Politiet har gjort 2020 op: Vold præger hadforbrydelser mod LGBT+ personer

Politiet har gjort antal hadforbrydelser op for år 2020. LGBT+ personer udsættes uforholdsmæssigt hyppigere for vold end andre minoritetsgrupper, og oftere er der flere gerningsmænd involveret. Rapporten viser et alarmerende behov for, at nattelivet skal blive tryggere for LGBT+ personer, men er også et opråb om, at der fortsat findes et stort mørketal for hadforbrydelser mod seksuelle minoriteter og transpersoner i Danmark.  

LGBT+ personer rammes hyppigere af vold 

Seksuel orientering er det motiv for hadforbrydelser, hvor den største andel af sagerne omhandler vold. Hele 13 % af sagerne om hadforbrydelser baseret på seksuel orientering er voldssager, mens vold eksempelvis udgør 9 % af racistisk motiverede hadforbrydelser. 

Andelen af vold er faktisk faldet i sammenligning med de foregående år, men meget tyder på, at det skyldes nedlukningen af nattelivet pga. Covid-19.  

Vi forventer derfor desværre ikke, at faldet er et udtryk for mindre tilbøjelighed til at yde vold mod LGBT+ personer. Tværtimod vidner rapporten fortsat om, at nattelivet er et rum, hvor LGBT+ personer er særligt udsatte.  

Typisk flere gerningsmænd 

Ifølge Politiets opgørelse er de fleste hadforbrydelser mod LGBT+ personer rettet mod homoseksuelle (63 ud af 79 sager). Desuden afslører rapporten, at der oftere end ved hadforbrydelser motiveret af religion eller race/etnicitet er flere gerningsmænd om at begå forbrydelserne.  

Det er sjette år i træk, at tendensen ser sådan ud. Sammenholdt med at halvdelen af hadforbrydelser mod LGBT+ personer er foregået i det offentlige rum, tegner sig et mørkt billede af, LGBT+ personers tryghed og trivsel i dagens Danmark.   

Mørketallet skal ud i lyset 

I alt blev der registreret 79 tilfælde af hadforbrydelser mod LGBT+ personer i 2020. I LGBT+ Danmark er vi imidlertid ikke i tvivl om, at der eksisterer et stort mørketal. Ifølge Justitsministeriets offerundersøgelser vurderes det, at cirka 3 % af alle voldsofre med sikkerhed vurderer at homofobi eller transfobi har været motivet for voldsgerningen mod dem. Det svarer til, at mellem 1.500 og 2.500 personer årligt udsættes for vold på baggrund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. 

Dertil viser offerundersøgelsen, at kun 36 % af ofrene for vold motiveret af homo- eller transfobi har anmeldt forbrydelsen. 

Heldigvis så vi den 11. november 2021 et vigtigt skridt i retningen mod at få bragt mørketallene frem i lyset. 

Et borgerforslag fremsat af gruppen Beskyt Minoriteter blev nemlig i går stemt igennem i Folketinget. Det betyder, at det nu vil fremgå eksplicit af straffeloven § 81, nr. 6, at det skal indgå som en strafskærpende omstændighed, hvis en forbrydelse både helt eller delvist har baggrund i f.eks. offerets seksuelle orientering.   

Læs hele Politiets rapport om hadforbrydelser i 2020 her.