Snart åbner landets første krisecenter for LGBT+ personer udsat for partnervold

Tårnbyhus krisecenter

Homo- og biseksuelle samt transpersoner er oftere udsat for partnervold end den gennemsnitlige dansker. Dette til trods findes der i dag ikke et specifikt tilbud/krisecenter til netop denne gruppe. Det ændrer sig heldigvis denne sommer, hvor Forenede Care i tæt samarbejde med LGBT+ Danmark åbner landets første krisecenter målrettet LGBT+ personer udsat for partnervold eller som befinder sig i livskriser .

Flere end 50.000 danskere udsættes årligt for vold i nære relationer. Og både bi- og homoseksuelle mænd og biseksuelle kvinder er procentuelt oftere udsat for vold end heteroseksuelle kvinder og mænd. Trods den højere risiko har der endnu ikke eksisteret et krisetilbud til målgruppen før nu.

Det ændrer sig til sommer. Her åbner Forenede Care landets første krisecenter for LGBT+ personer i Kastrup, der bliver særligt indrettet til at tage højde for målgruppens behov. Og det har ifølge foreningen LGBT+ Danmark været hårdt savnet:

“Det er en stor sejr, at vi endelig har et tilbud henvendt specifikt til LGBT+ personer. Det er barskt nok at skulle forholde sig til at bryde ud af et voldeligt forhold. I en så skrøbelig situation, er det afgørende, at man ikke også skal bekymre sig om andres syn eller reaktion på ens kønsidentitet eller seksuelle orientering,” siger Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef i LGBT+ Danmark.

Forenede Care har haft foreningen LGBT+ Danmark med i udformningen af centret og ansættelsen af centrets personale herunder den kommende centerchef.

En ny undersøgelse fra VIVE viser, at kulturelle stereotyper om køn har stor betydning for, hvordan partnervolden mod LGBT+ personer håndteres af både omgivelserne og erkendes hos de voldsudsatte selv.

“Vores vigtigste opgave er at møde vores brugere i øjenhøjde. Derfor har det været en stor hjælp at have LGBT+ Danmark som sparringspartner. De har et blik for at møde målgruppen der, hvor de er. Og så har de stillet spørgsmål til samtalerne, som vi ikke normalt har fokus på i vores rekruttering på krisecentre,” siger Stine Louise Eising, adm. Direktør i Forenede Care.

VIVEs undersøgelse konkluderer, at der er behov for oprettelse af målrettede støttetilbud, hvor LGBT+ personer mødes med særlig forståelse, og som kan varetage gruppens specifikke behov i partnervoldssituationer.

Langt fra ligestilling

I dag er det kun kvinder, der ifølge servicelovens §109 har særligt ret til midlertidigt anonymt ophold og krisehjælp, når de udsættes for vold i nære relationer. Og det er et problem, mener Forenede Care.

“Vi har en forældet lovgivning, der rangerer voldsofre. Vi savner i den grad ligestilling for en målgruppe, der i forvejen står i en akut livskrise. Vi håber, at den nye forskning og vores erfaringer med Tårnbyhus kan være med til at flytte debatten og skabe reel ligestilling for særligt mænd og nonbinære,” siger Stine Louise Eising.

For LGBT+ Danmark skal udbuddet af kvalificeret krisehjælp til LGBT+ personer i partnervoldssituationer ikke blot forbedre den hjælp målgruppen får, men også sikre at færre forbliver i voldelige forhold i mangel på hjælp.

”Hvis valget kun står mellem at blive i et voldeligt forhold og et kønsspecifikt krisecenter, hvor man ikke tror, man er velkommen eller kan modtage den rette hjælp, frygter vi, at for mange vælger første mulighed. Det må aldrig nogensinde være mere attraktivt at blive i et voldeligt forhold. Forhåbentligt kan oprettelsen af Tårnbyhus derfor anspore flere voldsudsatte LGBT+ personer til at søge hjælp,” siger Susanne Branner Jespersen.

Fakta om partnervold mod LGBT+ personer:
  • Homoseksuelle mænd har 2,5 gange højere risiko for at opleve partnervold end heteroseksuelle mænd (Projekt SEXUS)
  • Biseksuelle mænd har 1,7 gange højere risiko for at opleve partnervold end heteroseksuelle mænd (Projekt SEXUS)
  • Biseksuelle kvinder har 1,8 gange højere risiko for at opleve partnervold end heteroseksuelle kvinder (Projekt SEXUS)
  • 17 % af transkvinder og 19,1 % af transmænd har været i et voldeligt parforhold. 18,7 % af nonbinære (tildelt kønnet mand ved fødslen) og 32,5 % af nonbinære (tildelt kønnet kvinde ved fødslen) har været i et voldeligt parforhold. For hhv. cismænd og ciskvinder, var disse tal 2,8 % og 11,8 %. (Projekt SEXUS)
  • Servicelovens paragraf 109 garanterer krisehjælp til kvinder, der udsættes for vold. Kvinderne kan få hjælp til både dem selv og deres børn. Mænd i samme situation har ikke samme rettigheder
  • I dag kan mænd i krise opsøge et af de meget få mandekrise- eller mandecentre eller forsøge at få plads på et forsorgshjem, der normalt er beregnet til alkoholikere og misbrugere.

(Kilde: Projekt SEXUS, VIVE og Serviceloven)

Fakta om Tårnbyhus:
  • Åbner i sommeren 2022.
  • Henvender sig alle LGBT+ personer som har været udsat for vold i nære relationer eller som befinder sig i en akut livskrise.
  • Har fokus på at møde borgerne i øjenhøjde, blandt andet ved at have LGBT+ Danmark med til at ansætte centerchef.
  • Har plads til 7 personer og evt. medbragte børn.

 

Kontakt:

Stine Louise Eising, adm. direktør i Forenede Care: 31 50 10 50

Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef i LGBT+ Danmark: +45 27 45 27 73