Undervisning i LGBT+ rettigheder er ikke indoktrinering

Farvekridt i regnbuens farver

Den digitale læringsportal EMU har for nyligt tilføjet nyt LGBT+ inspirations- og vejledningsmateriale med fokus på undervisning og trivselsarbejde. Ifølge folketingsmedlem Henrik Dahl er dette et udtryk for indoktrinering af skoleelever. Det skriver han i et blogindlæg den 15. april 2021 i Jyllands-Posten

Det er på trods af at Henrik Dahls eget parti Liberal Alliance i den tidligere VLAK-regering i juni 2018 præsenterede Danmarks første LGBTI-handlingsplan. Den indeholdt en række initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, herunder inspirations og vejledningsmateriale til grundskoler og ungdomsuddannelser. Epolitisk initiativ Henrik Dahl åbenbart er yderst kritisk over for, selvom hans eget parti har lagt mandater til handlingsplanen. 

Vi må først og fremmest tage afstand fra den usmagelige retorik, som Henrik Dahl bruger, når han omtaler LGBT+ undervisningsmateriale som indoktrinering. Det hører ingen steder hjemme og klinger mest af noget, vi genkender fra politikere i lande som Polen og Rusland, hvor LGBT+ rettigheder i disse år tilbagerulles, og hvor kampen for basale menneskerettigheder og ligestilling omtales som propaganda.

Henrik Dahl springer også ud som selvudnævnt ekspert i LGBT+ politik, da han efter egne ord forklarer, at ”LGBT-dagsordenen ikke handler om, at seksuelle minoriteter har krav på anerkendelse, respekt og et liv i værdighed. Den handler derimod om indoktrinering

Men hvor ser Henrik Dahl denne indoktrinering i inspirations- og vejledningsmaterialet på EMUEr det i materialet Sæt spot på homofobi i din klasse fra Sex og Samfund? I undervisningsmaterialet LARM for LGBT+ rettigheder fra LGBT+ Danmark? Eller Hvordan hænger LGBT og menneskerettigheder sammen? fra Amnesty International? Det svarer Henrik Dahl ikke på i sin kritik. 

Det er på trods af, at hans eget parti, Liberal Alliance, har været med til at prioritere midler til at udarbejde dette undervisningsmateriale. Spørgsmålet er om Henrik Dahl virkelig kalder sit eget partis politik indoktrinering?

For i LGBTI-handlingsplanen udarbejdet af den tidligere VLAK-regering fra juni 2018 fremgår det, at ”der udarbejdes inspirations- og vejledningsmateriale til skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner om, hvilke udfordringer fx unge homoseksuelle, transkønnede eller børn og unge af homoseksuelle forældre kan møde, og hvordan ledelse, lærere og pædagogisk personale kan understøtte deres trivsel og fremme åbenhed og forståelse blandt klassekammerater.” 

En af baggrundene for initiativerne i skole- og uddannelsessystemet i LGBTI-handlingen var at 
Mange LGBTI+ elever oplever at mistrives i skolen og bliver udsat for diskrimination. Skole- og uddannelsessystemet skal understøtte, at alle børn og unges trives uanset seksuel orientering og kønsidentitet. Det antager vi, at Henrik Dahl er enig i. 

Den virkelighed kunne Danmarks første rapport om LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen ”Stop diskrimination i skolen”, som vi udgav tidligere på året, kun bekræfte. 

I rapporten fremgår det, at 37 % af de adspurgte oplever at føle sig ensomme i skolen – dette tal skal sammenlignes med at kun 6 % af eleverne i den nationale trivselsmåling svarer, at de føler sig ensomme i skolen. Det viser, at LGBTQ+ eleverne føler sig ca. 6 gange oftere ensomme i skolen. I rapporten fremgår også, at 55 % af de adspurgte oplever, at de mindst én gang om dagen eller et par gange om ugen føler sig triste og kede af det i skolen. 64 % af adspurgte har selvmordstanker og 53 % har udført selvskade.  

Det er nogle stærkt alarmerende tal, som vi ikke kan acceptere som samfund. Det handler om børn og unges liv. Vi har været i kontakt med mange hundrede skoleelever, som fortæller os, at de føler sig overset eller utrygge i det danske skoleskolesystem. 

Vi bliver ofte ringet op af skoler, lærere og pædagoger, som ikke ved hvordan de skal sikre trygge læringsrum for de af deres elever, der bryder med normer for køn og/eller seksualitet. Situationen i det danske skolesystem i dag er, at der er en systematisk mangel på viden om og indsigt i hvad det vil sige at være LGBT+ person i denne verden. Det forsøger læringsportalen på EMU at rette op på, og er derfor for os at se et skridt i den rigtige retning.

Endvidere svarer 93 % af de adspurgte vores undersøgelse, at de oplever homofobiske og transfobiske skældsord i skolen, som f.eks. ”bøsse”, ”lebbe”, ”homo”, ”tranny” eller ”gay”. 44 % af de adspurgte har oplevet at blive udsat for mobning eller diskrimination i skolen. Mobningen og diskriminationen af LGBTQ+ eleverne sker på mange forskellige måder, som f.eks. hadefulde kommentarer, trusler om vold eller direkte voldelige handlinger, latterliggørelse, tilråb, øgenavne, digital mobning og fordomme. 5 % af de adspurgte fortæller, at de er blevet udsat for vold i skolen.   

Det er uacceptabelt, at denne form for mobning og diskrimination sker i den danske grundskole. Det viser med al tydelighed, at homofobiske og transfobiske skældsord er en omfattende udfordring i det danske skolesystem. Systematisk stigmatisering og diskrimination som denne, skal tages langt mere alvorligt, end hvad er tilfældet i dag

Rapportens resultater indikerer desuden en mangel på undervisning, viden og repræsentation af forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer i det danske skolesystem. Kun 23 % af de adspurgte har lært om forskellige seksuelle orienteringer i skolen, mens kun 9 % har lært om forskellige kønsidentiteter i skolen. 

Det er meget bekymrende, at så få elever oplever at lære om forskellige seksuelle orienteringer og kønsidentiteter i skolen. Det betyder, at vi står med en generation, som stort set ikke har lært om forskellige livsformer og identiteter. Det kan give os en af forklaringerne på den øgede mistrivsel blandt LGBTQ+ elever samt det diskriminerende sprog og mobning mod LGBTQ+ elever 

Rapporten viser med al tydelighed, at alt for mange LGBTQ+ elever mistrives og har for dårlige vilkår i det danske skolesystem. Derfor skal vi sammen skabe et mere inkluderende og mangfoldigt skolesystem, for at sikre at flere føler sig inkluderet og trives. Til gavn for alle. Det kræver en helhedsorienteret indsats og derfor foreslår vi også b.la. en landsdækkende skolekampagne mod mobning og skældsord rettet mod LGBT+ personer. 

Den landsdækkende skolekampagne bør skabe større forståelse for og anerkendelse af forskellige seksuelle orienteringer og kønsidentiteter i grundskolen. Den bør indeholde informationsmateriale og undervisningsforløb, som kan bidrage til at skabe mere information og viden om forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer i det danske skolesystem. Herudover anbefaler vi, at den indeholder konkrete redskaber til forebyggelse af homofobiske og transfobiske skældsord i skolen. 

Det som Henrik Dahl vil kalde for indoktrinering i skolen.  

Vi mener, at det er på tide at være mere kritiske over for denne forfejlede og problematiske retorik om LGBT+ personer i Danmark, som Henrik Dahl og andre debattører benytter i den offentlig debat. LGBT+ undervisningsmateriale er ikke indoktrinering, det er dannelse. Ligeværd er en grundsten i grundskolen.
Vi skal sikre, at børn og unge får en bred repræsentation af og spejlingsmuligheder for hvad det vil sige at være menneske i denne verden. Derfor skal vi selvfølgelig undervise i LGBT+ rettigheder, ligesom vi underviser i 2. Verdenskrig, klimaforandringer og H.C. Andersen.