBTQ + historie og politik, seksuel orientering og erfaringerne hos dem, der overtræder de binære kategorier af homoseksualitet-heteroseksualitet, maskulinitet-femininitet, sort-hvid, mand-kvinde. Robyn blev udpeget af Teen Vogue som en af ”9 biseksuelle kvinder, der skaber historie.” Hun er baseret i Boston, USA. 

Emiel Maliepaard
Emiel Maliepaard er ph.d. i den biseksuelle identitet og har udgivet talrige artikler på baggrund af sin forskning i personer, der er tiltrukket af både det samme og andre køn. I 2021 udgav han bogen ‘Bisexuality in Europe – Sexual Citizenship, Romantic Relationships, and Bi+ Identities’, der samlede forskning om biseksualitet og biseksuelle personer i Europa. I dag arbejder han som postdoc ved Hollands Forsvarsakademi.

Christian Graugaard
Christian Graugaard er læge og professor ved Sexologisk Institut ved Aalborg Universitet. Han stod bag den store befolkningsundersøgelse Projekt SEXUS, som kortlagde danskernes seksuelle sundhed, og som understregede LGBT+ personers uforholdsmæssigt dårlige mentale sundhed, herunder biseksuelle og transpersoner i særdeleshed. Christian Graugaard var i perioden 2003-2013 formand for Sex & Samfund, og i 2019 var han redaktør på antologien ’Sexologi – Faglige perspektiver på seksualitet’.

Camilla Tved
Camilla Tved er jordemoder/-person og sexolog. Hun arbejder som terapeut i Huset for Køn, Krop og Seksualitet med fokus på sex, intimitet, seksualitet og relationer. Hun holder ofte foredrag og workshops i normkritik, seksualitet, køn og sundhed. Camilla Tved arbejder med normkritik, sexpositivitet og intersektionel feminisme som bærende principper i sin praksis, aktivisme og foredragsvirksomhed. Hun er desuden aktiv på Instagram og Facebook, hvor hun deler ud af sin viden.

Thea Sikker
Thea Sikker er klinisk psykolog og arbejder i Huset for Køn, Krop og Seksualitet. Hun er specialiseret i køns-, seksualitets- og parforholdsanerkendende terapi, og tilbyder psykoterapi til mennesker som identificerer sig som LGBTIQ+ eller som tilhørende andre kønsmæssige, seksuelle eller parforholdsmæssige diversitetsgrupper. Gennem sin specialisering har hun en særlig forståelse for internaliseret homofobi, transfobi, bifobi, sexisme, racisme, at springe ud og være ude samt det at tilhøre flere minoritetsgrupper, for eksempel på grund af racialisering, handicap eller kropsstørrelse. 

Program

14:00–14:15 Velkomst
14:15–14:55 Biseksuelles sundhed og trivsel i tal – uddrag fra Projekt Sexusfra Projekt Sexus v. Christian Graugaard
14:55–15:20 Bisexuality in mixed-orientation relationships v. Emiel Maliepaard
15:20–15:30 PAUSE
15:30–16:10 Biseksuelle i klinisk praksis v. Thea Sikker, Camilla Tved og Christian Graugaard
16:10–16:35 Inclusion, Community, and Information: A Recipe for Bi+ Well-Being v. Robyn Ochs
16:35–17:00 Afrundende kommentarer

Konferencen bliver også livestreamet på LGBT+ Danmarks Facebookside. 

Hør blandt andre den amerikanske bi+ aktivist, forfatter og taler, Robyn Ochs om behovet for bi+ fællesskaber og erfaringer fra det amerikanske civilsamfund © 2016 Marilyn Humphries

Workshoppen 

Den 4. april 2022, 17:00-20:00 (der serveres lidt at spise fra 17:00-17:30)
Vestergade 18E, 2. sal, 1456 København K

Konferencen efterfølges af en workshop, hvor vi i fællesskab skal identificere anbefalinger til LGBT+ Danmark og det øvrige LGBT+ civilsamfund, der arbejder med gruppen, om hvordan vi i højere grad kan inkludere bi+ erfaringer og derigennem forbedre levevilkår for bi+ personer i Danmark. 

Workshoppen er særligt målrettet bi+ personer og er en mulighed for dig at ytre både alle oplevelser, frustrationer, bekymringer og ønsker til LGBT+ Danmark, det øvrige civilsamfund og samfundet generelt. 

Workshoppen styres af Karoline Barkvoll Holstad fra ReSearch Humanity, som vil lede deltagerne igennem en række refleksions- og brainstormøvelser. Til workshoppen deltager man med de perspektiver og erfaringer, man hver især har, og der forventes ikke, at man har erfaring med workshops eller brainstormøvelser.

Workshoppen varer fra 17:30-20:00, og vi sørger for lidt at spise, noget at drikke og trygge rammer for dig at være lige så ærlig og kritisk, som du ønsker. 

Vil du deltage i workshoppen, og bor du uden for Storkøbenhavn, hjælper vi dig med dine transportomkostninger. Skriv blot herom til .  

 

Tilmeld dig konference og workshop her.

 

For spørgsmål om konferencen eller workshoppen kontakt Jakob Steensen Nielsen på  eller telefon 61279186. 

Konferencen og workshoppen er støttet af Den Amerikanske Ambassade.