VIVE søger interviewpersoner til en undersøgelse af LGBT-personer udsat for partnervold

VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, er ved at undersøge erfaringer blandt LGBT-personer, der har været eller er udsat for vold af en partner, kæreste og/eller ægtefælle. Derfor søger de lige nu LGBT-personer, der har erfaringer med at være udsat for partnervold til interviews. VIVE garanterer, at alle interviewpersoners anonymiseres.

Undersøgelsen skal belyse LGBT-personers erfaringer med psykisk såvel som fysisk partnervold, og der vil i undersøgelsen være et særligt fokus på hvilke, hvis nogen overhovedet, støttemuligheder den voldsudsatte er blevet tilbudt, har benyttet sig af eller har overvejet.

Undersøgelsen skal belyse interviewpersonernes egne perspektiver og erfaringer som LGBT- personer udsat for psykisk og/eller fysisk partnervold. Ved projektets afslutning udgiver VIVE en rapport, som blandt andet skal bidrage til at kvalificere den politiske diskussion om behovet for LGBT-specifikke tilbud til voldsramte, så som særlige LGBT-rettede voldskrisecentre.

Deltagelse og anonymitet

Deltagelse i undersøgelsen er anonym, og VIVE garanterer, at alle interviewpersoners identitet og fortællinger anonymiseres.

Interviewene vil foregå̊ enten over telefon, Skype/Zoom eller ved fysisk møde – afhængigt af hvad du foretrækker. Interviewet tager cirka 1 time, og du skal ikke forberede noget forud for interviewet.

Hvis du er interesseret i at deltage i et interview – eller bare i at høre nærmere – kan du kontakte chefanalytiker Helle Max Martin på mail: [email protected] eller telefon: 3348 0842.

Datasikkerhed

Filerne med dit interview bliver opbevaret på et sikkert drev. Resultaterne af VIVEs undersøgelser vil aldrig indeholde personoplysninger, og det vil aldrig være muligt at identificere enkeltpersoner.

VIVE er dataansvarlig. Efter undersøgelsens afslutning arkiveres interviewmateriale efter gæl-dende lov, og materialet må aldrig anvendes til andre formål end videnskabelige, hvor den registreredes rettigheder forbundet med videnskabelig behandling kan sikres. Læs mere om VIVEs privatlivspolitik her.