Start en gruppe i LGBT+ Danmark

Har du lyst til at skabe et fællesskab for LGBT+ personer i dit lokalområde? Et fællesskab, hvor der er tryggere rammer for at være den, man er, og hvor der er rum for samvær og mulighed for at udvide sit netværk med ligesindede LGBT+ personer.  

Eller går du med helt specifikke idéer til at skabe mere synlighed om LGBT+ sagen i dit lokalområde? Synlighed via happenings, events eller måske lokalområdets første Pride.  

Så vær med og start en gruppe i LGBT+ Danmark.  

 

Gruppe i LGBT+ Danmark  

Som gruppe i LGBT+ Danmark bliver I en del af foreningens samlede tilbud, og I vil blive formidlet på LGBT+ Danmarks hjemmeside og sociale medier med foreningens navn og visuelle identitet. 

Derudover får I som gruppe del i: 

 • Sparring fra LGBT+ Danmarks ansatte ang. frivillighed, organisering, aktivitetsudvikling, samarbejde med kommunen, kommunikation, lokalpolitisk interessevaretagelse, m.m. 
 • Introkursus til at arbejde normkritisk og intersektionelt. 
 • Materialer om bæredygtig frivilligorganisering, fx håndbøger og vejledninger. 
 • Tilbud om kurser, workshops, arrangementer og anden opkvalificering. 
 • Et landsdækkende fællesskab af LGBT+ frivillige. 
 • Netværket for LGBT+ miljøet i Danmark. 
 • Et mindre årligt aktivitetsbudget. 
 • LGBT+ Danmarks GDPR-forsvarlige IT-løsninger, fx SharePoint og Teams. 

Det forventes, at man som gruppe: 

 • Vedkender sig LGBT+ Danmarks vision om en verden med lige muligheder og bedre trivsel for alle uanset kønsidentitet og seksualitet. 
 • Er indstillet på at arbejde ud fra et normkritisk grundlag. 
 • Overholder LGBT+ Danmarks persondatapolitik. 

 

Hvis du vil i gang eller bare vide mere, så kontakt Steve McFarland (han/ham):

Vi glæder os til at skabe flere lokale LGBT+ fællesskaber sammen med dig!