Historisk anerkendelse af regnbuefamilier: Regeringen vil give mulighed for orlov til flere end to forældre

Regeringen har i dag fremlagt et udspil, som – hvis Folketinget stemmer det igennem – giver regnbuefamilier mulighed for at dele forældreorloven mellem flere end de to juridiske forældre. Det er en historisk anerkendelse af regnbuefamilier, men vi er stadig ikke i mål.  

Regeringens udspil vil gøre livet markant lettere for regnbuefamilier og give nye muligheder til LGBT+ personer for at stifte familie. Vi vil gerne rose regeringen for at tage et stort og vigtigt skridt mod at give regnbuefamilier lige rettigheder.  

Ved at ændre reglerne for barsels- og forældreorlov vil regeringen give familier mulighed for at fordele den ikke-øremærkede orlov til andre sociale forældre end de to juridiske forældre.  

Vi ved i LGBT+ Danmark, at stadig flere LGBT+ personer finder sammen i familier, hvor de ønsker at være flere forældre end to. Vi ved også, hvor begrænsende den nuværende orlovslovgivning er.  

Lovændringen vil forhåbentlig gøre en helt praktisk forskel for regnbuefamilier i Danmark og forbedre forudsætningerne for at give barnet den bedste start på livet med alles dets forældre.  

 

Symptombehandling på grundlæggende forskelsbehandling

Dog er forslaget ikke nok til at løse alle regnbuefamiliernes problemer, for den grundlæggende forskelsbehandling af regnbuefamilier består i børneloven, der fortsat kun giver mulighed for to juridiske forældre. Og det er social- og ældreminister Astrid Krags ansvar.  

”Det betyder, at der er forældre i regnbuefamilier, som ikke kan tage deres børn til lægen, som ikke kan få adgang til de offentlige systemer på barnets vegne, og som, i tilfælde af at en forælder dør, står uden rettigheder til det barn, som man rent faktisk er forælder for,« siger sekretariatschef i LGBT+ Danmark Susanne Branner Jespersen.  

Udspillet hjælper heller ikke to mænd, der ønsker at stifte familie sammen, da man hverken introducerer muligheden for at blive medfar eller adresserer spørgsmål om surrogasi eller ROPA (fertilitetsbehandling, hvor der benyttes både æg og sæd fra andre personer end den bærende part).  

Regeringens udspil er historisk og der skal lyde ros herfra. Men udspillet er også blot en symptombehandling på det grundlæggende problem, som skal løses i børneloven.  

Bedre vilkår til regnbuefamilier på vej

I LGBT+ Danmark arbejder vi også for, at transpersoner får ret til at blive forældre i overensstemmelse med deres køn. Heldigvis er et sådan lovforslag allerede på vej fra Social- og Ældreministeriet.  

Det samme er en smidiggørelse af reglerne for medmoderskab, hvor for mange par har været fanget af den nuværende lovgivning, der siger, at der skal være en sundhedsperson inddraget. En ordlyd som vi har alt for mange eksempler på har skabt forvirring blandt både sundhedspersoner og par, og som har resulteret i uheldige, juridiske blindgyder, hvor den ene mor ikke har kunne blive registreret som medmor til sit eget barn. 

 

Læs også Dagbladet Informations artikel om regeringens udmelding.

Foto: Charles Deluvio