Ny ministerrapport om LGBT+ unges trivsel kræver politisk handling

Foto: Nordisk Samarbejde

Nordisk Ministerråd har netop udgivet en ny rapport over unge LGBT+ personers levevilkår. Den bekræfter mørke tal for selvmordsadfærd, dårligt mental helbred og diskrimination. I år udløber regeringens LGBTI-handlingsplan fra 2018, og trods de tydelige tal, der kalder på politisk handling, har regeringen endnu ikke meldt ud, hvordan den fremover vil sikre bedre trivsel og sundhed blandt landets LGBT+ unge.  

Vi er bekymret over den manglende udmelding på området og appellerer nu til, at regeringen benytter WorldPride til at forlænge men også udvide indsatsen. 

Alarmerende mistrivsel blandt LGBT+ unge

Depression, angst, stress, selvskade og selvmordsadfærd er betydeligt mere udbredt blandt unge, der bryder med normer for køn og seksualitet, sammenlignet med den øvrige befolkning. Det samme er diskrimination og seksuel chikane. Således lyder den utvetydige konklusion i rapporten ‘Helbred, velvære og levevilkår blandt unge LGBTI-personer i Norden’ som Nordisk Ministerråd i dag har offentliggjort.  

De negative tal gør sig gældende for hele LGBT+ gruppen, men særligt unge transpersoner mistrives på tværs af de nordiske lande. Det samme gør biseksuelle samt unge, der har haft sex med en af samme køn, men som ikke identificerer sig som homo- eller biseksuelle.  

Også den fysiske sundhed er værre. Her peger rapporten på, at stigmatiserende normer i skolen og fritidsaktiviteter er en central årsag, og at flere unge LGBT+ personer afholder sig fra fritidsaktiviteter og fitnesscentre af frygt for trans- og homofobi. 

Gammel viden kræver ny handling

Konklusionerne på den nye rapport er dog ikke ny viden. Tidligere på året udgav vi rapporten ‘Stop diskrimination i skolen’, der viste tilsvarende tal for mistrivsel og diskrimination – konklusioner som regeringen er bekendt med.  

Den nuværende LGBTI-handlingsplan blev til under den tidligere regering i 2018 og har haft stor betydning for vores ungeindsats. Handlingsplanens fireårige periode udløber ved udgangen af året, og det betyder, at de mange projekter, som bl.a. civilsamfundet har igangsat for LGBT+ børn og unge afsluttes.  

Vi finder det foruroligende, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, hvordan den vil sikre, at indsatsen ikke droppes efter 2021. Den nye ministerrapports negative konklusioner understreger desuden, at den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig for at forbedre LGBT+ unges trivsel. 

LGBT+ Danmark foreslår derfor følgende politiske initiativer, der både skal forlænge og udvide indsatsen for bedre levevilkår blandt LGBT+ unge:  

  • Stabil og langsigtet finansiering af LGBT+ Danmark til for eksempel landsdækkende ungeindsats. 
  • Årlig trivselsmåling af LGBTQ+ elevers trivsel i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
  • Landsdækkende skolekampagne mod mobning og skældsord rettet mod LGBTQ+ personer.
  • Obligatorisk undervisningsmodul i køn, seksualitet og normkritik på alle velfærdsuddannelser, særligt lærer-, socialrådgiver- og pædagoguddannelsen.
  • Efteruddannelse af lærere, pædagoger, socialrådgivere, skoleledere og sundhedsplejersker i LGBT+ kompetencer med særligt fokus på trivsel, normkritik og forebyggelse af diskrimination.

Læs hovedkonklusionerne på Nordisk Ministerråds rapport her.

Læs LGBT+ Danmark og LGBT+ Ungdoms rapport ‘Stop diskrimination i skolen’ her.