To nye samarbejdsforeninger: Foreningen for Aseksuelle i Danmark og LGBTQ+ Sønderborg

Billede af Sønderborg

FAD – Foreningen for Aseksuelle i Danmark og nystartede LGBTQ+ Sønderborg er nu samarbejdsforeninger i LGBT+ Danmark. 

Det betyder, at foreningerne bliver vores faste samarbejdspartnere, når vi skal tale LGBT+ sagen og sikre trygge fællesskaber på tværs af landet for hele LGBT+ gruppen. Det betyder også, at foreningerne fremover får adgang til LGBT+ Danmarks faciliteter og ressourcer, herunder kommunikationskanaler, faglig sparring og lokaler i København.  

”For LGBT+ Danmark er det afgørende, at Danmark har et stærkt sammenhold og fællesskab LGBT+ foreningerne i mellem – på tværs af hele landet. Derfor er vi meget glade for at kunne samarbejde endnu mere med både FAD og LGBTQ+ Sønderborg og støtte op om deres vigtige arbejde,” siger Maria Schmidt Myhlendorph, frivilligkonsulent i LGBT+ Danmark. 

 

FAD – Foreningen for Aseksuelle i Danmark

FAD har eksisteret siden 2016 og har som formål at udbrede kendskabet til aseksualitet i Danmark. FAD tilbyder også et socialt forum, hvor aseksuelle kan udveksle erfaringer, tale om oplevelser i hverdagen eller bare være sammen i en atmosfære, hvor sex ikke fylder. 

Martin Spangsbro-Pedersen, forperson i FAD, udtaler: 

“FAD er blevet samarbejdsforening med LGBT+ Danmark, fordi det giver os en masse fordele. Vi kan trække på de mange ressourcer, LGBT+ Danmark råder over, bl.a. sparring med deres sekretariat eller lån af deres lokaler. Derudover er der for os et vigtigt signal i aftalen om samarbejde, da vi i FAD mener, at organisationerne i LGBTQIA+ miljøet står stærkere sammen end hver for sig. Så det har været vigtigt for os at kunne indgå denne aftale, så vi dermed støtter op om den fælles vision om et samlet LGBTQIA+ miljø i Danmark.” 

Hvis man kunne ønske sig at engagere sig i FAD, så kan man læse mere om foreningen og finde kontaktinfo enten via deres hjemmeside eller Facebook. 

 

LGBTQ+ Sønderborg

LGBTQ+ Sønderborg sprang den 9. februar ud som byens første LGBT+ forening. Foreningen skaber lokalt fællesskab gennem aktiviteter og socialt samvær for LGBT+ personer i Sønderjylland og Sydslesvig. Foreningen arbejder for, at området bliver et trygt sted at bryde med normer for køn og seksualitet. 

John Brandt, forperson i LGBTQ+ Sønderborg, udtaler: 

”Vi vælger at blive samarbejdsforening med LGBT+ Danmark, fordi vi mener, at vi sammen kan gøre en stor forskel for LGBTQ+ miljøet i Sønderborg og for syd og nordslesvig. LGBT+ Danmark kan bidrage med erfaringen, og så er de bindeled til andre foreninger, som vi kan sparre med. Vi er en nystartet forening, og har brug for en stærk samarbejdspartner som LGBT+ Danmark.” 

Læs mere om og følg med i LGBTQ+ Sønderborgs arbejde og arrangementer på foreningens Facebookside. 

 

Bliv samarbejdsforening med LGBT+ Danmark

Er du aktiv i en LGBT+ forening, og vil du være med til at styrke det nationale samarbejde for bedre LGBT+ vilkår, fællesskaber og synlighed? 

Som samarbejdsforening med LGBT+ Danmark får I: 
  • Henvisning på LGBT+ Danmarks hjemmeside, Facebook, m.v.  
  • Sparring fra LGBT+ Danmarks ansatte ang. frivillighed, organisering, aktivitetsudvikling, samarbejde med kommunen, kommunikation, lokalpolitisk interessevaretagelse, m.m.  
  • Introduktionsmateriale til at arbejde normkritisk og intersektionelt.  
  • Invitation til at deltage i LGBT+ Danmarks nationale politiske arbejde.   
  • Tilbud om kurser, workshops, arrangementer og anden opkvalificering.  
  • Invitation til deltagelse i Netværket for LGBT+ miljøet i Danmark.  
  • Mulighed for at være med til at udbrede LGBT+ Danmarks nationale indsatser som fx Transit, AURA, Besøgsvenner, m.fl.   
  • Adgang til lån af LGBT+ Danmarks lokaler i København K. 
Det forventes, at I som samarbejdsforening:
  • Kan vedkende sig LGBT+ Danmarks vision om en verden med lige muligheder og bedre trivsel for alle uanset kønsidentitet og seksualitet.  
  • Indgår en uddybende samarbejdsaftale med LGBT+ Danmark.  

Hvis I er interesseret i at blive samarbejdsforening eller bare gerne vil vide mere, så kontakt Maria Schmidt Myhlendorph på [email protected]