Udfordringer, optimisme og sammenhold – LGBT+ Danmark, AURA Aabenraa og Aabenraa Pride deltog i polsk pride-konference

Group photo congress Gdansk

I weekenden 24-25. september var repræsentanter for LGBT+ Danmark, AURA Aabenraa og Aabenraa Pride i Gdansk for at deltage i den årlige nationale kongres for polske pride-organisationer, Congress of Marching Cities.

Over to dage blev både pride-marchers betydning lokalt og på tværs af Europa diskuteret, der blev udvekslet erfaringer på workshops om fællesskaber for unge og i det hele taget blev båndene mellem de deltagende danske, norske og polske aktivister styrket.

I Polen står man som i flere andre europæiske overfor et udfordrende politiske landskab i disse år. Men konferencen understregede hvor mange resurser og viljekraft der er i de lokale organisationer – og hvor stor glæde vi LGBT+ organisationer har af hinanden på tværs af landegrænserne.

Den Danske Ambassade i Polen havde bidraget økonomisk til konferencen, og i LGBT+ Danmark ser vi frem til at styrke vores bånd til vores polske naboer i det kommende år, bl.a. i et fortsat samarbejde med ambassaden, der har fået midler under regeringens nye LGBT+ handlingsplan til at støtte de polske LGBT+ organisationers arbejde i 2022-2025.