Transit - et kærligt sted at tale om køn

De fleste mennesker er vant til at blive bekræftet i deres identitet hver dag. Men sådan er det ikke for transkønnede, non-binære og kønsdiverse personer. Derfor fortjener de et sted, hvor de kan spejle sig i andre. I LGBT+ Danmark tilbyder vi dét sted. Det er Transit. Mød her projektleder for Transit, Flor Ma Lysgaard, der ofte cykler glad hjem fra Transit-møderne, fordi Transit er et helt unikt tilbud. 

Der er netop åbnet op for nye tilmeldinger til Transit efter, at du Flor er blevet ansat. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad Transit er? 

“Transit er et gruppesamtaleforløb i København for folk, der har overvejelser om deres køn eller kønsidentitet. Hen over et forløb på otte møder føres deltagerne gennem en række emner, der giver plads til, at man kan få sat ord på sine oplevelser, følelser og tanker om sin kønsidentitet. Det kan være emner som fx relationer, krop og minoritetsstress. Der er i alt ti deltagere på et forløb og to gruppeledere, som selv er transkønnede, non-binære og kønsdiverse. “ 

Hvem er Transit for? 

“Det er for transpersoner og kønsdiverse personer fra 15 år. Uanset om du lige er begyndt at tænke over din kønsidentitet eller har gjort det længe, føler dig forvirret eller afklaret, ved hvilke ord, der beskriver dig bedst, eller du simpelthen mangler ord, er du velkommen i Transit. Lige nu udbyder vi forløbet på dansk, men til efteråret, håber jeg, skal vi have det første forløb på engelsk.  

Men det her spørgsmål med, hvem Transit er for, det er løbende et spørgsmål, som fylder. Jeg oplever, at folk ofte er i tvivl, om de er ‘trans nok’ til at deltage i Transit. Men den her idé om, om man kan være ‘trans nok’ eller ‘trans på den rigtige måde’ kommer ofte fra en cis-forestilling om, hvad transkønnede er og skal være. Desværre kommer ideen også nogle gange fra LGBT+ miljøet, der også abonnerer på ideer om ‘rigtige’ og ‘forkerte’ transpersoner og måder at gøre transkønnethed. I Transit og LGBT+ Danmark ser vi køn som meget mere ekspansivt. Derfor vil vores svar til deltagere, der tvivler på deres berettigelse til at være med i Transit, være: ‘Ja, selvfølgelig må du det’. Derfor har vi ofte hold, der afspejler mange forskellige kønsidentiteter og forståelser, både binære, non-binære og andre oplevelser med køn under paraplybegrebet ’trans’. “ 

Tidligere har der været lange ventelister til Transit. Hvor omfattende er tilbuddet i dag?
“De seneste tre år har der været tre årlige forløb i København. Fra i år og frem til 2026 fordobles indsatsen i hovedstaden til seks årlige samtalegrupper. Jeg er så glad for, at ventelisterne kan bringes ned, for de har været urimeligt lange i en periode.” 

Hvad er din rolle som projektleder for Transit?  

“Som projektleder har jeg styr på ventelister, sammensætning af hold og al kommunikation med deltagerne. Jeg videreudvikler også materialet og samtalemetoderne, ofte i samspil med gruppeledere og projektets supervisor. Vores metoder har været under kyndig udvikling i mange år. De tilpasses fortsat løbende, så Transit på bedst mulig vis kan afspejle målgruppen, og det der rør sig. Derudover er jeg også selv gruppeleder for en Transit-gruppe og arbejder tæt sammen med mine gruppeleder-kollegaer, som ansættes til forløbene. “  

Du har selv tidligere været deltager i Transit, og nu er du projektleder, så du kender rigtig godt til tilbuddet fra forskellige vinkler. Hvad ser du folk får ud af forløbet?  

“Da jeg selv var i Transit som deltager, følte jeg, at jeg var blevet spejlet for første gang nærmest nogensinde. Den følelse af at blive set oplever jeg hos mange, der går igennem Transit.  

Ofte havner transpersoner i en form for forklarende eller uddannende rolle, når de snakker om køn og kønsidentitet med andre ciskønnede personer. Det er svært i sådan en samtale at komme ud i nuancerne af ens oplevelser og erfaringer som transkønnet, og det kan begrænse ens mulighed for refleksion. Transits format og rammer tillader det modsatte. Her kan vi give plads til følelser, udfordre vores tanker og forståelser – og ikke mindst få lov til at sætte ord på lige præcis dét, vi behøver, uden at skulle forklare, forsvare eller retfærdiggøre.   

Når jeg cykler hjem fra Transit, er jeg ofte rigtig glad, fordi vi er kommet vidt og bredt omkring i vores refleksioner. Jeg bliver ved med at få nye perspektiver og forståelser af både ord og oplevelser. Vi har så meget brug for den her mulighed for spejling fra hinanden.” 

De fleste transpersoner bliver tilbudt samtale, som en del af deres behandling, hvis det er tilknyttet Sexologisk klinik eller et af de tre Centre for Kønsidentitet. Er Transit ikke et tilbud, som bør drives i sundhedsvæsnet?  

“Sundhedsvæsenet vil ofte tale om køn ud fra en udelukkende medicinsk og binært konstrueret biologisk forståelse, der har rødder i patriarkalsk og hvid akademia. Det er selvfølgelig én vinkel til at forstå køn, men det er ikke et helt billede. Hos LGBT+ Danmark går vi bredere og mere reflekterende til værks og er fx også opmærksomme på, hvordan hvide og patriarkalske bias farver og begrænser mulige forestillinger om krop og køn. I Transit kan vi komme bagom at skulle forklare og forsvare og videre ind i at reflektere over kønsidentitet – uden at møde skepsis. På denne måde tilbyder LGBT+ Danmark gennem Transit en mere tryg ramme for samtaler om køn, fordi vi ikke skal vurdere deltagerne. Vi forsøger derimod at styrke deltagernes følelse af selvforståelse, ønsker og handlingsmuligheder – både i forhold til sociale og medicinske transitionsspørgsmål.” 

Hvad er dine drømme for fremtidens Transit?  

“Vi drømmer helt klart om, at Transit skal være tilgængeligt for andre end personer, der har mulighed for at deltage i København. Det er et stort ønske. Jeg ser gerne, at Transit kan tilbydes i flere af landets større byer, så transpersoner alle steder får mulighed for et forløb. Det kunne også være fedt at kunne tilbyde Transit til personer yngre end 15 år, og måske også i et format for deres forældre, der kunne have godt af at blive budt ind i Transits måder at reflektere og tale køn på.  

Debatten om børn, unge og transkønnethed strander ofte i nogle ret forfærdelige blindgyder af myter og rædsler om medicinsk og social transition. Det er mit indtryk, at vi som samfund generelt er vildt dårlige til at tale om kønsidentitet på en kærlig måde, og det går især ud over børn og unge, der bryder med normer for køn og kønsidentitet.  

De fleste mennesker er vandt til at deres omgivelser afspejler og bekræfter deres kønsidentitet hver dag. Men sådan er det ikke for transpersoner. Derfor føles et rum med 10 trans, non-binære og kønsdiverse personer som en lille revolution. Derfor er Transit et helt unikt forløb.”  

I LGBT+ Danmark arbejder vi på at gøre det muligt, at langt flere kan få glæde af et forløb som Transit. Derfor er vi i gang med at skabe dialog med forskellige kommuner, som fremover kunne tilbyde Transit gennem et samarbejde med os.  

Overvejer du om Transit er noget for dig, så kan du læse mere her og melde dig til nu, hvor der er åbent op for tilmeldinger.