Ny ligestillingsminister på posten – Her er LGBT+ Danmarks ønsker til Trine Bramsen

Kollage af den nye LGBT+ handlingsplan oh Trine Bramsen

Danmark har fået ny ligestillingsminister. I forbindelse med regeringsrokaden fredag den 4. februar er Trine Bramsen blevet minister for både ligestilling og transport. Hun overtager ligestillingsposten fra Peter Hummelgaard, og dermed bliver hun også koordinerende minister for LGBT+ området.  

Vi ser frem til samarbejdet med Trine Bramsen, og vi håber, at hun er klar på at tage fat fra dag ét, for der er rigeligt, der skal gøres, før vi har lige vilkår, trivsel rettigheder for LGBT+ personer. 

 

Rettighederne skal sikres 

Danmark har fortsat en række lovområder, som skal opdateres for at sikre ligestilling uanset kønsidentitet og seksuel orientering.  

  • Vi skal sikre lige rettigheder for regnbuefamilier – og i særlig grad for familier med to fædre og for familier med flere forældre end to.  
  • Vi skal give transkønnede børn og unge ret til selvbestemmelse over eget køn ved at fjerne den nedre aldersgrænse for ændring af juridisk køn – som regeringen lovede under sommerens World Pride men bremsede igen i efteråret. 
  • Også under World Pride tilkendegav regeringen en intention om at ville forbyde omvendelsesterapi. Det er nu et halvt år siden, og vi er endnu ikke nærmere et lovforslag. 
  • Sidst men ikke mindst, er der behov for at seksualundervisning bliver gjort til et obligatorisk undervisningsmodul på læreruddannelsen, så lærere bliver bedre til at skabe nuanceret undervisning, inklusion og diversitet i grundskolen. 

Til Politisk Værksted kunne alle bidrage med forslag til initiativer, som de synes var vigtigst at få med i den kommende LGBT+ Handlingsplan. Alle emner og forslag fra aftenen tager LGBT+ Danmark videre til Trine Bramsen

Deltagere til Åbent politisk værksted brainstormer sammen om initiativer til kommende LGBT+ Handlingsplan

Til Politisk Værksted kunne alle bidrage med forslag til initiativer, som de synes var vigtigst at få med i den kommende LGBT+ Handlingsplan. Alle emner og forslag fra aftenen tager LGBT+ Danmark videre til Trine Bramsen

Deltagere til Åbent politisk værksted brainstormer sammen om initiativer til kommende LGBT+ Handlingsplan

Til Politisk Værksted kunne alle bidrage med forslag til initiativer, som de synes var vigtigst at få med i den kommende LGBT+ Handlingsplan. Alle emner og forslag fra aftenen tager LGBT+ Danmark videre til Trine Bramsen

Til Politisk Værksted kunne alle bidrage med forslag til initiativer, som de synes var vigtigst at få med i den kommende LGBT+ Handlingsplan. Alle emner og forslag fra aftenen tager LGBT+ Danmark videre til Trine Bramsen

Dette bør handlingsplanen indeholde 

Trine Bramsen overtager desuden Peter Hummelgaards vigtige ansvar for at udforme en ny LGBT+ handlingsplan for de kommende fire år. 

I sidste uge inviterede LGBT+ Danmark til åbent politisk værksted for alle interesserede, hvor vi sammen udarbejdede ideer til vigtige indsatsområder på LGBT+ området. Her er nogle af de ting,  som vi foreslår, at Trine Bramsen inkluderer i den handlingsplan:  

Undersøgelse af juridiske og sociale forhold for i regnbuefamilier i Danmark

Regnbuefamilier og i særlig grad familier med flere sociale forældre end de to juridiske oplever til stadighed udfordringer i deres møde med danske myndigheder. En undersøgelse skal med særligt fokus på barnets perspektiv belyse disse familiers levevilkår, forudsætninger for familiedannelse og udfordringer med bl.a. mødet med daginstitution/skole og registrering i offentlige systemer. 

Opkvalificering af fagpersoner

LGBT+ Danmark oplever en stigende efterspørgsel fra fagprofessionelle med borgerkontakt, der ikke oplever sig klædt på til at hjælpe LGBT+ borgere. Derfor bør der afsættes midler til at sikre opkvalificering for flere faggrupper, herunder socialrådgivere, familiekonsulenter, pædagoger, lærere mv. 

Det gælder blandt andet ansatte i kommunernes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR). Unge LGBT+ personer er uforholdsmæssigt udsat for psykosocial mistrivsel og er overrepræsenteret blandt de børn og unge, som kommer i kontakt med det kommunale PPR-system. Ved at opkvalificere PPR-systemerne hjælper man både skoler og daginstitutioner med bedre at inkludere LGBT+ børn og unge, der måtte have det svært.  

Oprettelse af LGBT+ certificering af praktiserende læger

LGBT+ personer har flere særlige sundhedsrisici, og det kræver at landets almen praktiserende læger har indsigt i de risici, førend de kan yde den bedste behandling. Desværre er mange læger ikke klædt godt nok på til skade for LGBT+ patienter. Derfor foreslår LGBT+ Danmark, at man udarbejder en LGBT+ certificering, så læger har mulighed for opkvalificering og efteruddannelse, samtidig med at LGBT+ befolkningen har mulighed for at vælge læge efter hvem, der har modtaget en sådan opkvalificering.