QueerSkriv

QueerSkriv er et tekstlæsningsfællesskab for skrivende queer personer.

Vi fungerer som en skrivekreds, der er et redskab i din skriveproces. Skrivekredsen er et sted, hvor du kan undersøge og afprøve din tekst ved at spørge til dine læseres oplevelse. I skrivekredsen er det dig, som forfatter, der styrer samtalen, ved at spørge ind til de andre deltageres oplevelse af din tekst. Det er altså dig, der har kontrol over hvilken samtale, du gerne vil have om din tekst. Skrivekredsen er et kreativt og sårbart rum, som fordrer tillid og kræver mod at deltage i.

Vi skiftes til at dele en tekst, vi selv har skrevet, hvorefter vi taler om den sammen. Ella Wiberg, der er initiativtager til QueerSkriv, fungerer som facilitator for aktiviteterne i QueerSkriv. Ella har erfaring med at skrive og facilitere skrivekredse, kollektive skriveprojekter og læsekredse.

Målet for skrivekredsen er at skabe et rum, hvor vi lytter til hinandens oplevelser, erfaringer, fantasier og historier gennem tekstlæsning, og taler med respekt og forståelse for hinanden og alt det vi deler, i samtaler med og om teksterne.

  • Skrivekredsen er for alle skrivende queers, ligegyldigt om du lige er begyndt eller er en garvet poet. Skrivende i alle aldre er velkomne.
  • Tekster der i bredeste forstand kan betegnes som fiktion, digtning eller autofiktion er velkomne.
  • Skrivekredsen er for tekster, der er helt eller delvist på dansk, eller på anden vis har en relation til dansk.

Der er mellem 3 og 5 mennesker med i skrivekredsen, når vi mødes. Vi er typisk sammen i nogle timer 1-4 gange hver måneden, alt efter skrivekredsens behov.

HVOR
LGBT+ Medborgerhuset, Vestergade 18E, 2. sal, 1456 København K.

HVORNÅR
Vi mødes hveranden mandag 16.30-18.30. Se i vores kalender, når vi mødes næste gang.

KONTAKT

Dette gør sig gældende for LGBT+ medborgerhuset på Vestergade 18E:

Det er vigtigt for os, at mennesker har let adgang til LGBT+ Danmarks aktiviteter. Derfor arbejder vi løbende på at gøre de steder, hvor vores aktiviteter foregår, endnu mere brugervenlige. Er du i tvivl, om vores rammer kan imødekomme dine behov, så kontakt os direkte via mail. 

SPROG: Skrivekredsen er for tekster, der er helt eller delvist på dansk, eller på anden vis har en relation til dansk. Derfor taler vi også dansk, når vi mødes.

LGBT+ Danmarks aktiviteter skal være trygge at deltage i. Derfor har vi et adfærdskodeks med en række retningslinjer for, hvordan vi er sammen. Læs herunder adfærdskodekset.

RESPEKT
LGBT+ Danmark tror på og kæmper for, at alle kroppe, kønsidentiteter, kønsudtryk og seksuelle orienteringer er valide og lige meget værd. Det forventes derfor, at ansatte, frivillige og deltagere i LGBT+ Medborgerhuset anerkender og optræder respektfuldt over for andre uagtet krop, kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering og fetish såvel som alder, race, etnicitet, funktionsniveau, religion, social baggrund og politisk overbevisning.

TRYGHED OG TILGÆNGELIGHED
I LGBT+ Danmark stræber vi efter at planlægge og afvikle aktiviteter og arrangementer med bredest mulig tryghed og tilgængelighed for deltagende og potentielt deltagende uagtet krop, kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering, fetish, alder, race, etnicitet, funktionsniveau, religion, social baggrund eller politisk overbevisning.

SAMTYKKE
I LGBT+ Danmark skal ingen deltage i noget, de ikke har lyst til. Der skal altid søges et aktivt samtykke – der skal altså søges et ‘ja’ og ikke blot efterspørges et ‘nej’. Det gælder i forhold til samtaler om personfølsomme emner, fysisk kontakt og deltagelse i aktiviteter.

ANSVAR OG OVERHOLDELSE AF LGBT+ DANMARKS ADFÆRDSKODEKS
Personer som ikke overholder dette adfærdskodeks i LGBT+ Danmarks aktiviteter vil blive bedt om at gå. Hvis man udsættes for noget ubehageligt, når man deltager i vores aktiviteter – mobning, fobi, racisme, sexchikane eller andet som er i uoverensstemmelse med LGBT+ Danmarks principper – opfordres man til at kontakte foreningens forretningsudvalg på . Frivillige kontakter foreningens frivilligkonsulent -eller koordinator, eller den ansatte i sekretariatet, som man føler sig mest tryg ved at gå til.

Vores retningslinjer er vedtaget på LGBT+ Danmarks landsmøde den 31. oktober 2020.

Bliv medlem af LGBT+ Danmark

Vores sociale tilbud er åbne for alle - uanset om du er medlem eller ej. Ved at melde dig ind i LGBT+ Danmark støtter du kampen for LGBT+ personers rettigheder - og får adgang til medlemsrabatter, indflydelse på foreningen og et særligt nyhedsbrev for medlemmer.