X0/XY, X/XY mosaicisme

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -n, -r, -rne
Oprindelse: medicinsk betegnelse  

Betydning:
Betegner en kønskromosomvarians, hvor personen både har celler med normale kønskromosomer og celler med kønskromosomer, som svarer til det, man ser hos personer med tildelt hunkøn med Turners syndrom. Kromosomvariansen kan enten være fundet gennem undersøgelser under graviditeten, eller den kan være fundet efter fødslen, ofte pga. variation i barnets primære kønskarakterer. Skulle mosaiktilstanden findes i en fostervandsprøve, så viser undersøgelser, at der er 90-95 % sandsynlighed for, at fosteret udvikler sig med normalt udseende primære kønskarakterer, og 5-10 % sandsynlighed for, at barnet er interkønnet eller har Turners syndrom.

Beslægtede begreber:
Fertilitet
Interkøn
Interkønnet
Kønskarakteristika
Primære kønskarakteristika
Sekundære kønskarakteristika
Tildelt køn
Turners Syndrom