Korrigerende voldtægt

[adjektivog [substantiv] [fælleskøn] – TW 

Bøjning: -er
Oprindelse: oversættelse af det engelske begreb corrective rape 

Betydning:
Betegnelse for en meget alvorlig form for seksuelt overgreb og hadforbrydelse, hvor personer bliver voldtaget på grund af deres opfattede seksuelle orientering eller kønsidentitet. Den tilsigtede konsekvens af voldtægten, set fra gerningsmandens synspunkt, er at ændre offerets seksuelle orientering til heteroseksualitet eller at gennemtvinge en overensstemmelse med stereotype kønsopfattelser. Begrebet blev udviklet i Sydafrika efter flere kendte tilfælde af korrigerende voldtægter af lesbiske kvinder. Selv om nogle lande har love, der beskytter lgbt-personer, bliver korrigerende voldtægter ofte overset.

Beslægtede begreber:
Bifobi
Hadforbrydelse
Homofobi
Omvendelsesterapi
Overgreb
Transfobi