AIDS-Fondet, LGBT+ Danmark og Sex & Samfund: Danmark må reagere på ny anti-LGBT+ lov i Ghana

28. februar vedtog det ghanesiske parlament en ny, kontroversiel lov, som giver fængselsstraf for både at identificere sig som LGBT+ person og for at danne eller støtte LGBT+ grupper og foreninger. Denne ekstremt restriktive lovgivning vil gøre livet for LGBT+ personer endnu vanskeligere. Loven er desværre bare ét eksempel på en større tendens i flere afrikanske lande, hvor konservative religiøse grupper presser på for lovgivning, der begrænser individuel frihed og basale rettigheder.

Sex mellem to af samme køn er allerede kriminaliseret i Ghana. Men med den nye lovgivning vil alle, der bliver dømt for at blot at identificere sig som LGBT+ person kunne få en fængselsstraf på op til 3 år. Er man involveret i oplysningsarbejde med LGBT+ indhold rettet mod mindreårige, fx undervisningsmateriale, kan det straffes med op til 10 års fængsel, og personer som stifter eller yder finansiel støtte til LGBT+ organisationer i landet risikerer fængsel i op til 5 år. Dermed bliver selve kampen for bedre LGBT+ rettigheder kriminaliseret.

Ghana følger i bl.a. Ugandas fodspor med hårde straffe og indskrænkningen af civilsamfundets råderum, når det gælder LGBT+ rettigheder. Ligesom i Uganda, bliver Ghanas almene befolkning i den nye lovgivning opfordret til at melde LGBT+ personer til myndighederne. Loven får ligesom i Uganda fatale konsekvenser for LGBT+ personer i Ghana ved at frarøve dem adgang til sikkerhed og sundhed – herunder seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, inklusiv hiv-forebyggelse, -test og livsvigtig behandling. Mange LGBT+ personer risikerer også at miste bolig og job, fordi udlejere og arbejdsgivere ikke ønsker eller tør huse og støtte dem af frygt for repressalier.

Den ghanesiske lov bærer navnet “Human Sexual Rights and Ghanaian Family Values Bill” og følger et genkendeligt mønster: Under dække af at vil beskytte børn, den traditionelle familie eller nationens værdier undermineres grundlæggende rettigheder for LGBT+ personer, herunder retten til frihed, privatliv og familieliv.

De nye love i Uganda og Ghana er ikke blot i lodret strid med de internationale konventioner og menneskerettigheder, de er også i konflikt med borgerrettighederne i landenes egne grundlove. Hvis loven bliver godkendt, vil det med al sandsynlighed føre til øget had, vold, frygt og ustabilitet i landet, hvilket vi også har set i Uganda.

Den ghanesiske lov mangler præsident Akufo-Addos underskrift, før den træder i kraft. Præsidenten har heldigvis udskudt at beslutte om han vil underskrive eller ej, selvom han tidligere har udtalt, at han vil godkende loven. De nye toner fra præsidenten skyldes officielt, at loven er blevet indbragt for Ghanas højesteret. Men lækkede dokumenter viser, at regeringen internt er nervøse for at miste store beløb fra Verdensbanken – det skete netop for Uganda efter vedtagelsen af deres anti-LGBT+ lov.

Der er i Ghana derfor lige nu en mulighed for, at stoppet loven, inden den træder i kraft. Vi opfordrer derfor Danmark til i samarbejde med EU og andre lande utvetydigt at gøre det klart over for den ghanesiske regering og præsident, at den nye lovgivning er i strid med både internationale konventioner, menneskerettigheder og landets egen grundlov, og at en vedtagelse af loven vil få alvorlige konsekvenser for alle mennesker i Ghana. Den ghanesiske regering har et ansvar for alle landets borgere, herunder LGBT+ personer, og den nye lov er et uacceptabelt svigt at det ansvar.

Vi opfordrer desuden til, at Danmark og den danske ambassade i Accra støtter LGBT+ samfundet og rettighedsforkæmpere i Ghana i deres arbejde for at bekæmpe loven og for at sikre fortsat sikkerhed, sundhed og opfyldelsen af basale behov for LGBT+ personer i landet. Miljøet oplever allerede øget vold og chikane pga. lovens vedtagelse i parlamentet.

AIDS-Fondet, Sex & Samfund og LGBT+ Danmark