Transgruppen

Transgruppen er et socialt forum for dig, der har et andet køn end det, du fik tildelt ved fødslen. Her har du mulighed for at møde ligesindede i trygge og hyggelige rammer, dele dine erfaringer, tanker og følelser eller måske debattere perspektiver på forskellige transrelaterede emner, som du har behov for at få vendt.

Transgruppen er en frivilligt drevet gruppe under LGBT+ Danmark. Vi rummer alle transidentiteter og alle, der føler, de har en relation til transmiljøet. Derfor er vi også en broget skare, hvilket vi betragter som en stor styrke.

I gruppen møder du transkønnede på mange forskellige stadier af social og medicinsk transition – lige fra dem, som har nået deres personlige mål, dem som ønsker at eller er i gang med at ændre deres kønsudtryk til de personer, som måske eftersøger mere afklaring på deres kønsidentitet.

Møderne er en støtte- og videndelingsgruppe, hvor vi forsøger at hjælpe hinanden med de udfordringer, man møder som transperson, samt en måde at møde andre transpersoner.

Hvert møde starter med runden “Siden sidst”. Her beskriver man, hvad der er sket siden det sidste transgruppemøde, man har været til, enten i forhold til sin transition eller ens liv generelt. Nye deltagere får også mulighed for at introducere sig selv, hvis de har lyst. Hvis en person nævner en problemstilling eller noget, de mangler information om, bliver dette sat på dagsordenen i den senere fælles diskussion. Efter runden er færdig ca. kl. 19 går de fleste ud og henter takeaway med tilbage, og der spises sammen.

Når folk er færdige med at spise begynder den næste del, som er en fælles diskussion af emner, som enten kan være ting berørt under “siden sidst”-runden, eller nye emner som folk er kommet på og gerne vil diskutere eller høre mere om. Målet her er ikke at vi alle sammen skal blive enige, men at der er plads til at vende spørgsmål og problematikker, der er relevante for de, der deltager til møderne. Når alle punkter er nået igennem, er der fri snak indtil mødet lukkes af de frivillige.

HVOR
LGBT+ Medborgerhuset, Vestergade 18E, 2. sal, 1456 København K.

HVORNÅR
Hver anden fredag i ulige uger fra 18.00-22.00.
Find dato og information om næste arrangement i LGBT+ Danmarks kalender.

KONTAKT

Deltagelse er gratis og kræver ikke tilmelding

Godt at vide omkring Transgruppen

Man må gerne medbringe en pårørende til de første par møder, hvis man er ny.

Der er intet krav om tilmelding, men da vi spiser sammen i løbet af mødet, er det en god ide enten at tage penge med til takeaway eller at medbringe sin egen mad.

Møderne foregår under tavshedspligt. Det betyder, at alt der bliver delt skal behandles fortroligt og må ikke siges videre.

Dette gør sig gældende for LGBT+ medborgerhuset på Vestergade 18E:

TILGÆNGELIGHEDSANVARLIG: Er du i tvivl om tilgængeligheden lever op til dine behov, til det arrangement du skal til, så kontakt arrangøren direkte med spørgsmål eller behov. I dette tilfælde kan du som oftes tage fat i Kamille på  

UDENOMSAREAL: LGBT+ Medborgerhuset hører til i en gammel brostensbelagt baggård.  

PARKERING: Det er desværre ikke muligt at parkere i gården ved LGBT+ Medborgerhuset. Vestergade er placeret i den røde parkeringszone. Der er to handicapparkeringspladser på Vestergade, tæt ved Gammel Torv.  

OFFENTLIG TRANSPORT: Det er muligt at komme til LGBT+ Medborgerhuset med offentlig transport, da huset ligger fem minutter fra Rådhuspladsen og derfor er tilgængeligt med både bus, metro og tog.  

TRAPPE OG ELEVATOR: LGBT+ Medborgerhuset ligger på 2. sal, og du kan komme op til etagen via trappe eller via trappelift og elevator.  

Vigtig information angående elevator: For at benytte elevatoren skal man bruge en nøglebrik, så du skal give besked til arrangøren, gerne inden du kommer, så I kan lave en aftale om, at du kan bruge elevatoren, når du ankommer, og når du skal hjem.  

DØRE: I medborgerhusets lokaler er der brede døråbninger, så både kørestol og rollator kan komme igennem. Der er ikke automatiske døre.   

NIVEAU: Til Det Store Mødelokale er der et trin op, og der kan lægges rampe ud ved behov. Giv gerne arrangøren besked på forhånd.  

LYS OG RØG: Alle lokaler er røgfri, og stearinlys er heller ikke tilladt. Ud over dagslys fra vinduerne er der elektronisk lys i luftet, som kan skrues op og ned ved behov.   

TOILETTER: Medborgerhuset har 3 kønsneutrale toiletter; to små og ét stort toilet.  

Det store toilet er handicaptoilet med støttearmlæn og lift (medbring eget sejl). På det store toilet er der også pusleplads.  

STILLE OMGIVELSER: I de fleste tilfælde vil det være muligt at trække sig ind til et tilstødende lokale uden støj, hvis man har behov for at trække sig tilbage. Giv gerne arrangøren besked, hvis du har behov for dette, så kan vedkommende hjælpe.  

STØTTEHJÆLPEMIDLER: Der er ikke gelændere i lokalerne ud over på trappen. Der er brede stole i alle lokaler og sofaer i Salen, hvis man har behov for at kunne sidde og hvile sig. Der er i udgangspunktet plads nok rundt om alle møblementer til, at man kan komme rundt i lokalerne med rullestol og elevator.  

SKILTNING: Der er skilte på dørene med information om lokalerne. Skiltene har ikke punktskrift, og der er ikke følelinjer i gulvet.  

SPROG: Gruppens møder foregår på dansk. 

LGBT+ Danmarks aktiviteter skal være trygge at deltage i. Derfor har vi et adfærdskodeks med en række retningslinjer for, hvordan vi er sammen. Læs herunder adfærdskodekset.

RESPEKT
LGBT+ Danmark tror på og kæmper for, at alle kroppe, kønsidentiteter, kønsudtryk og seksuelle orienteringer er valide og lige meget værd. Det forventes derfor, at ansatte, frivillige og deltagere i LGBT+ Medborgerhuset anerkender og optræder respektfuldt over for andre uagtet krop, kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering og fetish såvel som alder, race, etnicitet, funktionsniveau, religion, social baggrund og politisk overbevisning.

TRYGHED OG TILGÆNGELIGHED
I LGBT+ Danmark stræber vi efter at planlægge og afvikle aktiviteter og arrangementer med bredest mulig tryghed og tilgængelighed for deltagende og potentielt deltagende uagtet krop, kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering, fetish, alder, race, etnicitet, funktionsniveau, religion, social baggrund eller politisk overbevisning.

SAMTYKKE
I LGBT+ Danmark skal ingen deltage i noget, de ikke har lyst til. Der skal altid søges et aktivt samtykke – der skal altså søges et ‘ja’ og ikke blot efterspørges et ‘nej’. Det gælder i forhold til samtaler om personfølsomme emner, fysisk kontakt og deltagelse i aktiviteter.

ANSVAR OG OVERHOLDELSE AF LGBT+ DANMARKS ADFÆRDSKODEKS
Personer som ikke overholder dette adfærdskodeks i LGBT+ Danmarks aktiviteter vil blive bedt om at gå. Hvis man udsættes for noget ubehageligt, når man deltager i vores aktiviteter – mobning, fobi, racisme, sexchikane eller andet som er i uoverensstemmelse med LGBT+ Danmarks principper – opfordres man til at kontakte foreningens forretningsudvalg på . Frivillige kontakter foreningens frivilligkonsulent -eller koordinator, eller den ansatte i sekretariatet, som man føler sig mest tryg ved at gå til.

Vores retningslinjer er vedtaget på LGBT+ Danmarks landsmøde den 31. oktober 2020.

Bliv medlem af LGBT+ Danmark

Vores sociale tilbud er åbne for alle - uanset om du er medlem eller ej. Ved at melde dig ind i LGBT+ Danmark støtter du kampen for LGBT+ personers rettigheder - og får adgang til medlemsrabatter, indflydelse på foreningen og et særligt nyhedsbrev for medlemmer.