Politik For Alle version 2.0 – Kursusdag for kommunal- og regionsrådskandidater

politik for alle

Der er mange måder, man kan føle sig som en minoritet i kommunal- og regionspolitik: køn, etnicitet, religion, funktionsvarians, seksualitet mm. Fælles for dem alle er, at det kan skabe ensomhed, hindre fremme af ens dagsordener eller sågar gøre, at man ikke ønsker at deltage i demokratiet. Mange undersøgelser viser også, at minoriteter i politik oftere er udsat for stereotype fremstillinger og diskrimination. Sådan skal det ikke være! Derfor har LGBT+ Danmark i samarbejde med Mino Danmark og Kvinderådet startet Politik For Alle, et heldagskursus, hvor du, der tilhører en underrepræsenteret gruppe i dansk lokal- eller regionspolitik, kan finde råd, sparring og netværk.

Vi fik utrolig gode tilbagemeldinger på vores første udgave af Politik For Alle, så derfor kan vi tilbyde endnu et kursus med samme elementer! Den 10. oktober, kan du som kommunal eller regionskandidat, der tilhører en minoritet, få værktøjer, netværk og sparring omkring valgkamp, identitet, onlinechikane og det politiske arbejde som person med en minoritetsidentitet. På kurset skal kandidaterne især rustes til at håndtere de udfordringer, der er pga. ens politiske minoritetsbaggrund. Derudover skal kandidaterne også sparre om at skabe deres egen politiske profil og valgkamp og fremfor alt kunne skabe netværk og forbindelser på tværs. Kurset vil veksle mellem faglige oplæg og samtale og erfaringsudveksling, hvor kandidaterne selv skal i spil.

Dagens program:

11-12: Velkomst, præsentation og icebreaker v. Kvinderådet, Mino Danmark og LGBT+ Danmark.

12-13.30: Oplæg om digital chikane og det digitale demokrati.

13.30-14.15: Frokost, netværk og samtaler.

14.15-15.45: Identitet og minoritetsdynamikker m. oplæg og øvelser

15.45-16.00: Pause m. kaffe og kage

16.00-17.00: Oplæg fra politikere og dertilhørende spørgsmål og diskussion.

17.00-17.30: Afrunding

Værter: Sidsel Sofie Poulsen, LGBT+ Danmark, Emma Holten, politisk konsulent i Kvinderådet og Matthew Daniali, kommunalvalgsansvarlig i Mino Danmark

Arrangementet finder sted i København i:
DemokratiGarage
Rentemestervej 57
2400 København NV

Tilmeld dig Politik for alle!

Deadline for tilmelding er 5/10 2021, og prisen er 250 kr. pr. person med fuld forplejning. Deltagerbetalingen kan evt. dækkes af dit parti.